NPRM Groep – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Rob Straver
October 31 2022 20:44
J Been
October 26 2022 10:06
Rob Van Leeuwen
October 25 2022 16:48

NPRM Groep Activity feed

NPRM posted an important announcement
November 25 2022 13:56

Mededeling van het bestuur

Zaanstad, 25 november 2022

Nederlands:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt bekend dat haar grootaandeelhouder Schaaij Beheer en Diensten B.V. haar belang in NPRM heeft verlaagd van 66,8% naar 54,5% door aandelen te verkopen aan drie nieuwe aandeelhouders tegen een gewogen gemiddelde prijs van EUR 4,92 per aandeel. Zoals eerder aangekondigd, werkt NPRM aan een notering van de aandelen NPRM aan Euronext Growth Oslo, en de transactie heeft tot doel de free float van NPRM bij notering te vergroten. De verkoop van de aandelen aan de drie nieuwe aandeelhouders kan worden teruggedraaid indien de notering op Euronext Growth Oslo niet wordt bewerkstelligd.

English:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) announces that its major shareholder Schaaij Beheer en Diensten B.V. has lowered its shareholding in NPRM from 66.8% to 54.5% by selling shares to three new shareholders at a weighted average price of EUR 4.92 per share. As announced previously, NPRM is working to obtain a listing of its shares on Euronext Growth Oslo, and the transaction aims to increase NPRM's free float upon listing. The sale of the shares to the three new shareholders can be reversed in the event that the Euronext Growth Oslo listing is not achieved.

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
October 25 2022 14:52

Acquisitions boost turnover

NPRM announces H1-2022 results

NPRM posted an important announcement
October 25 2022 14:41

Acquisities stuwen omzet omhoog

NPRM maakt resultaten H1-2022 bekend

Ron van Veldhoven asked a question about NPRM
October 25 2022 12:57

Category: Shareholders

NPRM maakt resultaten H1-2022 bekend.
Acquisities stuwen omzet omhoog

Voor het volledige bericht ga naar nprmgroep.nl of de NXchange site onder 'publieke documenten'

NPRM posted an important announcement
July 12 2022 11:51

PERSBERICHT: AVA 12 juli 2022 heeft alle besluiten goedgekeurd.Zaanstad 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Toevoeging statutaire vergaderplaatsen Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht zijn goedgekeurd.

Ook de presentatie die is gegeven op de AVA is beschikbaar via de website van www.nprmgroep.nl

URL: https://nprmgroep.nl/
Ron van Veldhoven wrote a post about NPRM
July 12 2022 11:47

Category: Shareholders

PERSBERICHT: AVA heeft alle besluiten goedgekeurd.

Zaanstad, 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Toevoeging statutaire vergaderplaatsen Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht zijn goedgekeurd.

Ook de presentatie die is gegeven op de AVA is beschikbaar via de website van www.nprmgroep.nl

NPRM posted an important announcement
June 27 2022 12:20

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: ‘NPRM NV’

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV kondigt aan dat per 17 juni het jaarverslag over 2021 op de website van NPRMGROEP is geplaatst en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.
De vergadering zal worden gehouden op 12 July 2022 middels een online video verbinding De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.55 uur welkom.

Zie bijlage voor oproep en agenda

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM uploaded the annual report for jaarcijfers 2021
June 27 2022 12:02
NPRM uploaded the annual report for jaarcijfers 2020 (gecontroleerd)
June 27 2022 12:01
NPRM
June 27 2022 11:24