everywhereIM – Prognose

Financiële balans

Activa

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Totale vaste activa 22.848 45.974 99.959 125.064 142.575 159.043
Totale vlottende activa 328.733 1.993.125 1.677.274 1.407.212 1.478.503 2.268.586
Totale activa 351.581 2.039.099 1.777.233 1.532.276 1.621.078 2.427.629

Passiva

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Eigen vermogen 122.108 1.809.627 1.547.759 1.302.803 1.391.605 2.198.156
Totale langlopende schulden 0 0 0 0 0 0
Totale kortlopende schulden 229.473 229.472 229.474 229.473 229.473 229.473
Totale passiva 351.581 2.039.099 1.777.233 1.532.276 1.621.078 2.427.629

Winst- en verliesrekening

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Netto omzet 546.325 642.202 854.664 1.279.631 2.112.727 3.447.400
Kostprijs van de omzet 11.288 12.844 30.887 109.209 303.387 636.022
Bruto-omzetresultaat 535.037 629.358 823.777 1.170.422 1.809.340 2.811.378
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Personeelskosten 287.222 286.169 859.072 1.102.045 1.287.530 1.431.028
Afschrijvingen 8.720 9.179 24.605 29.959 42.963 46.660
Overige operationele kosten 92.960 166.341 230.867 287.126 393.793 448.242
Resultaat uit operationele activiteiten 146.135 167.669 -290.767 -248.708 85.054 885.448
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 564 0 0 0 0 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 145.571 167.669 -290.767 -248.708 85.054 885.448
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Vennootschapsbelasting 24.462 25.150 -25.150 0 0 82.648
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 121.109 142.519 -265.617 -248.708 85.054 802.800
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 121.109 142.519 -265.617 -248.708 85.054 802.800
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 121.109 142.519 -265.617 -248.708 85.054 802.800

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0 0