werkgeversdienst

Winst- en verliesrekening

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Netto omzet 0 1.155.226 3.288.428 0 2.310.243
Kostprijs van de omzet 0 1.045.133 3.051.622 0 2.113.748
Bruto-omzetresultaat 0 110.093 236.806 0 196.495
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Personeelskosten 0 0 125.047 0 83.935
Afschrijvingen 0 10 517 0 0
Overige operationele kosten 0 18.424 54.836 0 54.145
Resultaat uit operationele activiteiten 0 91.659 56.406 0 58.415
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 1.530 3.161 0 3.571
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 0 90.129 53.245 0 54.844
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Vennootschapsbelasting 0 18.025 10.683 0 10.420
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0 72.104 42.562 0 44.424
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 0 72.104 42.562 0 44.424
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 72.104 42.562 0 44.424

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0