NPRM Groep – Vraag het de community

U moet een account hebben en ingelogd zijn om vragen te stellen.

Categorie-filter

Nieuwe volgers

Els Enthoven-van Rijn
20 mei 2022 12:02
Els Enthoven-van Rijn
20 mei 2022 11:03
Bo Enthoven
19 mei 2022 16:45

NPRM Groep Tijdlijn

NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
30 april 2022 10:37

Sterke omzetgroei NPRM NV in 2021


PERSBERICHT:


Sterke omzetgroei NPRM NV in 2021


Zaanstad, 30 april 2022

Online aanbieder van veterinaire diensten en producten
onderzoekt mogelijkheden voor notering op Euronext Growth Oslo

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt bekend dat er goede voortgang is gemaakt met de uitvoering van haar strategie in 2021. De overname van Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de resulteerde in een sterke omzetstijging. Op het door Nxchange geëxploiteerde handelsplatform werden certificaten van aandelen genoteerd. Het expansieve beleid en de daarmee gepaard gaande kosten leiden op korte termijn tot druk op de winstgevendheid.

De omzet bedroeg in 2021 circa € 307.000 ten opzichte van circa € 5.000 in het voorgaande jaar. De stijging was vooral te danken aan de bijdrage van de overgenomen activiteiten. De overname, die door middel van een asset deal is gerealiseerd, is op 1 oktober 2021 afgerond. De verdere omzetstijging bestond voornamelijk uit de online verkoop van huisdiervoer. Vitaux BV (voor 66% eigendom van NPRM), dat zich bezighoudt met het detacheren van veterinaire medewerkers en het organiseren van evenementen met betrekking tot huisdieren, heeft het in 2020 en 2021 moeilijk gehad door corona-beperkingen.
De brutowinst van NPRM in 2021 bedroeg circa € 120.000.

NRPM had te maken met hoge eenmalige kosten, waaronder kosten in verband met de notering van de certificaten van aandelen op Nxchange en herstructurering van de overgenomen activiteiten. Hierdoor bedroeg het bedrijfsresultaat circa - €692.000 en het nettoresultaat circa - €725.000 (2020: circa - €139.000). Exclusief reorganisatiekosten droegen de overgenomen activiteiten positief bij aan het bedrijfsresultaat.

De verwachting is dat de huidige bedrijven en activiteiten van NPRM in 2022 een sterke omzetstijging zullen realiseren. De kaspositie van NPRM per 31 december 2021 bedroeg circa € 1,9 miljoen en NPRM heeft tevens de mogelijkheid om acquisities te financieren door uitgifte van nieuwe aandelen. Het doel is om de huidige acquisitiestrategie actief voort te zetten. Ondanks de verliezen in 2020 en 2021 heeft NRPM een sterke financiële positie met een eigen vermogen van circa € 3 miljoen op een balanstotaal van circa € 3,2 miljoen.

NPRM onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een notering van aandelen NPRM te verkrijgen op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit die wordt geëxploiteerd door de Oslo Stock Exchange. NPRM ziet een dergelijke notering als een logische vervolgstap op de Nxchange notering en verwacht dat dit de liquiditeit voor beleggers zal vergroten. Het noteringsproces van Euronext Growth Oslo zal geen verhoging van het aandelenkapitaal met zich brengen en er zullen in dat kader dus geen nieuwe aandelen worden aangeboden of uitgegeven. In het geval dat de notering op Euronext Growth Oslo doorgaat zal houders van op Nxchange genoteerde certificaten de mogelijkheid worden geboden om hun certificaten om te zetten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext Growth Oslo. Overwogen wordt om tegelijkertijd de naam van de vennootschap te veranderen in Pet Service Holding NV, hetgeen een betere afspiegeling is van de huidige activiteiten van de onderneming.

NPRM is een onderneming die voornamelijk actief is op het gebied van online activiteiten in de veterinaire sector. Het bezorgen van diergeneesmiddelen via Dierenapotheek.nl is momenteel de hoofdactiviteit. Daarnaast levert zij huisdiervoer, met name voor honden, en exploiteert zij een huisdier-app en een huisdiertracker.

