Hieroo – Kerncijfers

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aantal werknemers (FTE) 0 0 7 19 0
Aantal klanten 0 0 0 0 0

Ratio's

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Current ratio 0,00 0,00 0,82 0,00 0,78
Solvabiliteit 0,00 0,00 -0,90 0,00 -0,90
Brutomarge 0 0 68.000 0 493.000
EBIT 0 0 -157.000 0 -96.000
EBITDA 0 0 -157.000 0 -91.000