Max Property Fund II B.V. – Prognose

Financiële balans

Activa

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Totale vaste activa 252.024 2.195.000 5.765.850 5.938.826 6.116.990 6.300.500
Totale vlottende activa 22.069 133.964 216.424 176.162 143.145 118.826
Totale activa 274.093 2.328.964 5.982.274 6.114.988 6.260.135 6.419.326

Passiva

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Eigen vermogen -31.907 -166.036 -17.726 202.612 413.482 625.893
Totale langlopende schulden 306.000 2.495.000 6.000.000 5.912.375 5.824.750 5.737.125
Totale kortlopende schulden 0 0 0 0 21.903 56.308
Totale passiva 274.093 2.328.964 5.982.274 6.114.987 6.260.135 6.419.326

Winst- en verliesrekening

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Netto omzet 12.069 143.448 481.841 492.669 506.204 519.739
Kostprijs van de omzet 2.692 29.200 92.457 94.686 97.340 100.013
Bruto-omzetresultaat 9.377 114.248 389.384 397.983 408.864 419.726
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Personeelskosten 0 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
Overige operationele kosten 22.158 92.439 107.175 109.248 111.569 113.925
Resultaat uit operationele activiteiten -12.781 21.809 282.209 288.735 297.295 305.801
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 19.125 155.938 177.844 241.372 261.084 271.396
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen -31.906 -134.129 104.365 47.363 36.211 34.405
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 3.504 5.505
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -31.906 -134.129 104.365 47.363 32.707 28.900
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders -31.906 -134.129 104.365 47.363 32.707 28.900
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat -31.906 -134.129 104.365 47.363 32.707 28.900

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 18.398 28.901
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 18.398 28.901