Max Property Fund II B.V. – Winst- en verliesrekening

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Netto omzet 0 0 0 0 4.518
Kostprijs van de omzet 0 0 0 0 792
Bruto-omzetresultaat 0 0 0 0 3.726
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Personeelskosten 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 0 0 0
Overige operationele kosten 0 0 5.233 0 2.820
Resultaat uit operationele activiteiten 0 0 -5.233 0 906
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 117 0 133
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 0 0 4.406
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 0 0 -5.116 0 -3.367
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0 0 -5.116 0 -3.367
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 0 0 -5.116 0 -3.367
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 -5.116 0 -3.367

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0