NPRM Groep – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Els Enthoven-van Rijn
May 20 2022 12:02
Els Enthoven-van Rijn
May 20 2022 11:03
Bo Enthoven
May 19 2022 16:45

NPRM Groep Activity feed

NPRM posted an important announcement
June 27 2022 12:20

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: ‘NPRM NV’

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV kondigt aan dat per 17 juni het jaarverslag over 2021 op de website van NPRMGROEP is geplaatst en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.
De vergadering zal worden gehouden op 12 July 2022 middels een online video verbinding De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.55 uur welkom.

Zie bijlage voor oproep en agenda

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
June 17 2022 09:59

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext.
De naam NPRM NV zal statutair worden gewijzigd in PetServiceHolding NV zodra de notering een feit is

URL: https://www.linkedin.com/in/ron-van-veldhoven-359a9423b/
NPRM posted an important announcement
June 16 2022 10:33

Publicatie gecontroleerde jaarverslag 2021 NPRM NV

Met genoegen presenteren wij u het NPRM NV gecontroleerde jaarverslag voor het boekjaar 2021. Het bestrijkt de periode van 12 maanden van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Een kopie van het document is bij dit bericht gevoegd en is te vinden op de website van de onderneming https://nprmgroep.nl, onder de rubriek investor relations.

De komende aandeelhoudersvergadering zal binnenkort plaatsvinden en de oproep zal geschieden volgens de geldende statuten van de vennootschap.

Op deze vergadering zal naast het vragen om goedkeuring en decharge ook verder uitleg worden gegeven over de strategie en ontwikkeling van de vennootschap met name over de notering op Euronext Oslo.

NPRM posted an important announcement
May 23 2022 16:49

Vervolgstap NPRM voor de beursnotering op Euronext Growth Oslo.

Vervolgstap NPRM voor de beursnotering op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit die wordt geëxploiteerd door de Oslo Stock Exchange.

Zaanstad, 23 mei 2022

Het bestuur van NPRM heeft inmiddels een vervolgstap gezet voor de beursgang op Euronext in Oslo. Het boekenonderzoek is in volle gang en In het geval dat de notering op Euronext Growth Oslo doorgaat zal houders van op Nxchange genoteerde certificaten de mogelijkheid worden geboden om hun certificaten om te zetten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext Growth Oslo. Waarbij vermeld moet worden dat de notering op Nxchange gehandhaafd zal blijven en houders van certificaten dus een keuze hebben tot omruilen van certificaten naar aandelen. Met deze notering geeft het bestuur verdere invulling aan de groeistrategie van de vennootschap.

Het noteringsproces van Euronext Growth Oslo zal geen verhoging van het aandelenkapitaal met zich brengen en er zullen in dat kader dus geen nieuwe aandelen worden aangeboden of uitgegeven. Overwogen wordt om tegelijkertijd de naam van de vennootschap te veranderen in Pet Service Holding NV, hetgeen een betere afspiegeling is van de huidige activiteiten van de onderneming.

NPRM is een onderneming die voornamelijk actief is op het gebied van online activiteiten in de veterinaire sector. Het bezorgen van diergeneesmiddelen via Dierenapotheek.nl is momenteel de hoofdactiviteit. Daarnaast levert zij huisdiervoer, met name voor honden, en exploiteert zij een huisdier-app en een huisdiertracker.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €4,- https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
info@nprm.nl
0652356460

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
April 30 2022 10:37

Sterke omzetgroei NPRM NV in 2021


PERSBERICHT:


Sterke omzetgroei NPRM NV in 2021


Zaanstad, 30 april 2022

Online aanbieder van veterinaire diensten en producten
onderzoekt mogelijkheden voor notering op Euronext Growth Oslo

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt bekend dat er goede voortgang is gemaakt met de uitvoering van haar strategie in 2021. De overname van Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de resulteerde in een sterke omzetstijging. Op het door Nxchange geëxploiteerde handelsplatform werden certificaten van aandelen genoteerd. Het expansieve beleid en de daarmee gepaard gaande kosten leiden op korte termijn tot druk op de winstgevendheid.

