nprm

Public Offering

Pitch

In Nederland zijn er ruim 2,9 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en ruim twee miljoen konijnen, knaagdieren en reptielen. Daarnaast gaat de sector uit van 450.000 geregistreerde paarden, waarschijnlijk zijn het er wel meer dan 800.000. Verder zijn er enkele tienduizenden ezels en andere hoefdieren. Daarmee hebben meer dan vier miljoen huishoudens één of meer dieren waarmee ze een band hebben, die een naam hebben en waar aandachtig voor gezorgd wordt.

In de markt van dierverzorging in Nederland gaat circa 2 miljard euro om, waarvan circa 1 miljard in dierbenodigdheden en voeding en circa 0,5 miljard via de ruim 1200 dierenartspraktijken die Nederland rijk is. De jaarlijkse onderhoudskosten van een hond of kat liggen boven de 500 euro, en ook voor een knaagdier of vogel kunnen deze kosten honderden euro’s per jaar bedragen.

Veel lokale dienstverleners zijn vanuit passie voor de dieren begonnen en samenwerkingsverbanden hebben een kleinschalig karakter. Er is zeker media-aandacht voor dierverzorging, maar verspreid over diverse producenten. Er zijn diverse brancheverenigingen die in meer of mindere mate samenwerken. Er is een beperkt aantal grotere internationale spelers op het gebied van farmacie en voeding.

In deze markt wil Nederlandse Paarden Registatie Maatschappij (hierna: NPRM) een onderscheidende rol gaan spelen en een veelheid van diensten bij elkaar brengen.

Highlights

  • NPRM kan een onderscheidende rol gaan spelen en diensten bij elkaar brengen betreffend dierenverzorging op het gebied van farmacie en voeding
  • Het samenbrengen van lokale dienstverleners, producenten en brancheverenigingen in combinatie met internationale spelers
  • ieuwe plannen worden eerst direct kleinschalig getoetst en uiteindelijk uitgerold om kansen te benutten in de markt
  • Draag bij aan een innovatieve dienstverlening via een app voor elke huisdiereigenaar
  • Uw investering zal waarde toevoegen aan de uitvoer van onze groeiplannen

Media

Risks and challenges

Onvoldoende succes in de markt:
Onze producten en diensten kunnen niet aanslaan bij de consumentengroepen die wij beoogd hebben. Hierdoor kunnen de inkomsten tegenvallen.

Concurrentierisico’s:
NPRM opereert in een nieuwe markt. Onder meer het toetreden van andere ondernemingen op die markt en veranderende vraag kan de concurrentiepositie van NPRM beïnvloeden. NPRM kan mogelijk niet voldoende concurreren op het gebied van prijzen, kwaliteit, service of marketing.

Economische ontwikkelingen:
Een neergaande ontwikkeling van de economie kan leiden tot een afname van het consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen. Consumenten kunnen minder gaan besteden, dan wel hun bestedingen bijstellen naar een lager segment. Deze ontwikkelingen kunnen een materieel negatief effect de resultaten van NPRM.

Veranderingen in wet- en regelgeving:
NPRM en diens diensten zijn onderworpen aan wet- en regelgeving. Wetswijzigingen, ontwikkelingen in de jurisprudentie en op beleidsniveau kunnen er toe leiden dat NPRM niet (langer) voldoet aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit kan mogelijk leiden tot onvoorziene kosten en sancties.

Juridische procedures:
Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij kan in de toekomst worden betrokken bij juridische procedures. De kosten van een dergelijke procedure of een getroffen schikking kunnen hoog oplopen. Geen garantie kan worden gegeven dat dergelijke kosten worden gedekt door een verzekering of op andere wijze worden vergoed. Daarnaast kan de betrokkenheid in een juridische procedure leiden tot reputatieschade voor NPRM N.V.

Toekomstige acquisities van NPRM kunnen nadelig uitpakken:
Wij zijn van plan om bedrijven over te nemen. Het kan zo zijn dat wij de overnamesom van zo’n overname niet uit de lopende kasstroom kunnen voldoen en dat wij voor de financiering daarvan nieuwe aandelen of obligaties zullen uitgeven of een externe lening zullen moeten afsluiten. Indien de nieuwe overgenomen bedrijven minder of niet bijdragen aan de winst van NPRM kan het bovendien zo zijn dat wij (een deel van) de crediteuren niet meer kunnen betalen.

Onvoldoende continuïteit in bestuur en bedrijfsvoering:
Er kan onenigheid ontstaan binnen het bestuur van NPRM of tussen medewerkers, management, bestuur en raad van commissarissen. Dit kan de focus afbrengen van de ontwikkeling en verkoop en kan leiden tot reputatieschade.

Onze systemen werken niet goed:
Voor onze diensten gebruiken wij technologische systemen. Deze systemen kunnen niet meer of niet voldoende gaan werken. Bijvoorbeeld als onze systemen verouderd zijn of niet goed zijn onderhouden. Dan kunnen wij omzet en ook onze klanten verliezen.

Al deze bovenstaande risico’s (en overige niet-genoemde risico’s) kunnen er toe leiden dat er minder inkomsten zijn, dat er hogere kosten zijn en daarmee dat er minder winst of een lagere operationele kasstroom is. Hierdoor kan NPRM in betalingsproblemen komen, wat kan leiden tot het niet uitkeren van dividend, een lagere waarde van de certificaten of aandelen, aandelenuitgifte met verwatering van uw winstaandeel of faillissement van de onderneming.

zie AFM prospectus voor nadere informatie

Signups

Name Role
Anonymous Investor
Henk van den Tweel Investor
Adriaan Eversdijk Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Hans Koster Investor
Anonymous Investor
Edwin Ten Damme Investor
Richard van der Snoek Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Guillermo Schrijver Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
J.T. Hooghiemstra Investor
ed kokee Investor
Anonymous Investor
Jan de Groot Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Stefan Van Schaik Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Jos Van Dalfsen Investor
Edwin van Etten Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Dirk De Boer Investor
Anonymous Investor
Jan Bosch Investor
Anonymous Investor
Bert Lammers Investor
Anonymous Investor
Johan van Engelen Investor
Rick Voogd Investor
Anonymous Investor
Elvira Nortan Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
joop Bosma Investor
Henk Teunissen Investor
Anonymous Investor
Jacky van den Aker Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Jan Zuidema Investor
Jan Zuidema Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Sjoerd Hoogenkamp Investor
Dick Sloos Investor
Anonymous Investor

Fundraise details

Funding goal €4,700,000.00
Fixed price €9.40
Minimum investment €472.35
Maximum investment €1,005,000.00
Opening date February 16 2021
Closing date April 13 2021

Files