Veelgestelde vragen bedrijven


Wat is Nxchange?

Nxchange is een nieuwe generatie effectenbeurs voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Nxchange maakt het mogelijk om effecten direct te plaatsen en te verhandelen via een gereguleerd platform, zonder dat daarvoor tussenkomst van een bank of broker noodzakelijk is. 


Beschikt Nxchange over een vergunning?

Ja, Nxchange beschikt over een vergunning voor een gereglementeerde markt. Het Ministerie van Financiën geeft deze vergunning af. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).


Is Nxchange een nieuw crowdfundingplatform?

Nee, Nxchange is geen crowdfundingplatform. Het belangrijkste verschil is dat crowdfundingplatformen aanzienlijk minder zwaar gereguleerd zijn en geen secundaire markt mogen aanbieden.

Verdere verhandeling van effecten (na aankoop) en daarmee een vroegtijdige exit op crowdfundingplatformen is daarmee haast onmogelijk voor een belegger. Daarnaast kan op een crowdfundingplatform iedere willekeurige onderneming of persoon kapitaal aantrekken zonder dat er enig toezicht is.

Nxchange is een volledig uitgeruste beurs waar bedrijven effecten in een primaire markt kunnen uitgeven, om te voorzien in hun kapitaalbehoefte. Daarnaast kunnen investeerders de effecten onderling verhandelen in een secundaire markt, waar veiligheid en transparantie worden gewaarborgd door Nxchange.

Zo lang uitgevende instellingen voldoen aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, zijn er geen beperkingen voor de emissies. Voor investeerders zijn er geen beperkingen in de zin van minimale ordergroottes.

Nxchange combineert de goede elementen van crowdfunding (direct het eigen netwerk of community aanspreken) met de voordelen van een gereglementeerde beurs (primaire en secundaire markt in een gereguleerde omgeving). 


Is Nxchange een nieuwe beurs?

Ja, Nxchange is bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland geregistreerd als gereglementeerde markt en als beleggingsonderneming, en staat als zodanig in Nederland onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Nxchange biedt haar diensten aan onder hetzelfde toezichtregime als traditionele beurzen. De vergunning van Nxchange voor een gereglementeerde markt is verstrekt door het ministerie van Financiën.

Nxchange combineert de elementen van crowdfunding die succesvol zijn gebleken (direct het eigen netwerk of community aanspreken), met de voordelen van een gereglementeerde beurs (primaire en secundaire markt in een transparante, liquide en gereguleerde omgeving). 


Concurreert Nxchange met Euronext?

Ja, Nxchange concurreert met Euronext en alle andere traditionele gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s). Nxchange opereert onder eenzelfde vergunnning als Euronext en biedt uitgevende instellingen de mogelijkheid om hun effecten te verhandelen in een transparante, liquide en gereguleerde omgeving.

In de eerste instantie zal er naar verwachting beperkte liquiditeit aanwezig zijn op Nxchange. Daartegenover staat dat via Nxchange de uitgevende instelling rechtstreeks haar community kan aanspreken bij een emissie van effecten en minder afhankelijk is van de traditionele financiële dienstverleners zoals banken, investment banks, brokers, fondsmanagers, venture capitalists en private equity partijen. Daarnaast heeft Nxchange het noteringsproces substantieel vereenvoudigd in samenwerking met een aantal gerenommeerde advocaten- en accountantskantoren. Een uitgevende instelling kan, indien zij voldoet aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, zelf op zeer (kosten- en tijds) efficiënte wijze haar notering realiseren en effecten gaan uitgeven op Nxchange.

Zo lang uitgevende instellingen voldoen aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, zijn er geen beperkingen voor de grootte van emissies. Voor investeerders zijn er geen beperkingen in minimale ordergroottes. 


Wat wordt er bedoeld met een gedecentraliseerde beurs?

Waarom zou je geen aandelen KLM kunnen aankopen op de website van KLM zelf? Waarom zou je fondsen die worden aangeboden door een financiële instelling niet kunnen verhandelen op de website van de financiële instelling zelf?