De omzet bedroeg in 2021 circa € 307.000 ten opzichte van circa € 5.000 in het voorgaande jaar. De stijging was vooral te danken aan de bijdrage van de overgenomen activiteiten. De overname, die door middel van een asset deal is gerealiseerd, is op 1 oktober 2021 afgerond. De verdere omzetstijging bestond voornamelijk uit de online verkoop van huisdiervoer. Vitaux BV (voor 66% eigendom van NPRM), dat zich bezighoudt met het detacheren van veterinaire medewerkers en het organiseren van evenementen met betrekking tot huisdieren, heeft het in 2020 en 2021 moeilijk gehad door corona-beperkingen.
De brutowinst van NPRM in 2021 bedroeg circa € 120.000.

NRPM had te maken met hoge eenmalige kosten, waaronder kosten in verband met de notering van de certificaten van aandelen op Nxchange en herstructurering van de overgenomen activiteiten. Hierdoor bedroeg het bedrijfsresultaat circa - €692.000 en het nettoresultaat circa - €725.000 (2020: circa - €139.000). Exclusief reorganisatiekosten droegen de overgenomen activiteiten positief bij aan het bedrijfsresultaat.

De verwachting is dat de huidige bedrijven en activiteiten van NPRM in 2022 een sterke omzetstijging zullen realiseren. De kaspositie van NPRM per 31 december 2021 bedroeg circa € 1,9 miljoen en NPRM heeft tevens de mogelijkheid om acquisities te financieren door uitgifte van nieuwe aandelen. Het doel is om de huidige acquisitiestrategie actief voort te zetten. Ondanks de verliezen in 2020 en 2021 heeft NRPM een sterke financiële positie met een eigen vermogen van circa € 3 miljoen op een balanstotaal van circa € 3,2 miljoen.

NPRM onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een notering van aandelen NPRM te verkrijgen op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit die wordt geëxploiteerd door de Oslo Stock Exchange. NPRM ziet een dergelijke notering als een logische vervolgstap op de Nxchange notering en verwacht dat dit de liquiditeit voor beleggers zal vergroten. Het noteringsproces van Euronext Growth Oslo zal geen verhoging van het aandelenkapitaal met zich brengen en er zullen in dat kader dus geen nieuwe aandelen worden aangeboden of uitgegeven. In het geval dat de notering op Euronext Growth Oslo doorgaat zal houders van op Nxchange genoteerde certificaten de mogelijkheid worden geboden om hun certificaten om te zetten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext Growth Oslo. Overwogen wordt om tegelijkertijd de naam van de vennootschap te veranderen in Pet Service Holding NV, hetgeen een betere afspiegeling is van de huidige activiteiten van de onderneming.

NPRM is een onderneming die voornamelijk actief is op het gebied van online activiteiten in de veterinaire sector. Het bezorgen van diergeneesmiddelen via Dierenapotheek.nl is momenteel de hoofdactiviteit. Daarnaast levert zij huisdiervoer, met name voor honden, en exploiteert zij een huisdier-app en een huisdiertracker.

De cijfers in dit bericht zijn niet gecontroleerd en zullen na afronding van de audit gezamenlijk met de oproep voor de jaarvergadering op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €3,75 https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
info@nprm.nl
0652356460

NPRM posted an important announcement
January 6 2022 17:42

Gezamenlijk persbericht van GEOJUNXION N.V. en NPRM N.V.

Persbericht 6 januari 2022

Dit is een gezamenlijk persbericht van

GEOJUNXION N.V.
en
Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V.

