Hieroo

Winst- en verliesrekening

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Netto omzet 0 0 68.000 0 493.000
Kostprijs van de omzet 0 0 0 0 0
Bruto-omzetresultaat 0 0 68.000 0 493.000
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Personeelskosten 0 0 146.000 0 510.000
Afschrijvingen 0 0 0 0 5.000
Overige operationele kosten 0 0 79.000 0 74.000
Resultaat uit operationele activiteiten 0 0 -157.000 0 -96.000
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 1.000 0 6.000
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 0 0 -158.000 0 -102.000
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0 0 -158.000 0 -102.000
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 0 0 -158.000 0 -102.000
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 -158.000 0 -102.000

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0