De cijfers in dit bericht zijn niet gecontroleerd en zullen na afronding van de audit gezamenlijk met de oproep voor de jaarvergadering op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €3,75 https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
info@nprm.nl
0652356460

NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
6 januari 2022 17:42

Gezamenlijk persbericht van GEOJUNXION N.V. en NPRM N.V.

Persbericht 6 januari 2022

Dit is een gezamenlijk persbericht van

GEOJUNXION N.V.
en
Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V.

6 januari 2022 – De besturen van GEOJUNXION N.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel en genoteerd aan Euronext Amsterdam (GOJXN.AS), en Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM), gevestigd te Zaanstad en genoteerd aan NXchange te Amsterdam maken in aansluiting op eerdere berichtgeving het volgende bekend:

Bestuurders en commissarissen van GEOJUNXION en NPRM hebben constructief overleg gevoerd naar aanleiding van het recent door NPRM geuite voornemen om een bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen GEOJUNXION. De belangrijkste conclusie was dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden, waardoor NPRM geen vervolg zal geven aan de bieding en deze terugtrekt.
Tijdens het overleg zijn mogelijkheden tot operationele samenwerking tussen (werkmaatschappijen van) GEOJUNXION en NPRM aan de orde geweest. Deze mogelijkheden zullen de komende tijd worden geïnventariseerd en waar mogelijk verder worden uitgewerkt. Partijen hopen op een vruchtbare samenwerking op diverse terreinen zoals de Huisdierenapp en de huisdierentracker, waarin kaarten, geofencing toepassing, andere producten en know-how van GEOJUNXION naadloos geïntegreerd kunnen worden.
Op termijn sluiten beide partijen verdere mogelijkheden tot samenwerking niet uit.
Dit is een openbare aankondiging van GEOJUNXION ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014) en van NPRM ingevolge artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft.

Zodra daar aanleiding voor is, zal de markt worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op bovenstaande gebieden.

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
28 december 2021 18:49

Persbericht

Zaanstad, 28 december 2021


De raad van bestuur van de Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (hierna: “NPRM”) maakt, onder verwijzing naar artikel 5 lid 2 van het Besluit openbare biedingen Wft, bekend in gesprek te zijn met de ondernemingsleiding van GEOJUNXION N.V. (hierna: “GEOJUNXION”), gevestigd te Capelle aan den IJssel, met als uiteindelijk doel het uitbrengen van een openbaar bod op alle uitstaande aandelen van deze onderneming. Op basis van de thans bekende informatie denkt NPRM aan een aandelenruil, waarbij vier aandelen GEOJUNXION (huidige koers: € 1,17) kunnen worden ingewisseld voor één aandeel NPRM (huidige koers: € 4,80).

Zodra nadere informatie beschikbaar is, zal hierover met de markt worden gecommuniceerd.

Ron van Veldhoven
CEO NPRM NV

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
23 december 2021 12:08

NPRM doet bod op GeoJunxion genoteerd op Euronext Amsterdam

Hieronder het persbericht verzonden door het bestuur van GEOJUNXION

GeoJunxion announces it has received a non-solicited bid on its’ shares
Capelle aan den IJssel, the Netherlands, 22 December 2021 – GeoJunxion (GOJXN.AS) announces that it has received a non-solicited bid on its’ shares from Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM N.V.). It relates to an indicative, non-binding bid on all of the issued shares of GeoJunxion N.V., with the aim to acquire a minimum of 55% of the outstanding shares. The detail received specifies that the payment will be made in shares of NPRM N.V. at an exchange rate of 4 GeoJuxnion shares per 1 NPRM share. NPRM is quoted at nxchange (www.nxchange.com). At the time of writing the share price of NPRM Group was €5,00. This equates to a value of €1,25 per GeoJunxion share.