Effecten die op Nxchange genoteerd staan, zijn aan te kopen in een primaire uitgifte of op de secundaire markt via het centrale handelsplatform op de website van Nxchange en via de website van de uitgevende instelling zelf.     

Nxchange is daarmee als het ware de eerste ‘whitelabelled’ beurs. Investeerders zijn niet meer aangewezen op een centrale beurs, maar kunnen op de website van de uitgevende instelling direct aandelen kopen in een primaire uitgifte of handelen in een secundaire markt. Nxchange stelt daarmee de uitgevende instellingen in staat om direct haar eigen communities of netwerk te activeren om te voorzien in haar eigen kapitaalbehoefte. De uitgevende instelling is hierdoor minder afhankelijk van de traditionele financiële dienstverleners.

Nxchange zorgt ervoor dat de uitgevende instelling volledig wordt ontzorgd als het gaat om het beschikbaar stellen van de beurs/het handelsplatform. Nxchange is de vergunninghouder van het handelsplatform; Nxchange accepteert en valideert de investeerders (customer due diligence); Nxchange faciliteert het orderproces en de clearing en settlement van transacties; Nxchange faciliteert de uitgevende instelling in grote mate om compliant te zijn met de noteringsvoorwaarden, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, via een compliance module; Nxchange biedt het bedrijf en de investeerders de mogelijkheid om via het platform van Nxchange (al dan niet anoniem) rechtstreeks met elkaar in contact te komen.


Hoe open ik een account op Nxchange?

U kunt op drie verschillende manieren een account openen: Met uw Facebook-account, uw LinkedIn-account of door een geldig emailadres en wachtwoord op te geven.

U krijgt vervolgens een activatie-email en kunt uw account activeren door op de link in deze email te klikken.

Na activatie dient uw account gevalideerd te worden.

Validatie kunt u aanvragen door uw NAW- en bankgegevens in te vullen. Daarnaast vragen wij om een kopie van uw legitimatiebewijs en een overboeking van EUR 0,01 ter controle van uw bankgegevens.

Indien alle informatie is aangeleverd en klopt, kunnen wij uw account valideren.


Zijn er kosten verbonden aan het openen van een account bij Nxchange?

Nee, het openen van een account om te beleggen is gratis. Wel vragen wij u eenmalig EUR 0,01 over te maken, zodat wij uw bankgegevens kunnen verifiëren. 


Hoe pas ik mijn profiel aan?

U kunt enkele onderdelen van uw profiel zelf wijzigen: uw adres, telefoonnummer en wachtwoord. Ga hiervoor naar Instellingen.


Wat is een investeerder op Nxchange?

Iedere accounthouder die op het platform van Nxchange een transactie verricht of financiële instrumenten van een uitgevende instelling bezit.


Wat is een analist op Nxchange?

Iedereen - waaronder accounthouders - die aan de noodzakelijke criteria voldoet op of via het platform van Nxchange een voor het publiek bestemd analistenrapport publiceert. Hierin kan al dan niet een beleggingsstrategie worden aanbevolen of voorgesteld met betrekking tot een of meerdere financiële instrumenten van uitgevende instellingen. 


Wat is een bedrijf op Nxchange?

Iedere accounthouder die op het platform van Nxchange een bedrijfsprofiel heeft aangemaakt. 


Hoe meld ik een bug of een beveiligingslek?

E-mail ons op bugs@nxchange.com

Indien u een beveiligingslek constateert, verzoeken wij u ons onmiddellijk te mailen en dit onder geen beding te delen met de buitenwereld.  


Hoe deactiveer ik mijn Nxchange-account?

U kunt uw Nxchange-account deactiveren door een verzoek tot deactivatie te sturen naar klantenservice@nxchange.com.


Waar kan ik terecht met een klacht?

