Tarieven investeerders

Bij het handelen op Nxchange hanteren wij onderstaande tarieven.

Fastned Rabo & Crowd
Nxchange Totaal Nxchange Rabo & Crowd Totaal
Transactiekosten primaire markt 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Transactiekosten secundaire markt 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Beheerkosten obligaties 0,40% 0,60% 1,00%
Deelnamekosten € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Transactiekosten primaire markt

Als je deelneemt in een uitgifte van effecten (aandelen of obligaties) betaal je eenmalige transactiekosten over het investeringsbedrag. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over de transactiekosten.

Transactiekosten secundaire markt

Als je de effecten (aandelen of obligaties) tussentijds wilt verhandelen, betaal je bij aan- of verkoop van de effecten transactiekosten over het transactiebedrag. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over de transactiekosten.

Beheerkosten obligaties

Beheerkosten worden maandelijks berekend over het nog openstaande investeringsbedrag en ingehouden op de uit te betalen rente. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over de beheerkosten.

Deelnamekosten

Deelnamekosten worden jaarlijks in rekening gebracht voor deelname aan het platform Nxchange. Er wordt BTW in rekening gebracht over de deelnamekosten.