Investeerders FAQ


Wat is Nxchange?

Nxchange is een nieuwe generatie effectenbeurs voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Nxchange maakt het mogelijk om effecten direct te plaatsen en te verhandelen via een gereguleerd platform, zonder dat daarvoor tussenkomst van een bank of broker noodzakelijk is. 


Beschikt Nxchange over een vergunning?

Nxchange beschikt over een vergunning voor een gereglementeerde markt. Binnen Nederland is Nxchange, naast Euronext, de enige die over deze vergunning beschikt. Het Ministerie van Financiën geeft deze vergunning af. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).


Is Nxchange een nieuw crowdfundingplatform?

Nee, Nxchange is geen crowdfundingplatform. Het belangrijkste verschil is dat crowdfundingplatformen aanzienlijk minder zwaar gereguleerd zijn en geen secundaire markt mogen aanbieden.

Verdere verhandeling van effecten (na aankoop) en daarmee een vroegtijdige exit op crowdfundingplatformen is daarmee haast onmogelijk voor een belegger. Daarnaast kan op een crowdfundingplatform iedere willekeurige onderneming of persoon kapitaal aantrekken zonder dat er enig toezicht is.

Nxchange is een volledig uitgeruste beurs waar bedrijven effecten in een primaire markt kunnen uitgeven, om te voorzien in hun kapitaalbehoefte. Daarnaast kunnen investeerders de effecten onderling verhandelen in een secundaire markt, waar veiligheid en transparantie worden gewaarborgd door Nxchange.

Zo lang uitgevende instellingen voldoen aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, zijn er geen beperkingen voor de emissies. Voor investeerders zijn er geen beperkingen in de zin van minimale ordergroottes.

Nxchange combineert de goede elementen van crowdfunding (direct het eigen netwerk of community aanspreken) met de voordelen van een gereglementeerde beurs (primaire en secundaire markt in een gereguleerde omgeving). 


Is Nxchange een nieuwe beurs?

Ja, Nxchange is bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland geregistreerd als gereglementeerde markt en als beleggingsonderneming, en staat als zodanig in Nederland onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Nxchange biedt haar diensten aan onder hetzelfde toezichtregime als traditionele beurzen. De vergunning van Nxchange voor een gereglementeerde markt is verstrekt door het ministerie van Financiën.

Nxchange combineert de elementen van crowdfunding die succesvol zijn gebleken (direct het eigen netwerk of community aanspreken), met de voordelen van een gereglementeerde beurs (primaire en secundaire markt in een transparante, liquide en gereguleerde omgeving). 


Concurreert Nxchange met Euronext?

Ja, Nxchange concurreert met Euronext en alle andere traditionele gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s). Nxchange opereert onder dezelfde vergunnning als Euronext en biedt uitgevende instellingen de mogelijkheid om hun effecten te verhandelen in een transparante, liquide en gereguleerde omgeving.

In de eerste instantie zal er naar verwachting beperkte liquiditeit aanwezig zijn op Nxchange. Daartegenover staat dat via Nxchange de uitgevende instelling rechtstreeks haar community kan aanspreken bij een emissie van effecten en minder afhankelijk is van de traditionele financiële dienstverleners zoals banken, investment banks, brokers, fondsmanagers, venture capitalists en private equity partijen. Daarnaast heeft Nxchange het noteringsproces substantieel vereenvoudigd in samenwerking met een aantal gerenommeerde advocaten- en accountantskantoren. Een uitgevende instelling kan, indien zij voldoet aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, zelf op zeer (kosten- en tijds) efficiënte wijze haar notering realiseren en effecten gaan uitgeven op Nxchange.

Zo lang uitgevende instellingen voldoen aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, zijn er geen beperkingen voor de grootte van emissies. Voor investeerders zijn er geen beperkingen in minimale ordergroottes. 


Wat wordt er bedoeld met een gedecentraliseerde beurs?

Waarom zou je geen aandelen KLM kunnen aankopen op de website van KLM zelf? Waarom zou je fondsen die worden aangeboden door een financiële instelling niet kunnen verhandelen op de website van de financiële instelling zelf?

