NL|Werkgeversdienst – Kerncijfers

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aantal werknemers (FTE) 0 150 375 0 500
Aantal klanten 0 0 0 0 0

Ratio's

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Current ratio 0,00 1,29 1,05 0,00 1,10
Solvabiliteit 0,00 0,23 0,05 0,00 0,11
Brutomarge 0 110.093 236.806 0 196.495
EBIT 0 91.659 56.406 0 58.415
EBITDA 0 91.669 56.923 0 58.415