NPRM Groep

NPRM groep bestaat op dit moment uit drie onderdelen die een gezonde basis vormen voor ‘diergezondheid en dierenwelzijn’

Samenvatting van het bedrijf

In Nederland zijn er ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden, waarschijnlijk zijn het er wel meer dan 800.000. Verder zijn er enkele tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Daarmee hebben meer dan vier miljoen huishoudens één of meer dieren waarmee ze een band hebben, die een naam hebben en waar aandachtig voor gezorgd wordt.

In de markt van dierverzorging in Nederland gaat circa 2 miljard euro om, waarvan circa 1 miljard in dierbenodigdheden en voeding en circa 0,5 miljard via de ruim 1200 dierenartspraktijken die Nederland rijk is. De jaarlijkse onderhoudskosten van een hond of kat liggen boven de 500 euro, en ook voor een knaagdier of vogel kunnen deze kosten honderden euro’s per jaar bedragen.

Veel lokale dienstverleners zijn vanuit passie voor de dieren begonnen en samenwerkingsverbanden hebben een kleinschalig karakter. Er is zeker media-aandacht voor dierverzorging, maar verspreid over diverse producenten. Er zijn diverse brancheverenigingen die in meer of mindere mate samenwerken. Er is een beperkt aantal grotere internationale spelers op het gebied van farmacie en voeding.

In deze markt wil NPRM groep een onderscheidende rol gaan spelen en een veelheid van diensten bij elkaar brengen. Met een duidelijke filosofie en een helder businessplan zijn de spelers achter NPRM vorig jaar begonnen met het bijeenbrengen van activiteiten en met een lean marktbenadering, waarbij nieuwe plannen direct kleinschalig getoetst worden om ze vervolgens uit te bouwen.

NPRM blijft gericht op groei door- middel van verdere uitbouw huidige activiteiten en strategische overna- mes. Op moment van schrijven lopen er meerdere gesprekken voor verdere overnames en groei allen binnen ‘diergezondheid en dierenwelzijn’.

Directie

Organisatiestructuur

Genoteerd op Nxchange voor
€ 6,35
+0,00 (+0,00%)
2022-08-09 12:03:31

Volgers

51

Positieve cashflow

Nee

Algemeen

Bedrijfsnaam

NPRM

Adres

Industrieweg 16
1521NC , Zaanstad , NL

Website

nprmgroep.nl

Publicatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluiten/ notulen
12 jul. 2022
PERSBERICHT: AVA 12 juli 2022 heeft alle besluiten goedgekeurd.
Publicatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluiten/ notulen
27 jun. 2022
Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: ‘NPRM NV’
Corporate action
17 jun. 2022
Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext
NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
12 juli 2022 11:51

PERSBERICHT: AVA 12 juli 2022 heeft alle besluiten goedgekeurd.Zaanstad 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadd

URL: https://nprmgroep.nl/
Ron van Veldhoven schreef over NPRM
12 juli 2022 11:47

PERSBERICHT: AVA heeft alle besluiten goedgekeurd.

Zaanstad, 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Toevoeging statutaire vergaderplaatsen Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht zijn goedgekeurd.

Ook de presentatie die is gegeven op de AVA is beschikbaar via de website van www.nprmgroep.nl

In de pers

Partners

Documenten

Jaarverslagen