Voor klachten over Nxchange kunt u zich wenden tot de klantenservice van Nxchange. U kunt dit - bij voorkeur - doen per email op klantenservice@nxchange.com. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice op 020 240 4360.

Eventuele geschillen met Nxchange met betrekking tot de deelnemingsrechten in het money market fund kunt u voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD) met postadres:
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag.

Meer informatie over KiFiD vindt u op www.kifid.nl.

Alle (overige) geschillen met Nxchange kunt u ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Wat voor vacatures heeft Nxchange op dit moment?

U kunt hier onze openstaande vacatures bekijken. 


Openingstijden?

Investeerders kunnen 24/7 handelen op Nxchange. Nxchange is bereikbaar gedurende reguliere openingstijden voor specifieke vragen en support. 


Hoe bepaal ik of mijn bedrijf bij Nxchange past?

Bij Nxchange kan in principe ieder bedrijf met een financieringsbehoefte dat voldoet aan haar noteringsvoorwaarden, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, terecht. Brokers of tussenpersonen zijn niet nodig; u staat rechtstreeks in verbinding met de investeerders en de community. Spreekt dit u aan? Maak dan een afspraak met ons voor een gesprek over de mogelijkheden.


Wat is het verschil tussen Nxchange en een traditionele beurs? Waarom zou ik kiezen voor een notering op Nxchange?

Nxchange werkt, in tegenstelling tot een traditionele beurs, als community. Er is direct contact met investeerders, wat zorgt voor meer loyaliteit en begrip, maar ook voor directe en snellere feedback vanuit deze groep. Op deze manier kunt u werken aan waardecreatie op lange termijn in plaats van winstmaximalisatie op de korte termijn

Daarnaast zijn de tarieven lager dan bij een traditionele beursgang. 


Welke bedrijven komen in aanmerking voor een notering op Nxchange?

In principe komen alle bedrijven met een wens om kapitaal aan te trekken in aanmerking. Wij beoordelen iedere aanvraag op individuele basis. Maak nu een afspraak met Nxchange om te kijken wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn.

Wij accepteren geen bedrijven die zich bezighouden met illegale praktijken. Daarnaast accepteren wij geen ondernemingen die zich bezighouden met de volgende zaken:

 • Gokken
 • Aanstootgevend materiaal
 • Politieke fondsenwerving
 • Pornografisch materiaal
 • Drugs, nicotine, tabak
 • Wapens

Wat zijn de voordelen voor de genoteerde bedrijven?

Efficiëntere toegang tot kapitaal: voor bedrijven betekent Nxchange snelle en directe toegang tot publiek kapitaal, zonder een al te complex en kostbaar traject om een notering te realiseren.

Minder afhankelijkheid van traditionele financiële dienstverleners: voor bedrijven betekent Nxchange minder afhankelijkheid van de traditionele financiële dienstverleners. Via Nxchange kunnen bedrijven nu rechtstreeks aandelenkapitaal of vreemd vermogen aantrekken zonder tussenkomst van een bank. Uitgevende instellingen zijn niet meer enkel afhankelijk van investeringsbanken of brokers voor het plaatsen van emissies, maar kunnen nu zelf uitgifte doen van effecten bij hun eigen netwerk en communities. Voor bedrijven die in de early stage investment-fase zitten is Venture Capital of Private Equity niet meer de enige oplossing voor financiering.

Meer begrip en loyaliteit van de belegger: doordat investeerders en genoteerde bedrijven direct aan elkaar gekoppeld worden, krijgt de uitgevende instelling directer en sneller feedback vanuit de community. Daardoor is het model vooral gericht op (langetermijn)financiering en minder gericht op daghandelaars (zonder die uit te sluiten).

Liquiditeit bieden aan (bestaande) aandeelhouders: aandeelhouders kunnen de effecten onderling verhandelen op een secundaire markt waar veiligheid en transparantie worden gewaarborgd door Nxchange.