URL: https://www.geojunxion.com/all-news/geojunxion-announces-it-has-received-a-non-solicited-bid-on-its-shares/
NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
10 december 2021 08:42

NPRM NV onderzoekt de mogelijkheden voor een beursgang van Nxchange naar Euronext

NPRM NV onderzoekt de mogelijkheden voor een beursgang van Nxchange naar Euronext

Zaanstad, 10 december 2021

Het bestuur van NPRM NV heeft op dit moment een notering aan de Nxchange maar wil verder groeien met een notering op Euronext en onderzoekt op dit moment actief de mogelijkheden. De wens is dat beleggers die hun stukken nu via Nxchange verhandelen dit straks ook via hun eigen vermogensbeheerder op Euronext kunnen doen.

NPRM zit in de lift en heeft het afgelopen jaar meerdere overnames gedaan om waarde voor aandeelhouders te creëren na een succesvolle IPO op Nxchange. Om goed in te spelen op de snelgroeiende veterinaire markten wil NPRM de stap maken naar Euronext.
NPRM onderzoekt daarom de mogelijkheid voor een ‘reverse take over’ (RTO) of een nieuwe notering op Beursplein 5.

Dierenapotheek.nl
Per 1 oktober j.l heeft NPRM de overname van de Dierenapotheek.nl afgerond en is inmiddels volledig operationeel in het nieuwe distributiecentrum in de Zaanstreek.
“Het beste voor je dier begint hier!” Met die belofte begon Dierenapotheek.nl enige jaren geleden een online winkel. Een winkel met een groot assortiment diergeneesmiddelen, dierverzorgingsproducten, voedingssupplementen en dieetvoer voor je hond, kat, knaagdier en vogel. Inmiddels is Dierenapotheek.nl uitgegroeid tot een serieuze speler in de veterinaire markt en is de omzet de afgelopen jaren gestaagd naar ruim €1.2 miljoen voor het boekjaar 2021.

NPRM NV
In Nederland zijn er ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden, maar met de ongeregistreerde erbij zijn dit er waarschijnlijk 800.000. Verder zijn er enkele tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Het komt erop neer dat meer dan vier miljoen huishoudens één of meer dieren heeft, die een naam hebben en waar met aandachtig voor gezorgd wordt.
In de markt van dierverzorging in Nederland gaat circa 2 miljard euro om. Daarvan circa 1 miljard in dierbenodigdheden en voeding en ongeveer 0,5 miljard via de ruim 1200 dierenartspraktijken die Nederland rijk is. De jaarlijkse onderhoudskosten van een hond of kat liggen boven de 500 euro. Voor een knaagdier of vogel kunnen deze kosten ook nog honderden euro’s per jaar bedragen.

In deze markt wil NPRM een onderscheidende rol spelen en een veelheid van diensten bij elkaar brengen.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn recent geplaatst tegen een prijs van €9,40.
Huidige koers: €5,20 https://www.nxchange.com/nl/nprm

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
1 oktober 2021 07:10

NPRM NV koopt de ‘Dierenapotheek.nl’ en het Duitse ‘Drpetcare.de’

NPRM NV koopt de ‘Dierenapotheek.nl’ en het Duitse ‘Drpetcare.de’ en voegt daarmee een financieel positief resultaat toe aan de vennootschap.

Het bestuur van NPRM NV maakt bekend tot overeenstemming te zijn gekomen met Online Vet Pharmacies B.V. over de overname van de webshop Dierenapotheek.nl en het Duitse drpetcare.nl.
Deze overname geeft verdere invulling aan de sterke buy & build strategie van NPRM NV.
Met deze overname krijgt de synergie van de verschillende onderdelen binnen NPRM NV een verdere boost, onder andere door de koppeling met de HuisdierenApp.

Het beste voor je dier begint hier! Met die belofte begon Dierenapotheek.nl enige jaren geleden een online winkel. Een webwinkel met een groot assortiment diergeneesmiddelen, dierverzorgingsproducten, voedingssupplementen en dieetvoer voor je hond, kat, knaagdier en vogel. Inmiddels is Dierenapotheek.nl uitgegroeid tot een serieuze speler in de (veterinaire) huisdieren markt en groeit de omzet afgelopen jaren goed door. De oprichter van Dierenapotheek.nl, de heer Martin Hovius, blijft ook na de overname als dierenarts betrokken. Naast de overname van Dierenapotheek.nl neemt NPRM NV ook de Duitse activiteiten van een webshop over opererend onder de naam www.drpetcare.de.

