Petservice Holding – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Klaas Wierenga
November 27 2023 20:59
Jeffrey Voskuil
November 26 2023 23:14
Jeffrey Voskuil
November 26 2023 23:14

Petservice Holding Activity feed

Ron van Veldhoven asked a question about Petservice Holding N.V.
October 29 2023 11:44

Category: Shareholders

Interview Pet Service Holding op RTL
https://ondernemerslounge.tv/watch/947

Ron van Veldhoven asked a question about Petservice Holding N.V.
October 18 2023 12:52

Category: Operational

Wat doet Pet Service Holding NV? Uitleg in een TV interview met Maurice Vollebregt voor RTL ondernemerslounge 29 oktober a.s. als onderdeel van onze 'roadshow'. Video te bekijken via: https://petserviceholding.com/

Ron van Veldhoven asked a question about Petservice Holding N.V.
October 4 2023 12:29

Category: Shareholders

Het aandeel Pet Service Holding NV is inmiddels ook verhandelbaar via:

Easybroker en Interactive Brokers

Code: MLPET
ISIN: NL0015001HZ9

Petservice Holding N.V. posted an important announcement
September 30 2023 14:44

Publicatie halfjaarverslag 2023

Halfjaarverslag 2023

URL: https://petserviceholding.com/
Ron van Veldhoven asked a question about Petservice Holding N.V.
September 14 2023 08:23

Category: Shareholders

Het Nederlandse Pet Service Holding NV genoteerd op Euronext, tekent overnameovereenkomst en koopt daarmee ruim €8mio omzet en een positief resultaat.

Zaanstad 14 September 2023

Pet Service Holding NV (PSH) kondigt vandaag een overname aan van een onderneming die past in de strategie van de vennootschap. Deze overname is een bewijs van de voorgenomen groei van PSH en breidt hiermee haar aanbod in producten en diensten in de veterinaire sector verder uit. Door deze overname wordt invulling gegeven aan de strategie en aan de verticale integratie van PSH. Iedere overname die PSH doet moet een bijdragen leveren aan de winst per aandeel.

Petservice Holding NV is toonaangevend op het gebied van dierverzorging in Nederland en o.a eigenaar van Dierenapotheek.nl. PSH streeft ernaar zich te onderscheiden in deze competitieve markt door een scala aan diensten samen te brengen en gebruik te maken van de waardevolle ervaring en expertise in het veld. In Nederland leven ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden maar zijn er waarschijnlijk meer dan 800.000. Er zijn ook tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Hierdoor hebben meer dan vier miljoen huishoudens een of meer dieren waarmee ze een band hebben, die een naam hebben en die zorgvuldig worden verzorgd.

In deze markt wil Pet service Holding NV een onderscheidende rol spelen en een veelheid aan diensten samenbrengen. Met een heldere filosofie en een helder businessplan zijn de spelers achter PSH vorig jaar gestart met het samenbrengen van activiteiten en met een lean market benadering, waarbij nieuwe plannen direct op kleine schaal worden uitgetest en daarna uitgebouwd. Pet Service Holding NV blijft gericht op groei door verdere uitbreiding van huidige activiteiten en strategische acquisities.

Aandelen Pet Service Holding NV zijn verhandelbaar via Euronext en Nxchange
Euronext: https://live.euronext.com/nl/product/equities/NL0015001HZ9-XMLI
Nxchange: https://www.nxchange.com/nl/nprm

Binnenkort zal het halfjaarbericht worden gepubliceerd waarbij de balans na overname proforma zal worden meegenomen. Ook zal aandacht worden besteed aan de verhandelbaarheid van de aandelen via Euronext, een belangrijke voorwaarde voor de investeerders in Pet Service Holding NV om deze overname af te ronden.

Het bestuur van Pet Service Holding NV is in overleg met Nxchange over de structuur van de eventuele omruilmogelijkheid van certificaten genoteerd op Nxchange naar aandelen in Pet Service Holding NV. Zodra er duidelijkheid is zullen alle certificaathouders op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.

Voor de financiering van deze overname zal een nieuwe uitgifte van aandelen plaatsvinden, zodra aan alle voorwaarde van de overname is voldaan zullen verdere details bekend worden gemaakt.

