Petservice Holding – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Klaas Wierenga
November 27 2023 20:59
Jeffrey Voskuil
November 26 2023 23:14
Jeffrey Voskuil
November 26 2023 23:14

Petservice Holding Activity feed

Petservice Holding N.V. posted an important announcement
September 30 2023 14:44

Publicatie halfjaarverslag 2023

Halfjaarverslag 2023

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
September 14 2023 08:22

Het Nederlandse Pet Service Holding NV genoteerd op Euronext, tekent overnameovereenkomst en koopt daarmee ruim €8mio omzet


Pet Service Holding NV (PSH) kondigt vandaag een overname aan van een onderneming die past in de strategie van de vennootschap. Deze overname is een bewijs van de voorgenomen groei van PSH en breidt hiermee haar aanbod in producten en diensten in de veterinaire sector verder uit. Door deze overname wordt invulling gegeven aan de strategie en aan de verticale integratie van PSH. Iedere overname die PSH doet moet een bijdragen leveren aan de winst per aandeel.

Petservice Holding NV is toonaangevend op het gebied van dierverzorging in Nederland en o.a eigenaar van Dierenapotheek.nl. PSH streeft ernaar zich te onderscheiden in deze competitieve markt door een scala aan diensten samen te brengen en gebruik te maken van de waardevolle ervaring en expertise in het veld. In Nederland leven ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden maar zijn er waarschijnlijk meer dan 800.000. Er zijn ook tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Hierdoor hebben meer dan vier miljoen huishoudens een of meer dieren waarmee ze een band hebben, die een naam hebben en die zorgvuldig worden verzorgd.

In deze markt wil Pet service Holding NV een onderscheidende rol spelen en een veelheid aan diensten samenbrengen. Met een heldere filosofie en een helder businessplan zijn de spelers achter PSH vorig jaar gestart met het samenbrengen van activiteiten en met een lean market benadering, waarbij nieuwe plannen direct op kleine schaal worden uitgetest en daarna uitgebouwd. Pet Service Holding NV blijft gericht op groei door verdere uitbreiding van huidige activiteiten en strategische acquisities.

Aandelen Pet Service Holding NV zijn verhandelbaar via Euronext en Nxchange
Euronext: https://live.euronext.com/nl/product/equities/NL0015001HZ9-XMLI
Nxchange: https://www.nxchange.com/nl/nprm

Binnenkort zal het halfjaarbericht worden gepubliceerd waarbij de balans na overname proforma zal worden meegenomen. Ook zal aandacht worden besteed aan de verhandelbaarheid van de aandelen via Euronext, een belangrijke voorwaarde voor de investeerders in Pet Service Holding NV om deze overname af te ronden.

Het bestuur van Pet Service Holding NV is in overleg met Nxchange over de structuur van de eventuele omruilmogelijkheid van certificaten genoteerd op Nxchange naar aandelen in Pet Service Holding NV. Zodra er duidelijkheid is zullen alle certificaathouders op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.

Voor de financiering van deze overname zal een nieuwe uitgifte van aandelen plaatsvinden, zodra aan alle voorwaarde van de overname is voldaan zullen verdere details bekend worden gemaakt.

Ron van Veldhoven
CEO
info@petserviceholding.com

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
July 23 2023 15:18

AVA heeft alle besluiten goedgekeurd van Pet Service Holding NV

AVA heeft alle besluiten goedgekeurd van Pet Service Holding NV

Zaanstad 23 juli 2023

Pet Service Holding NV (PSH) maakt bekend dat op de AVA van 21 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening PSH over het boekjaar 2022
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022
- Verlenging van de machtiging van het bestuur om eigen aandelen in te kopen
- bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen

Bovenstaande besluiten geven het bestuur de mogelijkheid om invulling te kunnen geven aan de gewenste groeistrategie van de onderneming.

De notering op Euronext Access + Parijs is bedoeld om het groeitraject van het bedrijf te versnellen en haar positie als Europese speler te versterken door verticale integratie naar andere niveaus van de toeleveringsketens. Hierbij kan het gaan om samenwerkingen en/of overnames die waarde creëren voor aandeelhouders. PSH legt de focus op overname van dierenartspraktijken en/of groothandels om de verkoop van receptgeneesmiddelen voor huisdieren via PSH's online winkels zoals Dierenapotheek.nl en de Huisdierenapp toegankelijker te maken voor huisdiereigenaren.