De koopsom voor deze overname zal worden voldaan in contanten.
Het bestuur van NPRM NV voert gesprekken met overnamekandidaten om het platform binnen de dierensector verder uit te bouwen volgens de strategie van de vennootschap.

NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
11 augustus 2021 09:25

De behoefte van de overheid om fraude en witwaspraktijken te bestrijden kan NPRM de wind in de zeilen geven.


Eemnes, 11 augustus 2021


Er wordt in Nederland flink gefraudeerd bij de handel in spring- en dressuurpaarden. De Belastingdienst is daardoor tientallen miljoenen aan belasting misgelopen, meldt het AD op zaterdag 7 augustus j.l.

Nederlanders domineren de internationale handel in succesvolle paarden en verdienen miljoenen aan Amerikaanse miljardairs en Arabische koningshuizen. Maar de branche, die zijn eigen wetten en regels kent, blijkt gevoelig voor criminaliteit, schrijft het AD. Miljoenendeals worden gesloten op basis van handjeklap, er wordt nauwelijks met contracten gewerkt en wie de eigenaar van een paard is, wordt nergens geregistreerd. Dat maakt de paardenhandel aantrekkelijk voor criminelen die geld willen witwassen.

NPRM heeft geïnvesteerd in het bouwen van een platform wat is ontwikkeld om alle informatie van individuele paarden te registreren en inzichtelijk te maken voor paardeneigenaren, paarden- houders, dierenartsen, slachthuizen en (semi)overheidsinstanties die toezien op de toekomstige naleving van de verplichte registratie van paarden. Daarnaast eist de overheid dat paarden die langer dan 30 dagen op een andere locatie verblijven dan de registratie aangeeft, dit wordt gemeld. Hier heeft NPRM NV een unieke tool voor ontwikkeld die zeer eenvoudig invulling geeft aan de eisen van de overheid.

Ook heeft de inspanning van afgelopen maanden geleid tot een principe akkoord met een strategische partner die al duizenden paarden heeft geregistreerd waardoor NPRM NV als PPI (paspoort uitgevende instelling) kan worden geclassificeerd. De huidige ppi’s zijn vrijwel allemaal gekoppeld aan een bestaand stamboek voor een specifiek paardenras. Hiermee is er voor 60% van de markt, circa 300.000 paarden NPRM een logische instantie om het paardenpaspoort vanaf te nemen. Voor de overige 200.000 paarden, die veelal kleinschalig en meer als hobbydier worden gehouden, is er geen logische keuze voor een ppi. NPRM gaat zich op deze doelgroep richten.

NPRM ontwikkelt de mogelijkheid om het paard en de verblijfplaats op een eenvoudige manier online te registreren via haar website of app. Alle gegevens over een paard staan overzichtelijk bij elkaar en voldoen zo aan de vereiste wet- en regelgeving. Bijgehouden kan onder andere worden: medicijngebruik, inentingen, gezondheid en uiteraard gegevens over de identificatie en de eigenaar. Deze gegevens kunnen te allen tijde online geraadpleegd worden en hierdoor weet een (toekomstige) eigenaar of handelaar dat alles op de juiste manier geregistreerd staat.
NPRM streeft ernaar om binnen haar doelgroep van niet-stamboek paarden binnen enkele jaren een marktaandeel van 60% te hebben. Opbrengsten worden gegenereerd met mutaties in het register. Dat zijn dus eerste registraties, geboortes van veulens (voorzichtig ingeschat op 5% van het aantal geregistreerde paarden) en handelstransacties (gemiddeld 1 keer per vijf jaar).


Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn recent geplaatst tegen een prijs van €9,40.
Huidige koers €4,20 https://www.nxchange.com/nl/nprm

NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
7 juli 2021 17:22

UPDATE: Positieve ontwikkelingen bij NPRM groep NV


De Raad van Bestuur informeert haar aandeelhouders graag over de laatste stand van zaken m.b.t. haar investering en de ontwikkelingen binnen NPRM NV.

