Zonnepark

Binnenkort beschikbaar: 5% obligatie van een Zonnepark. Unieke burgerparticipatie in het mee-financieren van het zonnepark, de opgewekte energie is goed voor meer dan 15.000 huishoudens.

Publieke uitgifte

Binnenkort verwacht, een Zonnepark Obligatie tegen een rente van 5%. Inschrijven per eind maart 2019.

Begindatum: eind maart 2019
Einddatum: eind april 2019

Het project

Unieke burgerparticipatie in het mee-financieren van een zonnepark. De opgewekte energie is goed voor meer dan 15.000 huishoudens.

Het doel van deze crowdfunding actie is om particulieren de mogelijkheid te geven mee te doen. Deze "burgerparticipatie" in het project is daarom beperkt tot 250.000 euro's.

Er wordt door een gerenommeerde projectontwikkelaar een zonnepanelenpark gebouwd. U kunt met de Rabobank dit zonnepanelen park financieren via Rabo&Crowd. De projectgrootte gaat boven de 25 miljoen euro. Maar er is nu een unieke mogelijkheid voor particulieren die dichtbij het project wonen om de laatste 250.000 euro's mee te financieren. Ook andere investeerders die niet dichtbij wonen kunnen zich inschrijven.

De rente bedraagt 5% naar verwachting. De looptijd is 5 jaar. De rente en aflossing wordt jaarlijks uitgekeerd.

Highlights

  • Energietransitie: In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020
  • De opgewerkte stroom wordt op het net gezet van een energieleverancier en is ook beschikbaar voor consumenten
  • Het Zonnepark komt in het buitengebied, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden
  • De procedure voor de vergunning is al doorlopen
  • Het zonnepark wordt gefinancierd door de initiatiefnemer, Rabobank en met rijkssubsidie; U kunt nu ook meedoen met een minimaal bedrag van 100 euro