Effecten die op Nxchange genoteerd staan, zijn aan te kopen in een primaire uitgifte of op de secundaire markt via het centrale handelsplatform op de website van Nxchange en via de website van de uitgevende instelling zelf.           

Nxchange is daarmee als het ware de eerste ‘whitelabelled’ beurs. Investeerders zijn niet meer aangewezen op een centrale beurs, maar kunnen op de website van de uitgevende instelling direct aandelen kopen in een primaire uitgifte of handelen in een secundaire markt. Nxchange stelt daarmee de uitgevende instellingen in staat om direct haar eigen communities of netwerk te activeren om te voorzien in haar eigen kapitaalbehoefte. De uitgevende instelling is hierdoor minder afhankelijk van de traditionele financiële dienstverleners.

Nxchange zorgt ervoor dat de uitgevende instelling volledig wordt ontzorgd als het gaat om het beschikbaar stellen van de beurs/het handelsplatform. Nxchange is de vergunninghouder van het handelsplatform; Nxchange accepteert en valideert de investeerders (customer due diligence); Nxchange faciliteert het orderproces en de clearing en settlement van transacties; Nxchange faciliteert de uitgevende instelling in grote mate om compliant te zijn met de noteringsvoorwaarden, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, via een compliance module; Nxchange biedt het bedrijf en de investeerders de mogelijkheid om via het platform van Nxchange (al dan niet anoniem) rechtstreeks met elkaar in contact te komen

Hoe open ik een account op Nxchange

U kunt op drie verschillende manieren een account openen: Met uw Facebook-account, uw LinkedIn-account of door een geldig emailadres en wachtwoord op te geven.

U krijgt vervolgens een activatie-email en kunt uw account activeren door op de link in deze email te klikken.

Na activatie dient uw account gevalideerd te worden.

Validatie kunt u aanvragen door uw NAW- en bankgegevens in te vullen. Daarnaast vragen wij om een kopie van uw legitimatiebewijs en een overboeking van EUR 0,01 ter controle van uw bankgegevens.

Indien alle informatie is aangeleverd en klopt, kunnen wij uw account valideren.


Zijn er kosten verbonden aan het openen van een account bij Nxchange?

Nee, het openen van een account om te beleggen is gratis. Wel vragen wij u eenmalig EUR 0,01 over te maken, zodat wij uw bankgegevens kunnen verifiëren. 


Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

U kunt hier uw e-mailadres wijzigen (hiervoor dient u eerst in te loggen). 


Hoe pas ik mijn profiel aan?

U kunt enkele onderdelen van uw profiel zelf wijzigen: uw adres, telefoonnummer en wachtwoord. Ga hiervoor naar Instellingen op uw profiel pagina (hiervoor dient u eerst in te loggen).


Wat is een investeerder op Nxchange?

Iedere accounthouder die op het platform van Nxchange een transactie verricht of financiële instrumenten van een uitgevende instelling bezit.


Wat is een analist op Nxchange?

Iedereen - waaronder accounthouders - die aan de noodzakelijke criteria voldoet op of via het platform van Nxchange een voor het publiek bestemd analistenrapport publiceert. Hierin kan al dan niet een beleggingsstrategie worden aanbevolen of voorgesteld met betrekking tot een of meerdere financiële instrumenten van uitgevende instellingen. 


Wat is een bedrijf op Nxchange?

Iedere accounthouder die op het platform van Nxchange een bedrijfsprofiel heeft aangemaakt. 


Hoe meld ik een bug of een beveiligingslek?

E-mail ons op bugs@nxchange.com

Indien u een beveiligingslek constateert, verzoeken wij u ons onmiddellijk te mailen en dit onder geen beding te delen met de buitenwereld.  


Hoe deactiveer ik mijn Nxchange-account?

U kunt uw Nxchange-account deactiveren door een verzoek tot deactivatie te sturen naar klantenservice@nxchange.com.


Waar kan ik terecht met een klacht?