Ron van Veldhoven
CEO
info@petserviceholding.com

Petservice Holding N.V. posted an important announcement
September 14 2023 08:22

Het Nederlandse Pet Service Holding NV genoteerd op Euronext, tekent overnameovereenkomst en koopt daarmee ruim €8mio omzet


Pet Service Holding NV (PSH) kondigt vandaag een overname aan van een onderneming die past in de strategie van de vennootschap. Deze overname is een bewijs van de voorgenomen groei van PSH en breidt hiermee haar aanbod in producten en diensten in de veterinaire sector verder uit. Door deze overname wordt invulling gegeven aan de strategie en aan de verticale integratie van PSH. Iedere overname die PSH doet moet een bijdragen leveren aan de winst per aandeel.

Petservice Holding NV is toonaangevend op het gebied van dierverzorging in Nederland en o.a eigenaar van Dierenapotheek.nl. PSH streeft ernaar zich te onderscheiden in deze competitieve markt door een scala aan diensten samen te brengen en gebruik te maken van de waardevolle ervaring en expertise in het veld. In Nederland leven ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden maar zijn er waarschijnlijk meer dan 800.000. Er zijn ook tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Hierdoor hebben meer dan vier miljoen huishoudens een of meer dieren waarmee ze een band hebben, die een naam hebben en die zorgvuldig worden verzorgd.

In deze markt wil Pet service Holding NV een onderscheidende rol spelen en een veelheid aan diensten samenbrengen. Met een heldere filosofie en een helder businessplan zijn de spelers achter PSH vorig jaar gestart met het samenbrengen van activiteiten en met een lean market benadering, waarbij nieuwe plannen direct op kleine schaal worden uitgetest en daarna uitgebouwd. Pet Service Holding NV blijft gericht op groei door verdere uitbreiding van huidige activiteiten en strategische acquisities.

Aandelen Pet Service Holding NV zijn verhandelbaar via Euronext en Nxchange
Euronext: https://live.euronext.com/nl/product/equities/NL0015001HZ9-XMLI
Nxchange: https://www.nxchange.com/nl/nprm

Binnenkort zal het halfjaarbericht worden gepubliceerd waarbij de balans na overname proforma zal worden meegenomen. Ook zal aandacht worden besteed aan de verhandelbaarheid van de aandelen via Euronext, een belangrijke voorwaarde voor de investeerders in Pet Service Holding NV om deze overname af te ronden.

Het bestuur van Pet Service Holding NV is in overleg met Nxchange over de structuur van de eventuele omruilmogelijkheid van certificaten genoteerd op Nxchange naar aandelen in Pet Service Holding NV. Zodra er duidelijkheid is zullen alle certificaathouders op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.

Voor de financiering van deze overname zal een nieuwe uitgifte van aandelen plaatsvinden, zodra aan alle voorwaarde van de overname is voldaan zullen verdere details bekend worden gemaakt.

Ron van Veldhoven
CEO
info@petserviceholding.com

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
July 23 2023 15:18

AVA heeft alle besluiten goedgekeurd van Pet Service Holding NV

AVA heeft alle besluiten goedgekeurd van Pet Service Holding NV

Zaanstad 23 juli 2023

Pet Service Holding NV (PSH) maakt bekend dat op de AVA van 21 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening PSH over het boekjaar 2022
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022
- Verlenging van de machtiging van het bestuur om eigen aandelen in te kopen
- bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen

Bovenstaande besluiten geven het bestuur de mogelijkheid om invulling te kunnen geven aan de gewenste groeistrategie van de onderneming.

De notering op Euronext Access + Parijs is bedoeld om het groeitraject van het bedrijf te versnellen en haar positie als Europese speler te versterken door verticale integratie naar andere niveaus van de toeleveringsketens. Hierbij kan het gaan om samenwerkingen en/of overnames die waarde creëren voor aandeelhouders. PSH legt de focus op overname van dierenartspraktijken en/of groothandels om de verkoop van receptgeneesmiddelen voor huisdieren via PSH's online winkels zoals Dierenapotheek.nl en de Huisdierenapp toegankelijker te maken voor huisdiereigenaren.

