Petservice Holding – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Loet Custers
May 2 2023 09:42
Philip Wassenaar
April 29 2023 01:19
Jan-raj Postma
April 22 2023 10:13

Petservice Holding Activity feed

Ron van Veldhoven asked a question about Petservice Holding N.V.
April 28 2023 22:21

Category: Financial

Sterke omzetgroei Pet Service Holding dankzij acquisities

Pet Service Holding NV (voorheen Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV) heeft in 2022 een omzet behaald van ruim € 1,8 miljoen, meer dan het drievoudige van de omzet van € 0,6 miljoen die in het voorgaande jaar werd gerealiseerd. Deze stijging is vooral te danken aan de acquisitie van de online retailbedrijven Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de in oktober 2021.

De brutowinst verdubbelde ruimschoots tot € 0,8 miljoen, maar de brutomarge daalde van 52,7% tot 44,1%. De bedrijfskosten stegen van € 1 miljoen tot € 1,7 miljoen. De kostenstijging was vooral het gevolg van de grotere bedrijfsomvang na de acquisities van 2021, en de integratie en versterking van de nieuwverworven bedrijven. Ook waren er hoge kosten voor marketing als investering in de toekomst van de onderneming. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening was € 753.000 negatief tegen € 617.000 negatief in 2021.

Daarnaast waren er eenmalige kosten van € 440.000. Deze kosten hielden verband met de noteringsaanvraag op Euronext Oslo. Eerder dit jaar werd bekend dat vanwege gewijzigde regelgeving in Oslo is gekozen voor Euronext Access Parijs. Het proces voor de aanvraag van de notering in Parijs verloopt volgens plan, nadere details zullen worden bekendgemaakt zodra dit mogelijk is.

Na verwerking van de eenmalige kosten kwam het resultaat uit op € 1,2 miljoen negatief tegen € 617.000 over het voorgaande jaar. Het resultaat zal ten laste van het eigen vermogen worden gebracht, waardoor dit per ultimo 2022 uitkwam op € 2 miljoen tegen € 3,2 miljoen eind 2021. De onderneming had eind 2022 een kaspositie van € 0,7 miljoen, en er waren geen langlopende schulden.

Pet Service Holding is momenteel actief in de online verkoop van dierenbenodigdheden en -medicijnen, en heeft een 66% belang in Vitaux, een veterinair organisatiebureau dat zich bezighoudt met werving en selectie, alsmede communicatie en organisatie van evenementen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een huisdieren-app en een huisdierentracker. Er wordt actief gezocht naar andere ondernemingen in de sector van huisdierverzorging, zodat voldoende kritische massa wordt verkregen voor een rendabele exploitatie. Een beursnotering is essentieel voor de beoogde acquisities.

De gecontroleerde jaarcijfers 2022 zijn te downloaden via deze link
https://petserviceholding.com/investor-relations/

Ron van Veldhoven
Ron@petserviceholding.com