U kunt uw klacht kwijt door deze toe te lichten via ons contactformulier, op per e-mail naar Klantenservice. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u altijd terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voor meer informatie, kijk hier.


Wat voor vacatures heeft Nxchange op dit moment?

U kunt hier onze openstaande vacatures bekijken. 


Openingstijden?

Investeerders kunnen 24/7 handelen op Nxchange. Nxchange is bereikbaar gedurende reguliere openingstijden voor specifieke vragen en support. 


Wat kost handelen op Nxchange?

Nxchange rekent een aan- en verkoopcommissie, alsmede een jaarlijks bewaarloon. Het bewaarloon wordt dagelijks berekend op basis van de dagwaarde van uw portefeuille en wordt maandelijks in rekening gebracht. Voor het aanhouden van een account of profiel bij Nxchange, worden geen kosten in rekening gebracht. Zie voor de actuele tarieven de tarieven pagina.


Wat zijn de voordelen voor investeerders?

24/7 handel en realtime Delivery Versus Payment (DVP) settlement: effecten kunnen 24/7 verhandeld worden op Nxchange. Op het moment van een transactie vindt er een realtime levering en betaling van effecten plaats.

Transparantie: via een publieke Q&A op de fondspagina van de uitgevende instelling kunnen investeerders direct hun vragen stellen aan het bedrijf en kan het bedrijf op haar beurt rechtstreeks met haar kapitaalverschaffers in dialoog treden. Alle financiële informatie en onderliggende stukken zijn op het platform beschikbaar en belangrijke informatie wordt direct door het bedrijf via het platform aan de belanghebbenden verstrekt. Het (social media) sentiment rondom de uitgevende instelling wordt inzichtelijk gemaakt en ook rapporten van analisten zijn beschikbaar. Het platform biedt daarnaast een forum waarop investeerders met elkaar kunnen communiceren en ideeën uit kunnen wisselen. Daarmee biedt Nxchange een gelijk speelveld voor alle partijen.

Collectieve wijsheid van de community: het platform van Nxchange biedt een forum waarop investeerders met elkaar kunnen communiceren en ideeën uit kunnen wisselen. Daarnaast kunnen investeerders rechtstreeks met elkaar in contact treden door persoonlijke berichten aan elkaar. Tevens kan iedereen die aan de noodzakelijke criteria voldoet op Nxchange analyses over de uitgevende instelling publiceren en zijn deze analyses voor iedereen beschikbaar.

Directe betrokkenheid bij het bedrijf: voorrechten die normaal alleen zijn voorbehouden aan meerderheids- of aanmerkelijk belang aandeelhouders gelden nu voor iedere belegger.

Toegang tot IPO’s: de belegger heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan voorheen minder toegankelijke IPO’s of emissies.

Verhandeling van effecten op een gereglementeerde markt: effecten kunnen verhandeld worden in een transparante, liquide en gereguleerde secundaire markt.


Wat kan men verwachten van de liquiditeit?

Effecten op Nxchange kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week verhandeld worden.

Prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Nxchange ziet eventuele beperkte liquiditeit door lagere handelsvolumes niet als een probleem. Voor alles is een prijs; als iemand wil verkopen, zal diegene met zijn prijs moeten zakken totdat een geïnteresseerde koper de prijs evenaart. Als iemand wil aankopen en er zijn geen stukken beschikbaar, dan zal hij zijn prijs moeten verhogen.

Voor sommige effecten is het heel goed mogelijk dat Nxchange in de toekomst 'market makers' gaat aantrekken.


Welke soorten effecten kunnen verhandeld worden op Nxchange?

Aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en icbe's (instelling voor collectieve beleggingen en effecten -> fondsen).


Welke soort effecten zal waarschijnlijk het meest genoteerd worden?

Aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en icbe's.


Hoe worden transacties op Nxchange gesetteld?

Transacties op Nxchange worden 24/7 realtime DVP gesetteld. Nxchange is hiertoe in staat omdat alle effecten die op Nxchange genoteerd staan niet elders zijn genoteerd, en omdat de clearing en settlement op het platform van Nxchange zelf geregeld worden.


