werkgeversdienst

Financiële balans

Activa

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Totale vaste activa 0 2.034 4.874 0 9.379
Totale vlottende activa 0 309.157 409.169 0 407.381
Totale activa 0 311.191 414.043 0 416.760

Passiva

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Eigen vermogen 0 72.106 22.564 0 47.077
Totale langlopende schulden 0 0 0 0 0
Totale kortlopende schulden 0 239.085 391.479 0 369.683
Totale passiva 0 311.191 414.043 0 416.760