Zonnepark Budel – Winst- en verliesrekening

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Netto omzet 0 0 70.638 5.128.868 0
Kostprijs van de omzet 0 0 0 0 0
Bruto-omzetresultaat 0 0 70.638 5.128.868 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Personeelskosten 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 154.473 1.895.522 0
Overige operationele kosten 0 0 20.131 615.791 0
Resultaat uit operationele activiteiten 0 0 -103.966 2.617.555 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 239.067 1.440.389 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 0 0 -343.033 1.177.166 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Vennootschapsbelasting 0 0 -68.606 213.928 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0 0 -274.427 963.238 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 0 0 -274.427 963.238 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 -274.427 963.238 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0