Aan de houders van certificaten bij Nxchange zal binnenkort, binnen de Wet Financieel Toezicht, een voorstel worden voorgelegd. Dit voorstel heeft betrekking op de omruil certificaten tegen aandelen in PSH in een verhouding van 1:1 waarbij dat nog nader met Nxchange moet worden afgestemd. Een grootaandeelhouder is bereid gevonden om de certificaten om te ruilen tegen gewone aandelen. Verder onderzoekt het bestuur van PSH de mogelijkheid tot decertificering waarbij de certificaten worden omgezet naar aandelen.

De compliance afdeling van ABN AMRO bank heeft PSH inmiddels goedgekeurd en toegelaten in het handelssysteem en wij verwachten dat meerdere financiële instellingen zullen volgen.

Voor meer informatie:
www.petserviceholding.com
info@petserviceholding.com


Petservice Holding N.V. posted an important announcement
July 13 2023 15:59

OPROEP AVA PET SERVICE HOLDING NV 21 juli 2023 17:00

OPROEP AVA PET SERVICE HOLDING NV 21 juli 2023 17:00

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en vergadergerechtigden in ‘Pet Service Holding NV’

Pet Service Holding NV (PSH) , kondigt aan dat per 28 april het jaarverslag over 2022 op de website van PSH is geplaatst. PSH nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op 21 juli 17:00, Industrieweg 16, te Wormerveer De vergadering vangt aan om 17:00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 16.45 uur welkom.

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
July 7 2023 08:36

Pet Service Holding NV doet geslaagde beursgang op Euronext Parijs


Pet Service Holding NV (PSH) is een Europese aanbieder van producten en diensten voor huisdieren en huisdiereigenaren maar ook eigenaar van Dierenapotheek.nl. Het bestuur is zeer verheugd het succes aan te kondigen van de notering via de technische noteringsprocedure op Euronext Access + Parijs. De toegankelijkheid voor investeerders wordt eenvoudiger. PSH wil naast autonome groei ook groeien door middel van acquisities en een sterke groeistrategie.

Met de notering op Euronext Access + Paris zet het bedrijf een grote stap voorwaarts. De handel op Euronext start op 11 juli 09:00 2023 en het bestuur van PSH is gastheer bij de openingsceremonie op het kantoor van Euronext in Parijs. PSH is al sinds begin 2021 genoteerd aan NXchange Amsterdam.

Deze notering is bedoeld om het groeitraject van het bedrijf te versnellen en haar positie als Europese speler te versterken door verticale integratie naar andere niveaus van de toeleveringsketens. Hierbij kan het gaan om samenwerkingen en/of overnames die waarde creëren voor aandeelhouders.

PSH legt de focus op overname van dierenartspraktijken en/of groothandels om de verkoop van receptgeneesmiddelen voor huisdieren via PSH's online winkels zoals Dierenapotheek.nl en de “ Huisdieren”app toegankelijker te maken voor huisdiereigenaren.
De aandeelhouders van PSH worden binnenkort bijeengeroepen zodat het bestuur de groeistrategie van het bedrijf kan toelichten en de jaarrekening voor het boekjaar 2022 ter goedkeuring kan voorleggen.

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
May 31 2023 08:04

Pet Service Holding NV vraagt notering aan op Euronext Parijs.

Pet Service Holding NV (PSH) heeft vandaag de aanvraag ingediend voor een notering op Euronext Access + Parijs. De notering zal naar verwachting effectief worden in de loop van de komende weken, onder voorbehoud goedkeuring Euronext. PSH is al sinds begin 2021 genoteerd op Nxchange Amsterdam.

Een tweede notering op Euronext Acces + Parijs is volledig in lijn met de Europese focus van PSH en de snelgroeiende internationale afzet van producten en diensten verspreid over Nederland, Duitsland en België. Met de tweede notering wil PSH de zichtbaarheid als Europese leverancier van producten en diensten voor huisdieren en huisdiereigenaren verder vergroten. Bovendien biedt de notering Europese beleggers rechtstreeks toegang tot het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, waardoor PSH de mogelijkheid heeft om haar aandeelhoudersbestand verder uit te breiden en te diversifiëren.

De voornaamste reden voor aanvraag van de notering op Euronext is om invulling te geven aan de acquisitiestrategie van de vennootschap. Naast autonome groei wil Pet Service Holding NV sneller groeien via overnames.

Daarnaast overweegt PSH een verticale integratie door uit te breiden naar andere niveaus van de toeleveringsketen. Dit kan een overname inhouden van dierenartspraktijken en/of groothandels om de verkoop van voorgeschreven geneesmiddelen voor huisdieren via de online winkels van PSH en de HuisdierenApp toegankelijker te maken.