De markt van NPRM NV is groot, een korte inleiding;

In Nederland zijn er ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden, wat er waarschijnlijk wel meer dan 800.000 zijn. Verder zijn er enkele tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Daarmee hebben meer dan vier miljoen huishoudens één of meer dieren waarmee ze een band hebben, die een naam hebben en waar met aandachtig voor gezorgd wordt.

In de markt van dierverzorging in Nederland gaat circa 2 miljard euro om, waarvan circa 1 miljard in dierbenodigdheden en voeding en circa 0,5 miljard via de ruim 1200 dierenartspraktijken die Nederland rijk is. De jaarlijkse onderhoudskosten van een hond of kat liggen boven de 500 euro, en ook voor een knaagdier of vogel kunnen deze kosten honderden euro’s per jaar bedragen.

In deze markt wil NPRM een onderscheidende rol gaan spelen, en een veelheid van diensten bij elkaar brengen. Met een duidelijke filosofie en een helder businessplan zijn de spelers achter NPRM vorig jaar begonnen met het bijeenbrengen van activiteiten, waarbij nieuwe plannen direct kleinschalig getoetst worden om ze vervolgens uit te bouwen. Inmiddels zijn de aandelen van NPRM NV genoteerd aan de beurs van Nxchange.

De dienstverlening wordt toegankelijk gemaakt via de HuisdierenApp. Een helder vormgegeven en functionele smartphone applicatie, die reeds uitgebreid getest is en een eerste basis aan vaste gebruikers heeft. De app is gratis te downloaden en heeft een ruime hoeveelheid gratis functionaliteiten om dit aantrekkelijk te maken. Eigenaren kunnen in de app allerlei gegevens van hun huisdier bijhouden. Daarnaast kunnen vanuit de app ook diensten en abonnementen afgenomen worden die voor NRPM NV waarde zullen toevoegen.

1. Jachtinstinct dierenvoeders

Hiervoor is inmiddels een aparte entiteit opgezet onder de naam Jachtintinct BV 100% dochter van NPRM NV. Waar voorheen gebruik is gemaakt van het zogeheten ‘dropshipping’ wordt er nu een eigen distributiecentrum opgezet. Deze stap is mede genomen om o.a. aan de vraag van wederverkopers te kunnen voldoen. Daarnaast zal de focus in eerste instantie komen te liggen op de omzet van katten- en hondenvoer in het hogere en lagere segment. Jachtinstinct BV en de activiteiten zullen naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar operationeel zijn. Tot die tijd zal Jachtinstinct haar producten op de huidige wijze blijven verkopen. Deze tak draagt inmiddels een bescheiden omzet bij aan de NPRM Groep.


2. HuisdierenApp

De HuisdierenApp is een platform voor de opbouw van gegevens van huisdieren en hun gebruikers. De HuisdierenApp maakt gebruik van goed ontwikkelde en geteste technologie, waardoor de app kan dienen als drager of portaal voor veel meer toekomstige diensten en producten. De HuisdierenApp is inmiddels ruim 25.000 keer gedownload, waar met de nodige marketinginspanning een aanzienlijk groter bereik voor mogelijk zal zijn. Wij hebben het doel om dit binnen nu en vier jaar naar 250.000 downloads te verhogen.
3. Huisdieren Tracking app

De verwachting is dat dit de cash cow zal gaan worden van de NPRM Groep. Inmiddels zijn de eerste prototypes van de band gerold en wordt er volop getest. NPRM NV heeft een lichtgewicht tracking-device ontwikkeld, dat door gebruik te maken van LORA-techniek minder stroom verbruikt en maanden actief kan blijven zonder op te laden. In het geval dat uw huisdier is weggelopen, kunt u via de huisdierenapp in real-time zien waar uw geliefde huisdier zich bevindt.

Deze tracker is uniek en heeft het kleinste formaat ter wereld, terwijl de batterij een lange levensduur heeft. Daarbij is de batterij met een adapter weer snel vol te laden. Ook de gelopen afstand/historie is actueel uit te lezen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een mapping-techniek waardoor de gebruiker een melding kan ontvangen indien het huisdier in een gevaarlijke zone terecht komt, denk bijvoorbeeld aan een spoorwegovergang of een gebied met gevaarlijke stoffen etc.

