Pieter Pot – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

View all

Recent followers

Cobie Witting
February 22 2024 16:19
Marco Vossen
February 21 2024 08:51
Chris Verschoor
February 9 2024 10:18

Pieter Pot Activity feed

Stichting Potje Pieters posted an important announcement
January 15 2024 17:57

Inschrijfperiode verlengd

Beste investeerders,

Zoals jullie kunnen zien, hebben we ons minimale doelbedrag op onze deadline behaald! Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie steun en vertrouwen!

Als voorwaarde voor de voltrekking van de investering en de succesvolle doorstart van Pieter Pot, dient een overeenstemming met de curator bereikt te zijn.
Deze overeenstemming is bijna bereikt, we zijn samen met de curator de puntje op de i aan het zetten.
We verwachten morgen, uiterlijk woensdag, een overeenstemming te bereiken.
Woensdag verloopt tevens de afkoelingsperiode, die de curator afgeroepen heeft.

We hebben daarom de crowdfunding-campagne verlengd en de AFM documentatie in lijn aangepast:
1. De deadline voor overeenstemming met de curator is nu vrijdag 19 januari. Op het moment dat we overeenstemming bereikt hebben, zal het huidige investeringsbedrag op de teller geïnd worden en certificaten toegekend worden.
2. De totale campagne wordt verlengd tot en met 31 maart. Hiermee bieden we ook ná onze succesvolle doorstart de mogelijkheid om
A. (Oude) klant-tegoeden om te zetten in aandeelcertificaten
B. Nieuwe investeerders te laten investeren in Pieter Pot, tot het maximale bedrag van 1.800.000.

We zullen jullie up to date houden, to be continued!

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen we het graag.

Met onverpakte strijdbare groetjes,

Dominique & Jouri

Stichting Potje Pieters posted an important announcement
January 11 2024 10:18

MINIMUM DOELBEDRAG BEHAALD!

Beste crowdfunders en essentiële partners in crime,

WE HEBBEN HET MINIMUM DOELBEDRAG BEHAALD!

Enorm dank voor jullie steun aan onze missie en vertrouwen in ons bedrijf.
De campagne loopt nog tot komende maandag 15 januari waarbij investeerders zowel de tijd hebben om bij te investeren of zich terug te trekken.

De volgende stap is nu een overeenstemming bereiken met de curator voor een doorstart. De deadline hiervoor is tevens komende maandag 15 januari.

We houden jullie up to date,
to be continued!

Onverpakte groetjes,
Jouri Schoemaker

Nxchange posted an important announcement
December 18 2023 22:10

PieterPot Beheer BV NIET failliet. Doorstart lijkt in zicht.

Amsterdam, maandag 18 december 2024 - Waar ons vorige week nog het sombere bereikte dat
duurzame supermarkt PieterPot failliet was verklaard, lijkt er sinds vandaag toch nog een lichtpuntje aan
de verpakkingsvrije horizon. En dit is waarom.

PieterPot Beheer BV is NIET failliet
Het faillissement, dat op donderdag 14-12-2023 werd uitgesproken, betrof het faillissement van PieterPot BV. Natuurlijk nog steeds geen fijn bericht, maar toch lijkt dit vandaag een positieve wending te krijgen. De crowdfundingcampagne waar PieterPot namelijk momenteel mee bezig is, valt onder PieterPot Beheer BV (waar o.a. Het intellectueel eigendom onder valt) waarop de uitspraak dus niet van toepassing is. Daarnaast staat de Curator open voor een doorstart. De ruim 3000 investeerders die reeds hun steun hebben betuigd en waarmee PietPot tot op heden al ruim EUR 1,2 miljoen heeft weten op te halen, kunnen hier in mee gaan. Overigens komt niet alleen vanuit de community een geluid van steun en vertrouwen, maar ook vanuit veel crediteuren die ervoor openstaan om constructieve afspraken te maken met PieterPot, om de financiële situatie aan te pakken en het innovatieve bedrijf een toekomst te kunnen geven.

Tóch nog een doorstart én verpakkingsvrije toekomst in zicht?
De PieterPot fans die tot nu toe hebben geïnvesteerd, kregen afgelopen week het bericht dat het mogelijk was om hun inleg te annuleren indien zij niet wensten te wachten op een bericht vanuit de curator over een mogelijke doorstart. Tot grote vreugde van PieterPot en Bondex/Nxchange - die dit soort duurzame initiatieven wil blijven steunen - hebben mensen hier nauwelijks voor gekozen. Sterker nog: mensen wilden graag orders blijven inleggen. En het goede nieuws is: dit kan voorlopig weer! De crowdfundingcampagne staat weer open en mag blijven doorlopen tot 15 januari 2024. Ondertussen blijft PieterPot positief in gesprek met de curator over een doorstart.