Toegang tot nieuw type investeerder: het handelsplatform van Nxchange brengt de mogelijkheid een nieuw type investeerder aan te spreken waarvoor (kortetermijn)rendement mogelijkerwijs niet meer het enige is dat nagestreefd wordt. Nxchange is ook uitermate geschikt om bedrijven te financieren die andere langetermijndoelstellingen nastreven op het gebied van medtech, biotech (bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe medicijnen) of cleantech.

Kapitaliseren van investering in eigen community: het uitgeven van effecten kan via het centrale handelsplatform van Nxchange (www.nxchange.com), maar het platform kan ook naadloos in de eigen website worden geïntegreerd. Daarmee wordt het tevens mogelijk om eigen klanten, leden of andere (social media)-communities, waaronder ook de minder actieve investeerders, te enthousiasmeren voor een investering in een bedrijf. Het investeerdersbestand dat daardoor aangesproken kan worden is vele malen groter.


Kan een B.V. ook genoteerd worden?

Ja, ook B.V’s kunnen genoteerd worden. Wilt u weten wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Nxchange voor een afspraak.


Kunnen coöperaties en beleggingsfondsen genoteerd worden op Nxchange?

In principe kunnen coöperaties en beleggingsfondsen genoteerd worden op Nxchange. Maak een afspraak om samen met ons te kijken naar de mogelijkheden in uw situatie.


Kunnen buitenlandse bedrijven geld ophalen via Nxchange?

Ja, pan-Europese bedrijven kunnen geld ophalen via Nxchange, mits zij voldoen aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering.


Welke manieren of financiële instrumenten zijn er om geld op te halen?

U kunt via Nxchange de volgende soorten financiële instrumenten uitgeven:

 • aandelen;
 • certificaten van aandelen;
 • obligaties; en
 • deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling of in een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Wie kan er in mijn bedrijf beleggen?

In principe kan ieder natuurlijk persoon of bedrijf investeren in uw onderneming. Wij controleren de identiteit van zowel natuurlijke personen als vertegenwoordigers van bedrijven, voordat zij een geldig account kunnen aanmaken op het Nxchange platform. Nadat een account door ons gevalideerd is, kan met dit account gehandeld worden.


Wat kost een notering op Nxchange?

Als uitgevende instelling betaalt u een éénmalige set-up fee en een terugkerende licentiefee. Deze licentiefee is afhankelijk van meerdere factoren. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Ik wil geen (nieuw) geld ophalen, maar wel onze aandelen openlijk verhandelbaar maken. Kan dat bij Nxchange?

Ja, dit is mogelijk. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Heeft Nxchange een vergunning en staat Nxchange onder toezicht?

Ja, Nxchange heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning ontvangen voor het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten. Daarnaast heeft zij van het Ministerie van Financiën een vergunning ontvangen voor het exploiteren en beheren van een gereglementeerde markt, als bedoeld in artikel 5:26 lid 1 Wft. Hiermee staat zij onder toezicht van zowel de AFM als De Nederlandsche Bank. 


Hoe voer ik rentebetalingen op obligaties en eventuele dividenduitkeringen op aandelen uit?

U stort het totale uitkeringsbedrag op de rekening van Nxchange. Vervolgens wijzen wij, op de dag van uitbetaling, de juiste bedragen toe aan de rechthebbende investeerders.


Hoe verschillen die noteringseisen van de eisen die Euronext stelt?

Op Nxchange kunnen bedrijven, indien zij voldoen aan de noteringsvoorwaarden, noteren zonder een listing agent. Bedrijven nemen zelf de verantwoordelijkheid om hun bedrijf klaar te maken voor een IPO en dienen dat vervolgens te demonstreren naar de markt. Dat geeft de uitgevende instelling meer flexibiliteit bij het selecteren van adviseurs. Daarnaast heeft zij geen afhankelijkheid meer van de listing agent bij het plaatsen van de effecten.