Het unieke is dat er voor deze tracker geen simkaart (dus mobiele telefoonabonnement) benodigd is. Door deze en andere slimme toepassingen is deze tracker een van de kleinste, slimste en lichtste trackers ter wereld. Met deze technologie is een aanschafprijs van onder de 50 euro inclusief BTW mogelijk. Bij de tracker wordt een abonnement aangeboden waarmee de actuele locatie of verblijfplaats van het huisdier zichtbaar is. Dit zal worden aangeboden voor slechts € 6,95 per maand inclusief BTW. Wanneer 10% van de honden en katten houders gebruik zullen maken van de HuisdierenApp tracker, kan NPRM een omzet genereren van €3,4 miljoen per maand oftewel €41 miljoen per jaar Van het bedrag exclusief BTW blijft na aftrek van kosten voor de netwerkprovider bij deze schatting circa een ruwe winst over van €17 miljoen. Het streven van NPRM NV ligt uiteraard hoger. NPRM voert op dit moment veel gesprekken met partijen om de uitrol van deze app te stimuleren.


4. Paardenregistratie

De concrete aanleiding voor de oprichting van de NPRM NV is de verscherpte handhaving van eerdere Europese wetgeving met betrekking tot paardenregistratie. NPRM kan hier meeliften op de bestaande groei van het aantal registraties, maar kiest voor een segment dat minder bediend wordt: niet-stamboek paarden. Paarden die als hobby vaak kleinschalig gehouden worden en waaraan de verplichte regelgeving voorbij is gegaan. De eerste paarden zijn inmiddels geregistreerd waardoor onze IT afdeling de site verder kan optimaliseren.5. Vitaux BV

Vitaux BV is een gespecialiseerde serviceverlener/detacheerder aan zowel dierenartspraktijken als aan diervoedingsfabrikanten en ve]terinair farmaceuten, en zit midden in het speelveld. NPRM NV heeft een deelneming van 66% in Vitaux BV en deelt dus mee in het bedrijfsresultaat. Vitaux is volop in beweging en is bezig met nieuwe marktontwikkelingen en aansluitende producten.


6. Online geneesmiddelendistributie

Op dit moment is de levering van diermedicijnen via het internet en bezorging per post beperkt mogelijk. NPRM ziet hier mogelijkheden door het samenvoegen van de activiteiten van een aantal spelers in deze leveringsketen. Dit zou een gamechanger in de markt kunnen zijn. Momenteel wordt er gekeken naar de overname van de juiste partijen.


7. Big data

Op middellange termijn is er veel waardeontwikkeling mogelijk met behulp van de schat aan data in het platform van NPRM NV. Door gebruikers te motiveren voldoende data van hun dier in te voeren, kan de HuisdierenApp uitgroeien tot een test- en volg-instrument voor diervoederproducenten en farmaceuten. Hiermee zal er een nieuw verdienmodel voor NPRM ontstaan.


Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van €9,40.


Ron van Veldhoven
CEO NPRM NV

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
30 juni 2021 11:14

Persbericht: Bestuurswissel bij NPRM NV

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van NPRM NV hebben ingestemd met een bestuurswissel per 1 juli aanstaande. Huidige CEO Pascale Fuchs maakt plaats voor Ron van Veldhoven, die nu de rol van Compliance Officer bij de NPRM bekleed.

Pascale Fuchs zal aanblijven als ambassadeur en adviseur vanwege haar grote netwerk en deskundigheid binnen de dierensector. Tevens blijft zij aan als aandeelhouder NPRM NV middels haar holding Zomervos BV en directeur aan bij Vitaux BV een 66% dochter van NPRM waarbij 34% in eigendom is van Pascale Fuchs. Door veranderende marktontwikkelingen wordt er binnen Vitaux gewerkt aan nieuwe business modellen.