Aan de houders van certificaten bij Nxchange zal binnenkort, binnen de Wet Financieel Toezicht, een voorstel worden voorgelegd. Dit voorstel heeft betrekking op de omruil certificaten tegen aandelen in PSH in een verhouding van 1:1 waarbij dat nog nader met Nxchange moet worden afgestemd. Een grootaandeelhouder is bereid gevonden om de certificaten om te ruilen tegen gewone aandelen. Verder onderzoekt het bestuur van PSH de mogelijkheid tot decertificering waarbij de certificaten worden omgezet naar aandelen.

De compliance afdeling van ABN AMRO bank heeft PSH inmiddels goedgekeurd en toegelaten in het handelssysteem en wij verwachten dat meerdere financiële instellingen zullen volgen.

Voor meer informatie:
www.petserviceholding.com
info@petserviceholding.com


Ron van Veldhoven asked a question about Petservice Holding N.V.
July 23 2023 15:17

Category: Shareholders

Persbericht

AVA heeft alle besluiten goedgekeurd van Pet Service Holding NV

Zaanstad 23 juli 2023

Pet Service Holding NV (PSH) maakt bekend dat op de AVA van 21 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening PSH over het boekjaar 2022
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022
- Verlenging van de machtiging van het bestuur om eigen aandelen in te kopen
- bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen

Bovenstaande besluiten geven het bestuur de mogelijkheid om invulling te kunnen geven aan de gewenste groeistrategie van de onderneming.

De notering op Euronext Access + Parijs is bedoeld om het groeitraject van het bedrijf te versnellen en haar positie als Europese speler te versterken door verticale integratie naar andere niveaus van de toeleveringsketens. Hierbij kan het gaan om samenwerkingen en/of overnames die waarde creëren voor aandeelhouders. PSH legt de focus op overname van dierenartspraktijken en/of groothandels om de verkoop van receptgeneesmiddelen voor huisdieren via PSH's online winkels zoals Dierenapotheek.nl en de Huisdierenapp toegankelijker te maken voor huisdiereigenaren.

Aan de houders van certificaten bij Nxchange zal binnenkort, binnen de Wet Financieel Toezicht, een voorstel worden voorgelegd. Dit voorstel heeft betrekking op de omruil certificaten tegen aandelen in PSH in een verhouding van 1:1 waarbij dat nog nader met Nxchange moet worden afgestemd. Een grootaandeelhouder is bereid gevonden om de certificaten om te ruilen tegen gewone aandelen. Verder onderzoekt het bestuur van PSH de mogelijkheid tot decertificering waarbij de certificaten worden omgezet naar aandelen.

De compliance afdeling van ABN AMRO bank heeft PSH inmiddels goedgekeurd en toegelaten in het handelssysteem en wij verwachten dat meerdere financiële instellingen zullen volgen.

Voor meer informatie:
www.petserviceholding.com
info@petserviceholding.com


Petservice Holding N.V. posted an important announcement
July 13 2023 15:59

OPROEP AVA PET SERVICE HOLDING NV 21 juli 2023 17:00

OPROEP AVA PET SERVICE HOLDING NV 21 juli 2023 17:00

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en vergadergerechtigden in ‘Pet Service Holding NV’

Pet Service Holding NV (PSH) , kondigt aan dat per 28 april het jaarverslag over 2022 op de website van PSH is geplaatst. PSH nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op 21 juli 17:00, Industrieweg 16, te Wormerveer De vergadering vangt aan om 17:00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 16.45 uur welkom.

URL: https://petserviceholding.com/
Ron van Veldhoven asked a question about Petservice Holding N.V.
July 13 2023 10:00

Category: Shareholders

Na nationale verhandelbaarheid via NXchange is Pet Service Holding nu ook internationaal toegankelijk voor investeerders via Euronext.

https://live.euronext.com/nl/product/equities/NL0015001HZ9-XMLI/ipo

Pet Service Holding N.V. is gespecialiseerd in de online verkoop van geneesmiddelen, Voedingsproducten en accessoires voor huisdieren. De activiteit wordt in Nederland en België verzorgd via de website Dierenapotheek.nl
en in Duitsland via de website Drpetcare.de.

Symbol: MLPET
ISINCODE: NL0015001HZ9

Wij zullen binnenkort de AVA uitschrijven waar wij de aandeelhouders en houders van certificaten meer uitleg zullen geven over de mogelijkheden.

indien u tussentijdse vragen heeft kunt u deze mailen aan:

ron@petserviceholding.com