Winst- en verliesrekening

 

Geschiedenis

2018

  2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4
Netto omzet - - - - - - -
Kostprijs van de omzet - - - - - - -
Bruto-omzetresultaat - - - - - - -
Personeelskosten - - - - - - -
Afschrijvingen - - - - - - -
Overige operationele kosten - - - - - - -
Resultaat uit operationele activiteiten - - - - - - -
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - - - - - -
Rentelasten en soortgelijke kosten - - - - - - -
Resultaat deelnemingen - - - - - - -
Resultaat voor belastingen - - - - - - -
Vennootschapsbelasting - - - - - - -
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten - - - - - - -
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten - - - - - - -
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders - - - - - - -
Overig comprehensive income voor belastingen - - - - - - -
Totaal comprehensive income - - - - - - -

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

Aandeelhouders - - - - - - -
Minderheidsbelangen - - - - - - -
Resultaat na belastingen - - - - - - -

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

Aandeelhouders - - - - - - -
Minderheidsbelangen - - - - - - -
Totaal comprehensive income - - - - - - -

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe beursnoteringen?