Hoe wordt de realtime-settlement van transacties gewaarborgd?

Het is niet mogelijk om op Nxchange een order te plaatsen zonder te beschikken over de effecten of het geld. Daarnaast vindt er op het moment van de transactie wederom een clearing plaats. Transacties kunnen alleen gerealiseerd worden als de verkoper beschikt over de effecten en als de koper beschikt over de fondsen.


Waar zijn de effecten die op Nxchange verhandeld worden opgeslagen?

De effecten worden bij Euroclear in een girodepot aangehouden. Deze worden bij koop op naam gesteld en vallen onder de reikwijdte van de Wet giraal effectenverkeer. Deze wet voorziet erin dat de belegger zelf en rechtstreeks, zonder tussenkomst van Nxchange of een ander, gerechtigd is tot die financiële effecten. Uit de administratie van Nxchange blijkt welke accounthouder recht heeft op welke financiële effecten.


Ik woon in het buitenland. Kan ik handelen op Nxchange?

Ja, in principe kunt u handelen als u in het buitenland woont. Nxchange behoudt zich echter het recht voor om investeerders te weigeren op basis van het clientacceptatiebeleid.

Bij het valideren van uw account wordt onder andere gevraagd uw adresgegevens en een geldig rekeningnummer in te vullen, alsmede een geldig paspoort te uploaden. Vervolgens dient u voor de validatie van uw account EUR 0,01 over te maken naar onze rekening. Indien deze overboeking slaagt en uw account gevalideerd kan worden, kunt u vanaf dat moment geld overboeken naar en opnemen van uw rekening en handelen op het Nxchange platform.


Ik ben minderjarig of wil voor een minderjarige aankopen. Kan dat op Nxchange?

U kunt een account op Nxchange openen voor een minderjarige. Hiervoor dient de ouder/verzorger van de minderjarige wel een minderjarigheidsverklaring te ondertekenen en naar Nxchange te sturen. U kunt contact met ons opnemen op support@nxchange.com voor deze verklaring.


Is een inschrijving op een nieuwe uitgifte bindend?

Ja, een inschrijving op een nieuwe uitgifte is bindend in zoverre dat:

  • Bij inschrijving via de veilingsystematiek en tegen een vaste prijs, u uw opgegeven order niet meer kan herroepen;
  • Bij een order tot koop van deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling of, u uw order niet meer kan herroepen gedurende de periode waarin de inschrijving voor de desbetreffende uitgifte is gesloten. Die periode start op het tijdstip waarop niet langer kan worden ingeschreven voor de betreffende uitgifte van die deelnemingsrechten. 

Wat gebeurt er als een nieuwe uitgifte niet doorgaat omdat het financieringsdoel niet bereikt is?

Als het financieringsdoel niet bereikt is en de uitgifte daardoor wordt ingetrokken, komt uw order tot deelname aan deze emissie te vervallen en wordt deze dus niet uitgevoerd.


Wat is een tegenrekening?

Wanneer u een account opent bij Nxchange, dient u een vaste tegenrekening te kiezen. Deze bankrekening moet een betaalrekening zijn bij een erkende bank. Deze bankrekening wordt vervolgens gekoppeld aan uw Nxchange-account. Geldopnames van uw Nxchange-account kunnen uitsluitend overgemaakt worden naar deze vaste tegenrekening bij uw bank.

De tenaamstelling van uw tegenrekening moet identiek zijn aan die van uw Nxchange-account. U kunt later wel stortingen doen van een andere rekening dan uw tegenrekening. Alleen de initiële storting waarmee het Nxchange-account geactiveerd wordt, dient van uw tegenrekening te komen. Nxchange maakt gebruik van zogeheten afgeleide identificatie.


Hoe lang duurt het na verkoop voordat ik mijn geldopname ontvang?

