myomy

Winst- en verliesrekening

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Netto omzet 1.759.478 2.379.406 1.652.610 2.235.500 0
Kostprijs van de omzet 1.074.557 1.444.140 1.038.471 1.358.298 0
Bruto-omzetresultaat 684.921 935.266 614.139 877.202 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Personeelskosten 191.117 293.146 357.545 352.679 0
Afschrijvingen 7.740 13.248 15.119 20.000 0
Overige operationele kosten 243.963 390.609 302.956 379.321 0
Resultaat uit operationele activiteiten 242.101 238.263 -61.481 125.202 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 41.297 36.367 38.288 45.000 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 200.804 201.896 -99.769 80.202 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 200.804 201.896 -99.769 80.202 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 200.804 201.896 -99.769 80.202 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 200.804 201.896 -99.769 80.202 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0