myomy

Financiële balans

Activa

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Totale vaste activa 60.455 58.047 63.115 0 0
Totale vlottende activa 447.348 627.937 512.165 0 0
Totale activa 507.803 685.984 575.280 0 0

Passiva

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Eigen vermogen -80.548 121.348 21.579 0 0
Totale langlopende schulden 178.644 105.725 140.473 0 0
Totale kortlopende schulden 409.707 458.911 413.228 0 0
Totale passiva 507.803 685.984 575.280 0 0