Bij Euronext of andere traditionele beurzen is een listing agent nodig. Over het algemeen is dit een kostbare aangelegenheid en is de uitgevende instelling volledig afhankelijk van deze partij bij het plaatsen van de effecten.


Wat zijn de noteringsvoorwaarden van Nxchange?

Nxchange is toegankelijk voor pan-Europese bedrijven van iedere omvang na het voldoen aan noteringseisen. De volledige noteringsvoorwaarden van Nxchange zijn uitgeschreven en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De noteringsvoorwaarden omvatten onder andere de volgende, door de wet vereiste, criteria:

Prospectus

Bedrijven die noteren aan Nxchange dienen te beschikken over een door de AFM goedgekeurde prospectus (of een vergelijkbaar document als de onderneming kwalificeert voor een vrijstelling).

Financiële rapportage

Bedrijven die noteren aan Nxchange en een geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening opstellen, dienen deze op te stellen conform IFRS, zoals goedgekeurd door de EU, en BW 2 Titel 9. Ondernemingen die uitsluitend een enkelvoudige jaarrekening opstellen (zoals beleggingsfondsen) mogen rapporteren conform algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in Nederland en BW2 Titel 9.

Corporate Governance Code

Bedrijven die noteren aan Nxchange dienen te voldoen aan de Corporate Governance Code. Indien (aan delen hiervan) niet wordt voldaan, moet worden uitgelegd waarom er niet wordt voldaan (het zogenaamde comply or explain-principe).


Hoe kun je een bedrijf noteren aan Nxchange?

Wilt u uw bedrijf noteren aan Nxchange? Neem dan contact met ons op voor een afspraak om de mogelijkheden in uw situatie te bekijken.


Kunnen bedrijven die in de eerste instantie geen notering nodig hebben op Nxchange ook deelnemen aan de community die actief is op Nxchange of hun eigen community onderhouden via Nxchange?

Ja. Nog voordat een bedrijf zich wil noteren, kan het bedrijf zich toevoegen aan de community van Nxchange. Het bedrijf kan dan hiervoor ook haar eigen netwerk en communities en de bestaande community van Nxchange uitnodigen. Op deze manier kiest het bedrijf er in de pre-IPO fase al voor om haar community van specifieke informatie te voorzien en kan ze daarmee peilen of er belangstelling is voor een emissie.


Hoe kunnen bedrijven die succesvol zijn gecrowdfund op Nxchange noteren voor een volgende kapitaalronde?

Ieder bedrijf kan noteren op Nxchange, mits zij voldoet aan de noteringsvoorwaarden, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering. Ook bedrijven die reeds gecrowdfund zijn in een vorige kapitaalronde komen dus in aanmerking. Zij kunnen effecten noteren die via crowdfunding in bezit kwamen van investeerders. Door de notering aan Nxchange kan een bedrijf als het ware een transparante secundaire markt voor deze effecten aanbieden aan haar aandeelhouders en investeerders van het eerste uur.


Is er een minimumbedrag dat via Nxchange geëmitteerd kan worden?

Nee, zo lang een uitgevende instelling voldoet aan de noteringsvoorwaarden, mag zij noteren en effecten emitteren aan Nxchange. Neem contact op met Nxchange voor meer informatie over de noteringsvoorwaarden. 


Is er een maximumbedrag dat via Nxchange geëmitteerd kan worden?

Nee er is geen maximumbedrag dat via Nxchange geëmitteerd kan worden.


Wat kost het aanvragen van notering, is er set up fee, notering fee, andere jaarlijkse kosten?

Bedrijven die willen noteren aan Nxchange betalen een set-up fee en een jaarlijkse license fee om gebruik te kunnen maken van het handelsplatform van Nxchange. Voor de specifieke kosten wordt verwezen naar de tarievenpagina van Nxchange.


Er is dus geen minimumuitgiftebedrag voor bedrijven die een notering aanvragen. Maar vanaf welk bedrag loont het de moeite?