6 januari 2022 – De besturen van GEOJUNXION N.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel en genoteerd aan Euronext Amsterdam (GOJXN.AS), en Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM), gevestigd te Zaanstad en genoteerd aan NXchange te Amsterdam maken in aansluiting op eerdere berichtgeving het volgende bekend:

Bestuurders en commissarissen van GEOJUNXION en NPRM hebben constructief overleg gevoerd naar aanleiding van het recent door NPRM geuite voornemen om een bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen GEOJUNXION. De belangrijkste conclusie was dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden, waardoor NPRM geen vervolg zal geven aan de bieding en deze terugtrekt.
Tijdens het overleg zijn mogelijkheden tot operationele samenwerking tussen (werkmaatschappijen van) GEOJUNXION en NPRM aan de orde geweest. Deze mogelijkheden zullen de komende tijd worden geïnventariseerd en waar mogelijk verder worden uitgewerkt. Partijen hopen op een vruchtbare samenwerking op diverse terreinen zoals de Huisdierenapp en de huisdierentracker, waarin kaarten, geofencing toepassing, andere producten en know-how van GEOJUNXION naadloos geïntegreerd kunnen worden.
Op termijn sluiten beide partijen verdere mogelijkheden tot samenwerking niet uit.
Dit is een openbare aankondiging van GEOJUNXION ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014) en van NPRM ingevolge artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft.

Zodra daar aanleiding voor is, zal de markt worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op bovenstaande gebieden.

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
December 28 2021 18:49

Persbericht

Zaanstad, 28 december 2021


De raad van bestuur van de Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (hierna: “NPRM”) maakt, onder verwijzing naar artikel 5 lid 2 van het Besluit openbare biedingen Wft, bekend in gesprek te zijn met de ondernemingsleiding van GEOJUNXION N.V. (hierna: “GEOJUNXION”), gevestigd te Capelle aan den IJssel, met als uiteindelijk doel het uitbrengen van een openbaar bod op alle uitstaande aandelen van deze onderneming. Op basis van de thans bekende informatie denkt NPRM aan een aandelenruil, waarbij vier aandelen GEOJUNXION (huidige koers: € 1,17) kunnen worden ingewisseld voor één aandeel NPRM (huidige koers: € 4,80).

Zodra nadere informatie beschikbaar is, zal hierover met de markt worden gecommuniceerd.

Ron van Veldhoven
CEO NPRM NV

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
December 23 2021 12:08

NPRM doet bod op GeoJunxion genoteerd op Euronext Amsterdam

Hieronder het persbericht verzonden door het bestuur van GEOJUNXION

GeoJunxion announces it has received a non-solicited bid on its’ shares
Capelle aan den IJssel, the Netherlands, 22 December 2021 – GeoJunxion (GOJXN.AS) announces that it has received a non-solicited bid on its’ shares from Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM N.V.). It relates to an indicative, non-binding bid on all of the issued shares of GeoJunxion N.V., with the aim to acquire a minimum of 55% of the outstanding shares. The detail received specifies that the payment will be made in shares of NPRM N.V. at an exchange rate of 4 GeoJuxnion shares per 1 NPRM share. NPRM is quoted at nxchange (www.nxchange.com). At the time of writing the share price of NPRM Group was €5,00. This equates to a value of €1,25 per GeoJunxion share.

URL: https://www.geojunxion.com/all-news/geojunxion-announces-it-has-received-a-non-solicited-bid-on-its-shares/
NPRM posted an important announcement
December 10 2021 08:42

NPRM NV onderzoekt de mogelijkheden voor een beursgang van Nxchange naar Euronext

NPRM NV onderzoekt de mogelijkheden voor een beursgang van Nxchange naar Euronext

Zaanstad, 10 december 2021

Het bestuur van NPRM NV heeft op dit moment een notering aan de Nxchange maar wil verder groeien met een notering op Euronext en onderzoekt op dit moment actief de mogelijkheden. De wens is dat beleggers die hun stukken nu via Nxchange verhandelen dit straks ook via hun eigen vermogensbeheerder op Euronext kunnen doen.