Past ook op dit potje een dekseltje? Hoe nu verder
Met de verlenging van de crowdfundcampagne is het minimum op te halen bedrag bijgesteld naar EUR 1,25 miljoen, met een maximaal bedrag van EUR 1,8 miljoen. Daarbij geldt als voorwaarde voor een doorstart dat er overeenstemming met de curator moet worden bereikt over het overnemen van de goodwill en de bedrijfsmiddelen van PieterPot BV, door PieterPot Beheer BV. Investeerders die liever niet willen wachten op berichtgeving rondom de doorstart, zijn natuurlijk vrij om hun inleg alsnog te annuleren. Ook als PieterPot Beheer BV toch geen doorstart zal maken, krijgt iedereen netjes zijn of haar investering teruggestort. Zoals eerder aangegeven staan Bondex & Nxchange volledig achter dit soort belangrijke duurzame initiatieven en staan wij vierkant achter PieterPot en haar verpakkingsvrije missie.
Stichting Potje Pieters posted an important announcement
December 18 2023 21:47

Aanpassing en verlenging campagne, waarmee mogelijke doorstart gerealiseerd kan worden!

Beste crowdfunder,

We hebben goed nieuws! Dankzij jouw investering is er een grote kans op het doorzetten van onze missie door middel van een doorstart. We leggen je in dit bericht uit hoe dit zit.

In het kort:
1. De crowdfunding campagne wordt verlengd tot maandag 15 januari 2024
2. De crowdfunding campagne wordt aangepast naar een minimum doelbedrag van 1,25 miljoen.
3. Voorwaarde voor voltooiing van de campagne is een overeenkomst met de curator.
4. Steun je onze mogelijke doorstart? Dan hoef je niks te doen.
Steun je onze plannen niet, dan kun je je investering terugtrekken via Nxchange.

Afgelopen week was een hectische week met een verdrietige uitkomst; PieterPot BV is op 14-12-2023 failliet verklaard. Echter, zoals we lieten doorschemeren in de media; wij geven niet op, wij zetten in op een doorstart. Dit plan hebben we de afgelopen dagen concreter gemaakt en we kunnen met blijdschap vertellen dat dit een zeer haalbaar plan is.

Werkmaatschappij van Pieter Pot failliet, niet de Holdingmaatschappij:

PieterPot BV, de ‘werkmaatschappij’ PieterPot BV is afgelopen 14 december failliet verklaard door de schulden die dit bedrijf had. Er is een curator aangesteld die het faillissement gaat afwikkelen.

Boven de ‘werkmaatschappij’ zit echter nog een ‘holdingmaatschappij’: Pieter Pot Beheer BV. In dit bedrijf zitten de aandeelhouders en bepaalde intellectuele eigendomsrechten.
PieterPot Beheer BV is echter niet failliet en deze crowdfunding campagne is gestart door PieterPot Beheer BV, omdat hier ook de aandelen zouden uitgegeven worden.

Doorstart zonder schulden:

De mogelijkheid die zich nu aanbiedt:
A. We zetten de crowdfundingcampagne door, maar hebben nu geen 3 miljoen nodig, maar 1,25 miljoen. In het originele plan hadden we namelijk nodig:
- 1,8 miljoen voor afbetaling schulden. Indien we met de curator een overeenstemming bereiken voor het overnemen van de activa, kunnen we doorstarten en het bedrijf weer opbouwen.
- 1,25 miljoen voor het volledig aanvullen van het assortiment en de verliesfinanciering tot break-even punt voor de zomer.
B. We hebben overleg met de curator voor het overnemen van de goodwill en de bedrijfsmiddelen van PieterPot BV door PieterPot Beheer BV.
C. We beseffen ons het nadelige effect dat is gecreëerd voor onze schuldeisers. We hadden het graag anders gezien gaan daarom met hen in gesprek over de benodigde samenwerking in de toekomst.
D. Indien bovenstaande voorwaarden A (het minimumbedrag), B (een overeenkomst met de curator) en C (samenwerking met partners) behaald worden voor of op uiterlijk 15 januari 2024, kunnen we Pieter Pot opnieuw gaan opbouwen! Stapje voor stapje, met minimale kosten en volle focus op de voorraad.

Voor de critici die denken: "Hé dit klinkt to good to be true, zouden ze dit bewust hebben gedaan?” Het antwoord is nee: wij hadden dit scenario niet bedacht en niet gewenst, wij hebben 200% gestreden voor een succesvolle crowdfunding en daarmee volledig afbetalen van al onze schulden. We hadden met bijna alle crediteuren een overeenkomst voor een afbetaling. Helaas gold dit niet voor het Pensioenfonds dat ons niet langer de tijd gunde.

Conclusie
1. De crowdfunding campagne wordt verlengd tot maandag 15 januari 2024
2. De crowdfunding campagne wordt aangepast met een minimum doelbedrag van 1,25 miljoen.
3. Voorwaarde voor de doorstart is een overeenkomst met de curator.

Het AFM document is tevens aangepast op basis van dit nieuwe plan en met bovenstaande voorwaarden.

