HEMA schrijft wereldgeschiedenis!

By Marleen Evertsz,
Published on November 23, 2020

15 juni 2020 was een gedenkwaardige dag in Nederland. Na de aankondiging van de financiële problemen eerder dit jaar, stond de Nederlandse retailgigant HEMA voor een mogelijk einde van haar bestaan. Sindsdien hebben meer dan 15.000 duizend fans zich via burgerinitiatieven 'HoudeHEMA' en 'WeloveHEMA' ingezet voor het voortbestaan van de HEMA, geïnspireerd door de positie van de winkel als onderdeel van het Nederlandse erfgoed.

Wat er vervolgens gebeurde is werkelijk opmerkelijk. In plaats van alleen maar hun zorgen te uiten over het voortbestaan van HEMA, hebben de fans zich georganiseerd en daadwerkelijk actie ondernomen door een nieuwe aandeelhoudersstructuur voor HEMA te ontwerpen die de traditionele financieringsmodellen van bedrijven omdraait en ervoor zorgt dat zij mede-eigenaar van het bedrijf kunnen worden.

Marleen Evertsz, CEO and Co-founder of tokenized securities and digital asset trading platforms Nxchange and GoldRepublic

Zien we de toekomst van bedrijfseigendom?

Het eigendom van HEMA zou worden opengesteld voor haar achterban bestaande uit burgers, werknemers, franchisehouders, vastgoedeigenaren, aangesloten MKB-bedrijven, particuliere investeerders en lokale overheden. Elk van deze belanghebbenden heeft nu al belangen bij HEMA, variërend van het verlangen naar kwalitatief hoogwaardige producten, tot de behoefte aan goed opdrachtgeverschap. Aangezien deze belangen veel zwaarder wegen dan louter financiële behoeften, zullen de belanghebbenden hun HEMA-eigendom op een bredere en meer langetermijn basis evalueren.

Wat de uitvoering betreft, halen de toekomstige aandeelhouders van HEMA kapitaal op via een zogeheten Special Purpose Acquisition Company ('SPAC'). In de financiële wereld zijn SPAC's de nieuwkomers op de markt. Hoewel ze al sinds de jaren '80 bestaan, bereikte deze IPO-fundraising in 2019 een record van $ 13,6 miljard. Deze SPAC onderscheidt zich echter van de SPAC's die we tot nu toe hebben gezien. In plaats van te dienen als een “blank-check” bedrijf, opgezet en onderschreven door participatiemaatschappijen of financiële instellingen om in een later stadium aan het publiek te worden aangeboden (meestal tegen een hogere prijs), werd deze SPAC geïnitieerd door het publiek met een duidelijk acquisitie doel: de HEMA.

Goede kopers en Grasshoppers in het felle licht van de publieke belangstelling

Nu de SPAC gelanceerd is, is de enige stap die overblijft het daadwerkelijk kunnen aankopen van een deel van de HEMA. Geen gemakkelijke opgave als je bedenkt dat HEMA momenteel een privaat bedrijf is dat in handen is van een groep senior obligatiehouders die maar één belang hebben: het hoogst mogelijke rendement op hun investering in HEMA obligaties

In de afgelopen maanden hebben veel kopers aan de onderhandelingstafel plaatsgenomen met de senior obligatiehouders en de huidige eigenaren van de retailer. Deze gegadigden liepen uiteen van gevestigde professionele partijen die de fans graag HEMA zouden zien overnemen tot - eufemistisch gezegd - 'minder gewenste' mogelijke toekomstige eigenaren van HEMA die alleen uit zouden zijn op de resterende activa van de HEMA - de toekomst van HEMA buiten beschouwing latend. Het behoeft geen betoog dat de fans van HEMA opgelucht waren toen de familie van Eerd en Parcom hadden aangekondigd dat zij een voorwaardelijke overeenkomst met de obligatiehouders van HEMA hadden getekend.

Dichterbij dan ooit tevoren

Als de overname van HEMA door van Eerd / Parcom slaagt zou je kunnen zeggen dat een deel van het doel van de HEMA fanbase is bereikt, in ogenschouw nemend dat deze combinatie naar verwachting een duurzame toekomst voor HEMA zal ondersteunen.

De overname zal echter naar verwachting ongeveer € 440 miljoen kosten, waarvan een groot deel de herfinanciering van de huidige schuldpositie van HEMA inhoudt. Deze schuld zou gefinancierd kunnen worden via de traditionele kanalen bij institutionele beleggers. Echter valt te verwachten dat de macro-economische situatie en Covid-19 dit geen gemakkelijke opdracht maakt voor de potentiële toekomstige eigenaren van HEMA.

Zullen zij hun hand uitsteken naar de verwachte financieringskanalen of zullen zij ook overwegen hun hand uit te steken naar de HEMA fans en verder onderzoeken hoe merkloyaliteit en stakeholder betrokkenheid kunnen helpen de toekomst van HEMA te financieren met kapitaal van investeerders die meer willen dan alleen een financieel rendement op hun portfolio?

DIT is wat men noemt (de echte) Loyaliteit 2.0

Plaats jezelf in de schoenen van HEMA: hoe zou je toekomst eruit zien als een solide, professionele aandeelhouder en een zeer sterke fanbase je eigenaar worden? Als de intenties van de eigenaren en HEMA's meest waardevolle bezit - haar extreem loyale klanten - op één lijn liggen. Waar zowel vreemd als eigen vermogen deels gefinancierd kan worden in een meer hybride model met behulp van de bestaande overheidssteun, professioneel kapitaal en de enorme fanbase van HEMA.

Het financieren van bedrijven is eigenlijk heel eenvoudig. Mensen die daartoe in staat zijn, kunnen geld lenen aan een bedrijf, zodat het kan investeren, verbeteren en vernieuwen. Er kan meer omzet en winst worden gemaakt, waarbij medewerkers goed betaald worden en klanten mooie, degelijke artikelen kunnen kopen voor een eerlijke prijs. De mensen die het geld hebben geleend, krijgen er gepaste rente of dividend voor terug.

Marleen Evertsz

CEO en medeoprichtster Marleen Evertsz heeft een bewezen track record in het leiden van innovatieve FinTech bedrijven. Sinds 2010 loopt ze voorop in het digitaliseren en verhandelen van fysieke activa met GoldRepublic. Nu richt ze zich op het bouwen van volledig gereguleerde handelsplatformen voor de uitgifte en notering van tokenized securities en gedigitaliseerde activa op Nxchange en GoldRepublic in nauwe samenwerking met Europese toezichthouders, ABN Amro Clearing bank en de Rabobank.

Over GoldRepublic en Nxchange

Tokenized securities en gedigitaliseerde activa zijn ons ding bij GoldRepublic en Nxchange. Wij houden ons al meer dan 10 jaar bezig met het verhandelen van deze activa en maken het mogelijk dat institutionele en particuliere beleggers posities in deze activa innemen.

Meld u vandaag nog aan

Op Nxchange kunt u beleggen en handelen in veelbelovende snelgroeiende bedrijven, groene activa, duurzame bedrijven en vastgoed.

Open een account
Vergunning verkregen van
Ministerie van Financiën

Vergunning verkregen van
Autoriteit Financiële Markten, AFM