Tarieven investeerders

Bij het handelen op Nxchange hanteren wij onderstaande tarieven.

Eigen vermogen Obligaties
Transactiekosten primaire markt 0,50% 0,50%
Transactiekosten primaire markt: First Green Capital I - 0,00%
Transactiekosten secundaire markt 0,50% 0,50%
Beheerkosten obligaties - 1,00%
Beheerkosten obligaties: First Green Capital I - 0,00%
Deelnamekosten € 10,00
Uitleveringskosten (Nxc) 0,25% (min € 55,00 / max € 550,00)
Overboekingskosten € 0,00
Transactiekosten primaire markt

Als je deelneemt in een uitgifte van effecten (aandelen of obligaties) betaal je eenmalige transactiekosten over het investeringsbedrag. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over de transactiekosten.

Transactiekosten secundaire markt

Als je de effecten (aandelen of obligaties) tussentijds wilt verhandelen, betaal je bij aan- of verkoop van de effecten transactiekosten over het transactiebedrag. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over de transactiekosten.

Beheerkosten obligaties

Beheerkosten worden maandelijks berekend over het nog openstaande investeringsbedrag en ingehouden op de uit te betalen rente. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over de beheerkosten.

Deelnamekosten

Deelnamekosten worden jaarlijks in rekening gebracht voor deelname aan het platform Nxchange. Er wordt BTW in rekening gebracht over de deelnamekosten.

Uitleveringskosten

Het is mogelijk om je financiële instrumenten te laten ‘uitleveren’ aan een andere bank of broker, zij het dat uitlevering uitsluitend mogelijk is aan een bank of beleggingsonderneming die (direct of indirect) is aangesloten bij Euroclear. Bij een dergelijke 'uitlevering' worden de uitgeleverde financiële instrumenten bijgeschreven op je effectenrekening bij de desbetreffende bank of beleggingsonderneming. Uitlevering van een gedeelte van een financieel instrument (een fractie) is niet in alle gevallen mogelijk.

Als je jouw financiële instrumenten wil laten ‘overboeken’ vraag dan je broker om een overdrachtsformulier en stuur deze ingevuld op naar Nxchange. Wij zullen dan contact met je nieuwe broker opnemen om de overdracht in order te maken.

LET OP! Als je financiële instrumenten laat uitleveren kunnen die niet langer worden verhandeld op Nxchange.

Overboekingskosten

Het overboeken van je huidige effectenportefeuille naar je account bij Nxchange nemen wij voor je uit handen. En de kosten die je bank in rekening brengt voor het overboeken, vergoedt Nxchange in transactietegoed. Je ontvangt dus het equivalent van de overboekingskosten in een tegemoetkoming op je transactiekosten. Deze kosteloze transacties zijn drie maanden geldig. De toegekende vergoeding vindt je in je portefeuilleoverzicht op de klantensite van Nxchange.

Wij vergoeden de kosten tot een maximum van € 25 per fonds met een maximum van € 550 voor je gehele portefeuille. Als je een kopie van het afschrift met daarop de gespecificeerde overboekingskosten naar Nxchange stuurt, dan ontvang je binnen drie werkdagen de vergoeding in gratis transactiekosten op je Nxchange account.

LET OP! Als u financiële instrumenten laat overboeken naar Nxchange kunt u deze alleen verhandelen op Nxchange als deze financiele instrumenten ook genoteerd zijn aan Nxchange.