Alle uitgaande betalingen worden eenmaal per dag verwerkt. Afhankelijk van wanneer u een verzoek tot geldopname heeft gedaan, kan een opname naar een binnenlandse bankrekening één tot drie werkdagen duren. Heeft u na drie werkdagen nog geen geld ontvangen? Neem dan contact op met Nxchange. Gelieve een langere verwerkingstijd in acht te nemen voor opnames naar een buitenlandse bankrekening. Neem voor opnames naar een buitenlandse bankrekening gelieve een langere verwerkingstijd in acht.


Kan ik een fiscaal jaaroverzicht van mijn Nxchange-account voor de belastingaangifte ontvangen?

U kunt zelf eenvoudig een fiscaal jaaroverzicht downloaden door in te loggen en naar de optie 'Afschriften' te gaan.


Ontvang ik afschriften van mijn Nxchange-account?

U ontvangt geen automatische, periodieke afschriften per e-mail of per post. Wel kunt u maandafschriften, net als fiscale jaaroverzichten, downloaden uit uw account. U dient hiervoor in te loggen en naar de optie 'Afschriften' te gaan.


Hoe maak ik geld over naar mijn Nxchange-account?

U kunt snel en gemakkelijk geld storten via iDeal door in te loggen en op de knop 'Geld storten' te drukken. Let op: veel banken hanteren een dag- of transactielimiet met overschrijvingen via iDeal van €50.000. U kunt ook geld overmaken naar rekeningnummer NL24DEUT0319851249 t.n.v. Stichting Escrow Nxchange onder vermelding van uw accountnummer.


Hoe kan ik mijn tegenrekening wijzigen?

Uw tegenrekening kunt u niet zelf wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met Nxchange op support@nxchange.com. U ontvangt dan van ons een formulier, dat u dient in te vullen en te ondertekenen. Uw handtekening dient daarbij gelegaliseerd te worden door een daartoe gemachtigde instelling, zoals uw gemeente, een notaris of uw bank. Ook dient u een (gewaarmerkte) kopie legimatiebewijs bij te voegen. Uw gemeente, een notaris of uw bank kan ook een kopie van uw legitimatiebewijs waarmerken. Ten slotte verzoeken wij u om (minimaal) EUR 0,01 over te maken vanaf uw nieuwe bankrekening om nogmaals de tenaamstelling te controleren. Alle documenten dienen naar ons antwoordnummer gestuurd te worden (zie het formulier voor het adres). U hoeft geen postzegel te gebruiken.

Eventuele kosten die u maakt bij het legaliseren van uw handtekening en het waarmerken van de kopie van uw identiteitsbewijs worden niet vergoed.


Hoe werken rentebetalingen op obligaties en dividenduitkeringen op aandelen?

Als u een of meerdere obligaties bezit, hebt u recht op periodieke uitkeringen van rente. De onderneming waarvan u obligaties houdt, stort hiertoe de benodigde gelden bij Nxchange. Uw uitkering zal op de dag van uitkering worden bijgeschreven op uw rekening bij Nxchange.  

Voor eventuele dividenduitkeringen op aandelen geldt dezelfde procedure.

 


Hoe omschrijft Nxchange het profiel van de investeerders die zij denkt aan te spreken?

Het profiel van de investeerder zal per genoteerd bedrijf verschillen. Afhankelijk van het financiële instrument, het bedrijf, de fase waarin het bedrijf zich bevindt en de branche waarin het bedrijf zich bevindt, zal een verschillende doelgroep worden aangesproken. 


Zijn er transactiekosten op Nxchange voor investeerders?

Ja, investeerders betalen transactiekosten en een bewaarloon voor de effecten die zij aanhouden op Nxchange. Voor de specifieke kosten wordt verwezen naar de tarievenpagina van Nxchange.


Kun je via je broker of bank effecten aankopen en verhandelen op Nxchange?

Op het moment zijn er geen brokers of banken die aansluiting hebben bij Nxchange. In de toekomst zal dit wel mogelijk zijn, mits de brokers of banken zich conformeren aan de werking van Nxchange.


Wat kost het aanmaken van een account op Nxchange voor investeerders?

Investeerders kunnen kosteloos een account aanmaken op Nxchange.


Is er een bepaalde sectorfocus?

Nxchange heeft geen sectorfocus.