Van Veldhoven heeft een zeer goede reputatie en ervaring op het gebied van beursgenoteerde vennootschappen en overnamestrategieën en heeft, mede om zijn vertrouwen te ondersteunen, via zijn persoonlijke holding Vero Holding 225.000 aandelen NPRM NV overgenomen van één van de investeerders uit het eerste uur, waardoor de verdeling in aandelen er als volgt uitziet:

SBD BV: 1.919.638 aandelen 67.5%
Genoteerd op Nxchange: 326.829 aandelen 11.5%
Donker investment: 225.000 aandelen 7,9%
Vero Holding: 225.000 aandelen 7,9%
Sudoholding BV: 112.500 aandelen 4%
Huisdierenconcepten BV: 24.529 aandelen 0,9%
Zomervos BV: 10.000 aandelen 0.4%

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (te verhandelen) op de Nxchange https://www.nxchange.com/nprm, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn geplaatst tegen €9,40.

Einde bericht

URL: https://www.nxchange.com/nprm
NPRM heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
22 juni 2021 09:34

NPRM NV update

NPRM is een startup, volop in ontwikkeling.

De Huisdierenapp
De Huisdierenapp heeft inmiddels alle uitlaatgebieden voor uw huisdier van Nederland in kaart gebracht, die simpel gevonden kunnen worden. Dit is één van de gemakken die de huisdierenapp biedt. Er blijkt een grote behoefte te zijn bij diereigenaren om uitlaatgebieden voor honden in de app te hebben. Daarnaast zijn er allerlei andere faciliteiten binnen de Huisdierenapp zoals: Waar is de dichtbij zijnde dierenarts? inclusief adres, telefoonnummer en navigatie om u er naar toe te begeleiden als er haast geboden is. En dit door heel Nederland! De Huisdierentracker wordt een centraal onderdeel van de Huisdierenapp en zal een aantal unieke gebruikerstoepassingen hebben die er voor zorgen dat uw huisdier altijd weer gevonden wordt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de prototypes die nu worden getest op snelheid om uw huisdier weer terug te vinden. Deze tracker is niet te vergelijken met andere types die op de markt zijn. Het is één van de kleinste en lichtste ter wereld en beschikt over meer unieke aspecten, waar we u later over zullen informeren.

Jachtinstinct diervoerders
Het unieke concept Graan- en glutenvrij droogvoer voor hond en kat met de merknaam ‘Jachtinstinct’ biedt huisdiereneigenaren natuurlijk honden- en kattenvoer. Onze honden- en kattenbrokken zijn gemaakt van natuurlijke producten, zijn hypoallergeen, graan- en glutenvrij. Zij zijn rijk aan de beste dierlijke eiwitten (van kip, zalm, lam, eend en hert) en bevatten géén kunstmatige stoffen. Dit zorgt er voor dat veel allergieën bij dieren voorkomen en weggenomen kunnen worden. Jachtinstinct word verzelfstandigt in een aparte dochter die voor 100% in handen blijft van NPRM Groep. De inkoop zal daardoor mogelijk gecentraliseerd worden en kunnen we eventueel onder white-label aan derden aanbieden. Daarnaast wordt onderzocht of er behoefte is aan een tweede merk om de dierenliefhebbers die vooral meer op de prijs letten tegemoet te komen.

Paardenregistratie
NPRM Paardenregistratie heeft de eerste registratie voor gebruikers mogen waarmaken en een paarden paspoort mogen leveren. Op dit moment is de overheid nog halsstarrig om nieuwe PPI (paarden paspoort uitgevend instanties) toe te laten. NPRM voert meerdere gesprekken met partijen om samen te werken en te verbinden.
Inmiddels heeft NPRM honderden producten voor gezondheid, o.m. medicijnen, voor uw geliefde dier verkocht. Er word nu gezocht naar partijen om een geheel nieuw platform te bouwen.
Er worden diverse verkennende gesprekken gevoerd die er voor moeten zorgen dat NPRM Groep NV haar vleugels gaat uitspreiden.
De continuïteit van de NPRM Groep NV is gewaarborgd door de aandelen emissie die zeer succesvol was en zorgt voor een ruime liquiditeitspositie.

Aandelen op NXCHANGE
Het aandeel is te koop (te verhandelen) op de Nxchange https://www.nxchange.com/nprm, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn geplaatst tegen €9,40.

URL: https://nprmgroep.nl/