Einde bericht.

Ron van Veldhoven
CEO
ron@petserviceholding.com

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
April 28 2023 22:22

Sterke omzetgroei Pet Service Holding dankzij acquisities

Sterke omzetgroei Pet Service Holding dankzij acquisities

Pet Service Holding NV (voorheen Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV) heeft in 2022 een omzet behaald van ruim € 1,8 miljoen, meer dan het drievoudige van de omzet van € 0,6 miljoen die in het voorgaande jaar werd gerealiseerd. Deze stijging is vooral te danken aan de acquisitie van de online retailbedrijven Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de in oktober 2021.

De brutowinst verdubbelde ruimschoots tot € 0,8 miljoen, maar de brutomarge daalde van 52,7% tot 44,1%. De bedrijfskosten stegen van € 1 miljoen tot € 1,7 miljoen. De kostenstijging was vooral het gevolg van de grotere bedrijfsomvang na de acquisities van 2021, en de integratie en versterking van de nieuwverworven bedrijven. Ook waren er hoge kosten voor marketing als investering in de toekomst van de onderneming. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening was € 753.000 negatief tegen € 617.000 negatief in 2021.

Daarnaast waren er eenmalige kosten van € 440.000. Deze kosten hielden verband met de noteringsaanvraag op Euronext Oslo. Eerder dit jaar werd bekend dat vanwege gewijzigde regelgeving in Oslo is gekozen voor Euronext Access Parijs. Het proces voor de aanvraag van de notering in Parijs verloopt volgens plan, nadere details zullen worden bekendgemaakt zodra dit mogelijk is.

Na verwerking van de eenmalige kosten kwam het resultaat uit op € 1,2 miljoen negatief tegen € 617.000 over het voorgaande jaar. Het resultaat zal ten laste van het eigen vermogen worden gebracht, waardoor dit per ultimo 2022 uitkwam op € 2 miljoen tegen € 3,2 miljoen eind 2021. De onderneming had eind 2022 een kaspositie van € 0,7 miljoen, en er waren geen langlopende schulden.

Pet Service Holding is momenteel actief in de online verkoop van dierenbenodigdheden en -medicijnen, en heeft een 66% belang in Vitaux, een veterinair organisatiebureau dat zich bezighoudt met werving en selectie, alsmede communicatie en organisatie van evenementen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een huisdieren-app en een huisdierentracker. Er wordt actief gezocht naar andere ondernemingen in de sector van huisdierverzorging, zodat voldoende kritische massa wordt verkregen voor een rendabele exploitatie. Een beursnotering is essentieel voor de beoogde acquisities.

De gecontroleerde jaarcijfers 2022 zijn te downloaden via deze link
https://petserviceholding.com/investor-relations/

Ron van Veldhoven
Ron@petserviceholding.com

Petservice Holding N.V. posted an important announcement
December 29 2022 18:57

Stemuitslag BAVA 29 12 2022

Stemuitslag BAVA 29 12 2022

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
December 29 2022 11:44

NPRM NV wijzigt haar naam in Petserviceholding NV

Aandeelhouders van NPRM NV zijn akkoord met de naamsverandering naar Petserviceholding NV. Op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf werd ook ingestemd met de andere voorgestelde agendapunten.

Op 30 april 2022 heeft NPRM aangekondigd dat zij de mogelijkheden onderzoekt om een notering van de aandelen van NPRM te verkrijgen op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit van de beurs van Oslo. Op 23 mei 2022 bevestigde NPRM haar voornemen om een notering aan Euronext Growth Oslo te verkrijgen. Doel van deze notering is om ook internationaal overnames te kunnen doen die waarde toevoegen aan de onderneming. Daarnaast is de internationale exposure aan de Euronext en de verhandelbaarheid van aandelen een groot voordeel voor bestaande en nieuwe investeerders

Certificaathouders op NXchange zal binnenkort een voorstel worden gedaan om de certificaten in de verhouding 1:1 om te ruilen voor aandelen op Euronext. De notering op Nxchange zal ook na afronding op Euronext in stand worden gehouden.


Aandelen Petserviceholding NV (voorheen NPRM NV) zijn verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €6.- https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
Ron@petserviceholding.com

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
December 13 2022 10:19

Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag 29 december 2022 (de BAVA).

Het bestuur van Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (de Vennootschap) kondigt aan
dat zij een algemene vergadering bijeenroept en de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden
oproept voor een Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag 29 december 2022 (de BAVA).

URL: https://nprmgroep.nl/