Nxchange

Financiële balans

Activa

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Totale vaste activa 482.000 597.000 506.000 995.000 836.000
Totale vlottende activa 597.000 544.000 1.020.000 962.000 1.888.000
Totale activa 1.079.000 1.141.000 1.526.000 1.957.000 2.724.000

Passiva

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Eigen vermogen 760.000 750.000 952.000 1.686.000 2.448.000
Totale langlopende schulden 136.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Totale kortlopende schulden 183.000 348.000 531.000 228.000 233.000
Totale passiva 1.079.000 1.141.000 1.526.000 1.957.000 2.724.000