Zonnepark-Budel

Winst- en verliesrekening

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Netto omzet 0 0 70.638 4.252.000 0
Kostprijs van de omzet 0 0 0 0 0
Bruto-omzetresultaat 0 0 70.638 4.252.000 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Personeelskosten 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 154.473 3.111.000 0
Overige operationele kosten 0 0 20.131 655.000 0
Resultaat uit operationele activiteiten 0 0 -103.966 486.000 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 239.067 1.492.000 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 0 0 -343.033 -1.006.000 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Vennootschapsbelasting 0 0 68.606 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0 0 -411.639 -1.006.000 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 0 0 -411.639 -1.006.000 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 -411.639 -1.006.000 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0