NPRM zit in de lift en heeft het afgelopen jaar meerdere overnames gedaan om waarde voor aandeelhouders te creëren na een succesvolle IPO op Nxchange. Om goed in te spelen op de snelgroeiende veterinaire markten wil NPRM de stap maken naar Euronext.
NPRM onderzoekt daarom de mogelijkheid voor een ‘reverse take over’ (RTO) of een nieuwe notering op Beursplein 5.

Dierenapotheek.nl
Per 1 oktober j.l heeft NPRM de overname van de Dierenapotheek.nl afgerond en is inmiddels volledig operationeel in het nieuwe distributiecentrum in de Zaanstreek.
“Het beste voor je dier begint hier!” Met die belofte begon Dierenapotheek.nl enige jaren geleden een online winkel. Een winkel met een groot assortiment diergeneesmiddelen, dierverzorgingsproducten, voedingssupplementen en dieetvoer voor je hond, kat, knaagdier en vogel. Inmiddels is Dierenapotheek.nl uitgegroeid tot een serieuze speler in de veterinaire markt en is de omzet de afgelopen jaren gestaagd naar ruim €1.2 miljoen voor het boekjaar 2021.

NPRM NV
In Nederland zijn er ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden, maar met de ongeregistreerde erbij zijn dit er waarschijnlijk 800.000. Verder zijn er enkele tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Het komt erop neer dat meer dan vier miljoen huishoudens één of meer dieren heeft, die een naam hebben en waar met aandachtig voor gezorgd wordt.
In de markt van dierverzorging in Nederland gaat circa 2 miljard euro om. Daarvan circa 1 miljard in dierbenodigdheden en voeding en ongeveer 0,5 miljard via de ruim 1200 dierenartspraktijken die Nederland rijk is. De jaarlijkse onderhoudskosten van een hond of kat liggen boven de 500 euro. Voor een knaagdier of vogel kunnen deze kosten ook nog honderden euro’s per jaar bedragen.

In deze markt wil NPRM een onderscheidende rol spelen en een veelheid van diensten bij elkaar brengen.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn recent geplaatst tegen een prijs van €9,40.
Huidige koers: €5,20 https://www.nxchange.com/nl/nprm

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
October 1 2021 07:10

NPRM NV koopt de ‘Dierenapotheek.nl’ en het Duitse ‘Drpetcare.de’

NPRM NV koopt de ‘Dierenapotheek.nl’ en het Duitse ‘Drpetcare.de’ en voegt daarmee een financieel positief resultaat toe aan de vennootschap.

Het bestuur van NPRM NV maakt bekend tot overeenstemming te zijn gekomen met Online Vet Pharmacies B.V. over de overname van de webshop Dierenapotheek.nl en het Duitse drpetcare.nl.
Deze overname geeft verdere invulling aan de sterke buy & build strategie van NPRM NV.
Met deze overname krijgt de synergie van de verschillende onderdelen binnen NPRM NV een verdere boost, onder andere door de koppeling met de HuisdierenApp.

Het beste voor je dier begint hier! Met die belofte begon Dierenapotheek.nl enige jaren geleden een online winkel. Een webwinkel met een groot assortiment diergeneesmiddelen, dierverzorgingsproducten, voedingssupplementen en dieetvoer voor je hond, kat, knaagdier en vogel. Inmiddels is Dierenapotheek.nl uitgegroeid tot een serieuze speler in de (veterinaire) huisdieren markt en groeit de omzet afgelopen jaren goed door. De oprichter van Dierenapotheek.nl, de heer Martin Hovius, blijft ook na de overname als dierenarts betrokken. Naast de overname van Dierenapotheek.nl neemt NPRM NV ook de Duitse activiteiten van een webshop over opererend onder de naam www.drpetcare.de.

De koopsom voor deze overname zal worden voldaan in contanten.
Het bestuur van NPRM NV voert gesprekken met overnamekandidaten om het platform binnen de dierensector verder uit te bouwen volgens de strategie van de vennootschap.