First Green Capital – Vraag het de community

U moet een account hebben en ingelogd zijn om vragen te stellen.

Categorie-filter

Alles bekijken

Nieuwe volgers

Noury de Veld
23 februari 2024 12:59
Stephan Goudriaan
14 januari 2024 22:51
Gerardus Leonard Kooijmans
11 januari 2024 14:10

First Green Capital Tijdlijn

First Green Capital Investments I heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
21 juni 2022 15:41

Jaarrekening 2021 van First Green Capital Investments 1 GmbH is reeds gepubliceerd

Beste Obligatiehouders,

De jaarrekening 2021 van First Green Capital Investments 1 GmbH is reeds gepubliceerd.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de Obligatiehoudersvergadering, die op 28 juni 2021 zal plaatsvinden. U heeft al een uitnodiging ontvangen van Stichting Obligatiehoudersbelangen met verdere informatie.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,
First Green Capital Investments 1 GmbH

(in English)

Dear Bondholders,

The 2021 financial statements of First Green Capital Investments 1 GmbH have been published.

The annual accounts will be elaborated during the bondholders’ meeting, which will take place on June 28, 2021. You have received an invitation from Stichting Obligatiehoudersbelangen with further information.

Feel free to contact us if you have any questions.

Kind Regards,

First Green Capital Investments 1 GmbH

URL: https://www.nxchange.com/document/download/24691
First Green Capital Investments I heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
29 april 2022 11:38

Aankondiging publicatie van jaarverslag

Beste Obligatiehouders,

First Green Capital Investments 1 GmbH verwacht in de maand mei de jaarrekening van 2021 te publiceren.
Mocht u nu al vragen hebben, kunt u deze uiteraard stellen.

Met vriendelijke groet,
First Green Capital Investments 1 GmbH


(in English)
Dear Bondholders,

First Green Capital Investments 1 GmbH expects to publish its 2021 financial statements in the month of May.
Should you have any questions at this time, please feel free to ask.

Kind Regards,
First Green Capital Investments 1 GmbH

First Green Capital Investments I heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
16 juni 2021 14:54

Publicatie van jaarverslag

Beste Obligatiehouders,

Aangehecht vindt u de jaarrekening 2020 van First Green Capital Investments 1 GmbH.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de Obligatiehoudersvergadering, die op 30 juni 2021 zal plaatsvinden. Obligatiehouders zullen een uitnodiging van Stichting Obligatiehoudersbelangen ontvangen via mail.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,
First Green Capital Investments 1 GmbH

(in English)
Dear Bondholders,

Attached you will find the annual accounts for the year 2020 from First Green Capital Investments 1 GmbH.

The annual accounts will be elaborated during the bondholders’ meeting, scheduled for June 30th 2021. Bondholders will receive an invitation from Stichting Obligatiehoudersbelangen by mail.

Feel free to contact us if you have any questions.

Kind Regards,
First Green Capital Investments 1 GmbH

URL: https://www.nxchange.com/document/download/19315
First Green Capital Investments I heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
4 december 2020 16:10

Succesvolle plaatsing!

First Green Capital is trots te mogen mededelen dat onze eerste groene obligatie succesvol is geplaatst!

Wij willen iedereen graag bedanken die ons heeft geholpen om tot dit prachtige resultaat te komen, en in het bijzonder bedanken wij Nxchange en Oneplanetcrowd voor de goede samenwerking.

Daarnaast zijn de voorbereiding voor de Senior Green Bond in volle gang, dus blijf deze pagina in de gaten houden voor verdere informatie.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om deze te stellen!

(English)
First Green Capital is proud to announce that our first green bond is successfully listed!

We would like to thank all of you for your support to reach this superb result, and special thanks go to Nxchange and Oneplanetcrowd for the pleasant cooperation.

Next, we are getting ready for the Senior Green Bond, so keep an eye on this page for further information.

Feel free to contact us if you have any questions!

First Green Capital Investments I heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
28 oktober 2020 13:27

First Green Capital verhoogt rente naar 5,5%

Goed nieuws voor de beleggers! De rente van de obligatie is door de uitgever verhoogd van 4,5% naar 5,5%. Daarbij heeft Nxchange besloten om de jaarlijkse 10 euro voor het houden van een account, niet in rekening te brengen.

