KoopdeHEMA – Financiële balans

Activa

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Totale vaste activa 0 0 0 0 0
Totale vlottende activa 0 0 0 0 0
Totale activa 0 0 0 0 0

Passiva

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Eigen vermogen 0 0 0 0 0
Totale langlopende schulden 0 0 0 0 0
Totale kortlopende schulden 0 0 0 0 0
Totale passiva 0 0 0 0 0