NPRM Groep – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Els Enthoven-van Rijn
May 20 2022 12:02
Els Enthoven-van Rijn
May 20 2022 11:03
Bo Enthoven
May 19 2022 16:45

NPRM Groep Activity feed

NPRM posted an important announcement
July 12 2022 11:51

PERSBERICHT: AVA 12 juli 2022 heeft alle besluiten goedgekeurd.Zaanstad 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Toevoeging statutaire vergaderplaatsen Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht zijn goedgekeurd.

Ook de presentatie die is gegeven op de AVA is beschikbaar via de website van www.nprmgroep.nl

URL: https://nprmgroep.nl/
Ron van Veldhoven wrote a post about NPRM
July 12 2022 11:47

Category: Shareholders

PERSBERICHT: AVA heeft alle besluiten goedgekeurd.

Zaanstad, 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Toevoeging statutaire vergaderplaatsen Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht zijn goedgekeurd.

Ook de presentatie die is gegeven op de AVA is beschikbaar via de website van www.nprmgroep.nl

NPRM posted an important announcement
June 27 2022 12:20

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: ‘NPRM NV’

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV kondigt aan dat per 17 juni het jaarverslag over 2021 op de website van NPRMGROEP is geplaatst en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.
De vergadering zal worden gehouden op 12 July 2022 middels een online video verbinding De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.55 uur welkom.

Zie bijlage voor oproep en agenda

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM uploaded the annual report for jaarcijfers 2021
June 27 2022 12:02
NPRM uploaded the annual report for jaarcijfers 2020 (gecontroleerd)
June 27 2022 12:01
NPRM
June 27 2022 11:24
NPRM posted an important announcement
June 17 2022 09:59

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext.
De naam NPRM NV zal statutair worden gewijzigd in PetServiceHolding NV zodra de notering een feit is

URL: https://www.linkedin.com/in/ron-van-veldhoven-359a9423b/
NPRM posted an important announcement
June 16 2022 10:33

Publicatie gecontroleerde jaarverslag 2021 NPRM NV

Met genoegen presenteren wij u het NPRM NV gecontroleerde jaarverslag voor het boekjaar 2021. Het bestrijkt de periode van 12 maanden van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Een kopie van het document is bij dit bericht gevoegd en is te vinden op de website van de onderneming https://nprmgroep.nl, onder de rubriek investor relations.

De komende aandeelhoudersvergadering zal binnenkort plaatsvinden en de oproep zal geschieden volgens de geldende statuten van de vennootschap.

Op deze vergadering zal naast het vragen om goedkeuring en decharge ook verder uitleg worden gegeven over de strategie en ontwikkeling van de vennootschap met name over de notering op Euronext Oslo.

Ron van Veldhoven asked a question about NPRM
June 15 2022 16:34

Category: Financial

Met genoegen presenteren wij u het NPRM NV gecontroleerde jaarverslag voor het boekjaar 2021. Het bestrijkt de periode van 12 maanden van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.
Een kopie van het document is te vinden op de website van de onderneming https://nprmgroep.nl , onder de rubriek investor relations.

of volg deze link:
https://nprmgroep.nl/wp-content/uploads/2022/06/NPRM-NV-gecontroleerde-jaarcijfers-2021.pdf

De komende aandeelhoudersvergadering zal binnenkort plaatsvinden en de oproep zal geschieden volgens de geldende statuten van de vennootschap.
Op deze vergadering zal naast het vragen om goedkeuring en decharge ook verder uitleg worden gegeven over de strategie en ontwikkeling van de vennootschap met name over de notering op Euronext Oslo.

NPRM posted an important announcement
May 23 2022 16:49

Vervolgstap NPRM voor de beursnotering op Euronext Growth Oslo.

Vervolgstap NPRM voor de beursnotering op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit die wordt geëxploiteerd door de Oslo Stock Exchange.

Zaanstad, 23 mei 2022

Het bestuur van NPRM heeft inmiddels een vervolgstap gezet voor de beursgang op Euronext in Oslo. Het boekenonderzoek is in volle gang en In het geval dat de notering op Euronext Growth Oslo doorgaat zal houders van op Nxchange genoteerde certificaten de mogelijkheid worden geboden om hun certificaten om te zetten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext Growth Oslo. Waarbij vermeld moet worden dat de notering op Nxchange gehandhaafd zal blijven en houders van certificaten dus een keuze hebben tot omruilen van certificaten naar aandelen. Met deze notering geeft het bestuur verdere invulling aan de groeistrategie van de vennootschap.

Het noteringsproces van Euronext Growth Oslo zal geen verhoging van het aandelenkapitaal met zich brengen en er zullen in dat kader dus geen nieuwe aandelen worden aangeboden of uitgegeven. Overwogen wordt om tegelijkertijd de naam van de vennootschap te veranderen in Pet Service Holding NV, hetgeen een betere afspiegeling is van de huidige activiteiten van de onderneming.

NPRM is een onderneming die voornamelijk actief is op het gebied van online activiteiten in de veterinaire sector. Het bezorgen van diergeneesmiddelen via Dierenapotheek.nl is momenteel de hoofdactiviteit. Daarnaast levert zij huisdiervoer, met name voor honden, en exploiteert zij een huisdier-app en een huisdiertracker.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €4,- https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
info@nprm.nl
0652356460

URL: https://nprmgroep.nl/