Het aanvragen van de notering en het klaarstomen van een organisatie  kost wel degelijk een inspanning in tijd en geld. Daarnaast is er sprake van een set-up fee en jaarlijkse license fees. Om die reden verwachten wij dat bedrijven die minder dan EUR 1.000.000,- aan moeten trekken, waarschijnlijk minder interesse zouden kunnen hebben in Nxchange. Technisch gezien kan echter ook voor een emissiebedrag van EUR 10.000,- een notering worden aangevraagd.


Veelgestelde vragen inzake listing Fastned met tweede notering op Euronext Amsterdam

 • Waarom doet Fastned geen tweede IPO op het Nxchange platform?

Fastned wil naast haar eigen community een bredere beleggings community aanspreken om in de toekomst kapitaal op te halen. Daarnaast biedt Fastned de mogelijkheid aan certificaathouders om effecten nu te verhandelen op zowel Euronext als Nxchange.

 • Heeft Fastned nog een overeenkomst met Nxchange?

Fastned heeft haar overeenkomst met Nxchange opgezegd. Dit wil zeggen dat Fastned na afloop van de opzeggingstermijn niet langer gebuik meer zal kunnen maken van de services die Nxchange verleend aan instellingen die aan Nxchange genoteerd zijn. Dit ontslaat Fastned echter niet van de wettelijke verplichtingen van een publiek genoteerde instelling.

Fastned blijft wel genoteerd aan Nxchange. Certificaathouders van Fastned blijven daarmee gewoon de mogelijkheid houden certificaten Fastned te verhandelen op NxchangeNxchange kan bepalen of uiteindelijk of de notering van Fastned beëindigd wordt en zal voorlopig daartoe niet overgaan.

Certificaathouders van Fastned kunnen overstappen naar een andere broker of beslissen toekomstige effecten onder te brengen bij Nxchange en verhandelbaar te maken op Nxchange. 

 • Zijn de certificaten van Fastned nog steeds genoteerd op Nxchange nu er geen overeenkomst meer is tussen Fastned.

De overeenkomst is nu nog niet geëindigd. Deze eindigt na afloop van de opzeggingstermijn van zes maanden. Daarnaast staat de overeenkomst tussen Fastned en Nxchange los van de notering van Fastned op Nxchange. Nxchange beslist welke effecten er worden genoteerd op Nxchange.

 • Kan ik als certificaathouder kiezen op welke beurs ik certificaten van Fastned kan verhandelen?

Ja, echter zal u voor de verhandeling van certificaten op Nxchange een Nxchange account moeten hebben en vanuit deze account de Fastned certificaten moeten verhandelen. Wilt u op Euronext verhandelen, dan moet u een account openen bij een broker met een aansluiting op Euronext, die tevens Fastned aandelen verhandelt.

 • Als de overeenkomst tussen Fastned en Nxchange eindigt, zullen mijn effecten dan nog wel verhandelbaar zijn op Nxchange?

Ja, Nxchange heeft besloten in het belang van haar beleggers de notering aan te houden. Zo lang als er nog certificaten Fastned in het verzameldepot van Nxchange namens beleggers worden aangehouden blijft Fastned genoteerd aan Nxchange.

Accounthouders van Nxchange die certificaten van Fastned willen verhandelen op Nxchange kunnen dat gewoon 24 uur per dag, zeven dagen per week blijven doen vanuit hun Nxchange account.

 • Kan ik mijn certificaten bij Nxchange houden?

Ja, zo lang als Fastned certificaten aan Nxchange genoteerd zijn kunnen deze effecten aangehouden worden bij Nxchange.

 • Wat doet deze dual notering met de prijs van de certificaten?

Op iedere beurs worden effecten aangeboden en verhandeld. Het kan zijn dat de prijs waarop Fastned aandelen worden verhandeld verschilt per beurs.

 • Als ik certificaten Fastned aankoop op Euronext, kan ik dan de certificaten overboeken naar mijn Nxchange/Broker portefeuille?

Ja dat is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met Nxchange.