Fastned

Winst- en verliesrekening

  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Netto omzet 75.889 227.613 530.667 0 210.962 256.808 0 0
Kostprijs van de omzet 29.285 92.322 172.501 0 0 0 0 0
Bruto-omzetresultaat 46.604 135.291 358.166 0 210.962 256.808 0 0
  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Personeelskosten 1.121.747 1.410.782 1.695.078 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 609.259 1.089.824 1.174.751 0 0 0 0 0
Overige operationele kosten 1.599.335 1.905.436 1.608.883 0 0 0 0 0
Resultaat uit operationele activiteiten -3.283.737 -4.270.751 -4.120.546 0 210.962 256.808 0 0
  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.715 59.917 62.676 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 689.465 875.898 958.934 0 0 0 0 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen -3.971.487 -5.086.732 -5.016.804 0 210.962 256.808 0 0
  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -3.971.487 -5.086.732 -5.016.804 0 210.962 256.808 0 0
  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders -3.971.487 -5.086.732 -5.016.804 0 210.962 256.808 0 0
  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal comprehensive income -3.971.487 -5.086.732 -5.016.804 0 210.962 256.808 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Aandeelhouders -3.971.486 -5.086.733 -5.016.804 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen -3.971.486 -5.086.733 -5.016.804 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Aandeelhouders -3.971.486 -5.086.733 -5.016.804 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal comprehensive income -3.971.486 -5.086.733 -5.016.804 0 0 0 0 0