Tot dit ‘extra rendement’ is besloten om te zorgen dat het voor een grotere groep investeerders nóg aantrekkelijker is om op Nxchange in deze obligatie te investeren. De sluitingsdatum van de obligatie is verlengd naar 30 november 2020. Dit omdat een aantal institutionele en Duitse beleggers meer tijd nodig hebben om de formele inschrijving te voltooien. Gevolg is dat de rente één maand later lopen dan met u is afgesproken, maar dit wordt gedurende de looptijd van de obligatie ruimschoots gecompenseerd door de renteverhoging van 1,0%. Indien u als gevolg van deze renteverhoging aanvullend zou willen investeren, kunt u gemakkelijk stukken bijkopen via uw Nxchange account.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de wijzigingen van de investeringspropositie kunt u contact opnemen met de support afdeling van Nxchange via support@nxchange.com of per telefoon via +31 (0) 20 240 4360.

(English)
Good news for investors! The interest rate of the bond has been increased by the Issuer from 4.5% to 5.5%. In addition, Nxchange has decided not to charge the annual EUR 10 for holding an account.

The decision for this 'extra return' is in order to make it even more attractive for a larger group of investors to invest in this bond on Nxchange. The closing date of the bond has been extended to 30 November 2020. This is because a number of institutional and German investors need more time to complete the formal subscription. As a result, the interest rate will run one month later than agreed with you, but this will be more than offset by the 1.0% interest rate increase over the life of the bond. If you would like to invest additionally as a result of this interest rate increase, you can easily purchase additional items via your Nxchange account.

Should you have any further questions regarding the changes to the investment proposition, please contact the support department of Nxchange via support@nxchange.com or by telephone on +31 (0) 20 240 4360.

First Green Capital Investments I heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
29 september 2020 11:47

Sign up for the Green Bond webinar!

Want to learn more about Green Bonds? Sign up now!

The bond market for sustainable investments is growing rapidly. Investors are increasingly looking for investments that provide both financial and sustainable returns. However, the market for green bonds still faces some challenges.

In this webinar, Meindert Jansberg (CEO First Green Capital), Marleen Everts (CEO Nxchange) and Reinhard Friesenbichler (CEO RFU) provide insight into the challenges and opportunities of the green bond markets.

Our guest speakers will discuss the role of green bonds in the transition to a sustainable future. These experts will discuss the characteristics of green bonds, the added value of sustainability ratings and what role capital markets can play to actually accelerate the transition to a more sustainable future.

(in Dutch)
Meer weten over Green Bonds? Schrijf je in voor het webinar!

De obligatiemarkt voor duurzame beleggingen groeit snel. Beleggers zijn steeds vaker op zoek naar investeringen die zowel financieel als duurzaam rendement opleveren. De markt voor groene obligaties staat echter nog voor enkele uitdagingen.

In dit webinar geven Meindert Jansberg (CEO First Green Capital), Marleen Everts (CEO Nxchange) en Reinhard Friesenbichler (CEO RFU) inzicht in de uitdagingen en kansen van de groene obligatiemarkten.

Onze gastsprekers gaan in op de rol van green bonds in de transitie naar een duurzame toekomst. Deze experts zullen ingaan op de kenmerken van green bonds, de toegevoegde waarde van duurzaamheidsratings en welke rol kapitaalmarkten kunnen spelen om de transitie naar een duurzamere toekomst daadwerkelijk te versnellen.

URL: https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/34798/catena-investments-ism-nxchange/#watch-player
First Green Capital Investments I heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
10 september 2020 13:11

FGC lists Green Bond with net return of 4.5%!

Last Friday we celebrated our ‘go-live’ moment and we happily welcomed the first investors. First Green Capital’s offering is the first Green Bond on Nxchange and is accredited with a B+ sustainability rating.

The net return of this Green Bond is 4.5%. Therefore, no additional costs are included when investing in this Green Bond (see www.nxchange.com/fees).

Join the energy transition and keep an eye on this page for latest updates!

(in Dutch)
Afgelopen vrijdag was ons ‘go-live’ moment en we zijn blij met de eerste investeerders! First Green Capital’s offering is de eerste Green Bond op Nxchange en is geaccrediteerd met een B+ duurzaamheids rating.

Het netto rendement van deze Green Bond is 4,5%. Dus, er zijn geen additionele kosten inbegrepen in bij een investering in deze Green Bond (zie www.nxchange.com/fees).

Draag bij aan de energietransitie en houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates!