Fromanteel Watches

Fromanteel

Become the co-owner of a luxury watch company

Samenvatting van het bedrijf

Designed in Amsterdam, Fromanteel watches are stunning Swiss-Made timepieces without the hefty price tag. We call this Affordable Luxury.

Born out of a personal need and the two owners’ shared passion for watches, Fromanteel was founded in 2009. A proven concept with over a decade of success, the company is currently on the verge of scaling up. And we have a clear vision for Fromanteel’s future and growth.

Since Fromanteel is a community-owned and community-driven company, we’d like to offer you the opportunity to share in our success and join a community of like-minded peers.

So come on board and become a co-owner of an established watch brand with huge growth potential!


YOUR INVESTMENT UNLOCKS DIFFERENT BENEFITS
You can invest from 1050 euros, and depending on the size of your investment, we have a few nice extras:

> €1.050 | 15 shares | Co-Ownership Fromanteel & €100 Fromanteel Voucher

> €2.520 | 36 shares | Co-Ownership Fromanteel & €300 Fromanteel Voucher

> €5.040 | 72 shares | Co-Ownership Fromanteel & Special Edition ‘Investor Watch’

> €10.010 | 143 shares | Co-Ownership Fromanteel & Automatic Special Edition ‘Investor Watch’

> €25.060 | 358 shares | Co-Ownership Fromanteel & Automatic Special Edition ‘Investor Watch’
+ Diner with Founders & Hotel Accommodation for two.

Directie

Wat anderen zeggen

Suitsupply made Quality Suits Affordable, Fromanteel is doing the same for Watches

Richard Smit
Editor | Amsterdam

Organisatiestructuur

Volgers

43

Positieve cashflow

Ja

Algemeen

Bedrijfsnaam

Fromanteel Investment Coöperatie U.A.

Adres

Keizersgracht 241-3
1016 EA , Amsterdam , NL

Website

fromanteel-watches.com

Publicatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluiten/ notulen
22 sep. 2023
Friday 29 September at 13:00 CET | See Attached Meeting Link
Publicatie van halfjaarverslag
22 sep. 2023
Shareholders Update 2022 / H1 2023
Publicatie van jaarverslag
22 sep. 2023
Annual Report (concept) Fromanteel Investment Coöperatie U.A. 2022
Fromanteel Investment Coöperatie U.A. wordt gevolgd door BWHF Hesseling
29 september 2023 17:01
Rob Godschalk stelde een vraag over Fromanteel Investment Coöperatie U.A.
29 september 2023 09:01

Beste Martijn en Alfredo - ik kan zeer waarschijnlijk niet bij de ALV zijn. Dank voor de business update.
Ik heb de volgende vragen naar aanleiding van de concept-jaarrekening voor behandeling in ALV, graag de antwoorden notuleren.

- waarom duurt het afsluitingsproces van de jaarrekening zo lang? en krijgen we geen door het Bestuur vastgestelde jaarrekening, kortom waarom is deze concept en wat kan er nog veranderen?
- wie heeft wanneer het formele uitstel voor het opmaken en vaststellen verleend?
- het belang in Fromanteel staat gewaardeerd voor ca 850k, terwijl Fromanteel BV een zichtbaar eigen vermogen heeft van EUR 190k. Wat is de visie van het Bestuur op realiseerbare waarde?
- tegen welke post money waardering per aandeel gaat de nieuw aangekondigde ronde? naar welk niveau verwatert het belang van de cooperatie? wanneer start en eindigt deze ronde? wat is de EUR commitment van de huidige directe/indirecte meerderheidsaandeelhouder(s) in deze ronde?
- ik stel voor dat de marktplaats minimaal ieder kwartaal 30 dagen open is om de liquiditeit van de certificaten te bevorderen, er wordt nu een lock-in georkestreerd als gevolg van doorlopende funding ronden
- welke aflossingen, terugbetalingen, uitkeringen, inkoop aandelen aan aandeelhouders van Fromanteel BV zijn er gedaan in 2022 en 2023 tot heden?
- hoe ziet de cap table van Formanteel BV er uit op dit moment?
- waarom treedt Martijn ook af als bestuurder van de Cooperatie? en waarom vóór goedkeuring van de jaarrekening 2022?
- voldoet Fromanteel BV aan eventuele bank convenanten bij de rekening-courant faciliteit?
- in 2021 is er vanuit de funding ronde afgelost aan de zittende aandeelhouders en niet gekozen voor alternatieven (bijvoorbeeld conversie, bijschrijven rente op lening, etc) om de uitgaande rente betaling te stoppen. Ik constateer en benadruk nogmaals dat de Fromanteel dit geld nu minimaal tekort komt in haar ambitie en waarde-ontwikkeling. Waarom is er niet voor alternatieven gekozen? wat is de visie van het Bestuur op deze constatering?

Mijn goedkeuring van de jaarrekening is afhankelijk van een adequate beantwoording.

In de pers

Vorige financieringsrondes

€ 600.000,00 investors
Financieringsvorm: equity, juni 2020

Jaarverslagen