Hieroo – Financiële balans

Activa

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Totale vaste activa 0 0 44.000 0 83.000
Totale vlottende activa 0 0 91.000 0 167.000
Totale activa 0 0 135.000 0 250.000

Passiva

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Eigen vermogen 0 0 -122.000 0 -225.000
Totale langlopende schulden 0 0 146.000 0 260.000
Totale kortlopende schulden 0 0 111.000 0 215.000
Totale passiva 0 0 135.000 0 250.000