First Green Capital

Impact Investing

Join the energy transition and invest in solar parks in Germany!

Company summary

Investeer in een groene obligatie met een nettorendement van 5,5%!

First Green Capital's missie is het versnellen van de energietransitie en de CO2-uitstoot te verlagen. First Green Capital beoogt deze missie te volbrengen door het ontwikkelen en beheren van zonneparken in Duitsland.

Deze uitgifte betreft 6,2MWp aan zonneparken die zich rondom Berlijn en München bevinden. De opbrengst van deze uitgifte versnelt de groei van First Green Capital om additioneel 200MWp (elektriciteit voor 70,000 huishoudens) aan nieuwe zonneparken te kunnen realiseren.

De inkomsten vanuit de zonneparken bedragen ca. EUR 1,3 miljoen. Dit inkomen is de komende 10 jaar stabiel door gegarandeerde EEG-prijstarieven, een initiatief vanuit de Duitse staat. De zonneparken zijn volledig operationeel. Deze uitgifte is extern geaccrediteerd met de bovengemiddelde duurzaamheidsbeoordeling B+.

(English)
Invest in a green bond with a net return of 5.5%!

First Green Capital's mission is to accelerate the energy transition and reduce CO2 emissions. First Green Capital aims to accomplish this mission by developing and managing solar parks in Germany.

This issue concerns 6.2MWp of solar parks located around Berlin and Munich. The proceeds of this issue will accelerate the growth of First Green Capital in order to be able to realise an additional 200 MWp (electricity for 70,000 households) of new solar parks.

The revenues from the solar parks amount approx. EUR 1.3 million. This income will be stable for the next 10 years due to guaranteed EEG price rates, an initiative from the German state. The solar parks are fully operational. This issue is externally accredited with the above-average sustainability rating B+.

Leadership

Company structure

Trading on nxchange at
€92.00
+0.00 (+0.00%)
2021-12-20 15:38:51

Followers

43

Cashflow positive

Yes

General

Company Name

First Green Capital Investments I

Address

Schmalenbachstrasse 22
12057 , Berlin , DE

Website

fgcinvestments.de

Publication of Annual Report
Jun 16 2021
Publicatie van jaarverslag
Press Release
Dec 4 2020
Succesvolle plaatsing!
Decision to invest
Oct 28 2020
First Green Capital verhoogt rente naar 5,5%
First Green Capital Investments I was followed by Joel Habets
January 13 2022 18:53
First Green Capital Investments I was followed by Bo Van Ommen
December 28 2021 21:16

Press

Partners

Documents

Sustainabillity Second Party Opinion

Annual reports