De vraag aan jou:
- Steun je onze mogelijke doorstart? Dan hoef je niks te doen. Je investering blijft staan in onze campagne tot 15 januari en indien wij het minimumbedrag op dat moment nog hebben en er een overeenkomst is bereikt met de curator, dan kan Pieter Pot door met haar missie!
- Indien je geen vertrouwen hebt in dit nieuwe plan, heb je tot 15 januari de tijd om je investering terug te trekken via het platform van Nxchange. Dit kan door je bestelling te annuleren in je persoonlijke dashboard. Onderaan de pagina staat bij "bestelling overzicht" openstaande bestellingen. Hier kan je op ‘annuleren’ klikken. Indien dit niet lukt graag contact opnemen met de support van Nxchange: support-bondex@nxchange.com / +31 (0)20 240 43 60

"Het minimum doelbedrag van 1.250.000 is nu reeds behaald! Waarom loopt de crowdfunding dan tot 15 januari door?"
- Ten eerste moet jij als investeerder de tijd krijgen om te beslissen of je mee wilt doen aan dit nieuwe plan. Indien je dit niet wilt, kun je je investering terugtrekken
- Ten tweede dienen we overeenstemming te bereiken met de curator voor 15 januari.
Indien deze twee voorwaarden zijn bereikt voor of op 15 januari, is de campagne geslaagd!

Nogmaals het is pijnlijk dat er een faillissement is uitgesproken met alle gevolgen van dien voor onze leveranciers, partners en team.
De nieuwe situatie biedt ons echter hoop op een doorstart en voortzetting van onze missie!

Ik hoor het graag als jullie vragen en/of opmerkingen hebben.

Met onverpakte groetjes,

Jouri Schoemaker,
oprichter Pieter Pot

Nxchange posted an important announcement
December 14 2023 15:34

Faillietverklaring PieterPot BV

Beste belangstellende,

We hebben zojuist vernomen dat PieterPot BV door de Rechtbank Rotterdam failliet is verklaard. Voor iedereen die zich heeft aangemeld voor de uitgifte van PieterPot willen we benadrukken dat uw geld momenteel veilig is gestald op de Escrow-rekening van Stichting Escrow Nxchange. Zowel PieterPot BV als de curator hebben geen toegang tot deze rekening.

Tot nu toe hebben bijna 3.000 mensen voor in totaal € 1.25 miljoen ingeschreven voor de crowdfundingcampagne van PieterPot. Voor deze crowdfundingcampagne geldt onder andere de voorwaarde dat er uiterlijk op 18 december een minimumbedrag van € 3 miljoen opgehaald moet zijn, zoals beschreven in het AFM informatie document van PieterPot. Dit minimumbedrag is op dit moment nog niet behaald. In afwachting van verdere berichten heeft Nxchange de inschrijving voor de uitgifte opgeschort.

Wilt u de verdere berichten niet afwachten, dan wijzen wij u erop dat u tot het moment van settlement of tot het einde van de aanbiedingsperiode (18 december 2023) de mogelijkheid heeft om uw order tot inschrijving te annuleren, waarna u uw geld terug ontvangt.

We onderhouden nauw contact met Pieter Pot en de door de rechtbank aangewezen curator. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we u onmiddellijk informeren.
Stichting Potje Pieters posted an important announcement
December 14 2023 13:01

Update 14-12-2023

Beste crowdfunder,

Helaas is Pieter Pot zojuist door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard.
Vanmiddag hebben wij een overleg met de curator. Daarna komen we met meer informatie bij jullie terug.

Met nog steeds onverpakte groet,

Jouri Schoemaker

Stichting Potje Pieters posted an important announcement
November 30 2023 11:01

Inschrijfperiode verlengd

Beste investeerders,

De inschrijfperiode voor deze crowdfunding is verlengd tot 18-12-2023.
1. Hiermee vergroten we de slagingskans van deze campagne.
2. Hiermee geven we onszelf de tijd voor de ontwikkeling van een plan B.

Onverpakte groetjes,

Dominique & Jouri

Stichting Potje Pieters posted an important announcement
November 21 2023 16:50

Deadline investeringsronde 30 november: nog 10 dagen!

Beste investeerders,

Hartelijk dank voor jullie investering in Pieter Pot en daarmee enorme steun aan - en vertrouwen in - onze missie!

Zoals eerder vermeld in onze eigen communicatie, maar nu ook via dit crowdfundingplatform: de deadline van onze investeringsronde is 30 november (volgende week donderdag).

Dit betekent dat we nog 10 dagen hebben om ons doel te behalen.

Halen we het doelbedrag niet, dan krijgt iedereen zijn/haar investering terug.
Mocht je zelf nog ruimte hebben of nog fans om je heen weten, spoor ze aan en doe een extra duit in ons potje:)!

Wij geven niet op, wij blijven strijden, voor een afvalvrije toekomst!

Onverpakte groetjes,
Jouri