Fastned

Vraag het de community

Je moet een account hebben en ingelogd zijn om vragen te stellen.

Categorie-filter

Nieuwe volgers

T. Roozendaal
2 juli 2019 10:45
Omar Kouriane
29 juni 2019 12:53
kees Schooleman
26 juni 2019 22:42

Fastned Tijdlijn

Nxchange heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
21 juni 2019 12:36

Important announcement from Nxchange

Nxchange has temporarily removed the 10% rate collar for equity transactions in Fastned depository receipts. It is now possible to place orders outside the rate collar boundary.

Nxchange continues to monitor the market. For further questions please contact Nxchange on +31 (0) 20 2404360 on workdays between 9 AM and 6 PM or by mail: support@nxchange.com
Nxchange heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
20 juni 2019 18:39

Dual-listing Fastned op Nxchange en Euronext // Dual-listing Fastned on Nxchange and Euronext

(English below)

Amsterdam, 20 juni 2019 – Fastned zal morgen een dual-listed company zijn door haar beursgang op Euronext Amsterdam. Dit betekent dat de Fastned certificaten op twee verschillende beurzen verhandeld kunnen worden. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit voor uw certificaten van aandelen Fastned op Nxchange betekent. Er verandert niks, alleen op het moment dat u uw certificaten van aandelen wilt verhandelen op Euronext dient u deze over te hevelen naar Euronext. Certificaten van aandelen Fastned kunnen vanaf morgen zoals gebruikelijk 24/7 op Nxchange worden verhandeld en via reguliere tijden op Euronext. Hieronder een paar veelgestelde vragen uitgelicht.

Wat gaat er gebeuren?
Fastned heeft aangekondigd nieuwe certificaten van aandelen uit te geven en deze verhandelbaar te maken op Euronext. De bestaande aandelen blijven genoteerd aan Nxchange, maar Fastned biedt Nxchange beleggers ook de mogelijkheid om hun certificaten van aandelen te verhandelen op Euronext. Hiervoor dient u wel uw beleggingsportefeuille naar Euronext over te hevelen. U bent dit echter niet verplicht.

Hoe gaat het overhevelen van certificaten van aandelen Fastned in zijn werk?
De certificaten van aandelen die op Nxchange genoteerd staan kunnen niet zonder meer worden overgeheveld naar Euronext. Fastned heeft ervoor gekozen de nieuw uit te geven certificaten op een andere ISIN-code uit te geven dan de bestaande certificaten. Op verzoek van de belegger ruilt Fastned bestaande certificaten om in een nieuw certificaat. Op Euronext zijn alleen de nieuwe certificaten verhandelbaar.

In hoeverre verschillen de “Nxchange Fastned certificaten” van de “Euronext Fastned certificaten”?
Het enige verschil tussen de beide certificaten is de ISIN-code. Er is geen verschil in rechten of te verwachten financiële vergoedingen. Bij omwisseling ontvangt u dan ook, ongeacht de koers op beide beurzen, één nieuw certificaat bij inlevering van één bestaand certificaat.

Welke procedure moet ik volgen?
Op de website van Fastned is een document geplaatst, waarin de migratieprocedure duidelijk is uitgelegd. Dit formulier heeft u nodig om uw Fastned certificaten om te zetten. ING-bank, als “listing agent” van de nieuwe certificaten van aandelen Fastned, heeft daarbij een coördinerende rol.

Welke kosten brengt de omwisseling met zich mee?
Voor de omwisseling van de certificaten moet Nxchange kosten maken, die we in rekening brengen bij de investeerder. De hoogte van die kosten kunt u vinden op www.nxchange.com/fees. Tot 31 augustus 2019 zal Fastned de kosten van deze omwisseling voor haar rekening nemen.

Voor meer vragen kunt u altijd direct contact opnemen met Nxchange via +31 (0)20 2404360 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur of per mail: support@nxchange.com

//////

Amsterdam, 20th June 2019 - Fastned will be a dual-listed company tomorrow due to its IPO on Euronext Amsterdam. This means that the Fastned certificates can be traded on two different exchanges. We can imagine that you are wondering what this means for your Fastned depositary receipts on Nxchange. Nothing will change, only when you want to trade your depository receipts on Euronext you have to transfer them to Euronext. A few frequently asked questions are explained below.

What is going to happen?
Fastned has announced that it will issue new depositary receipts for shares and make them tradable on Euronext. The existing shares remain listed on Nxchange, but Fastned also offers Nxchange investors the opportunity to trade their depository receipts on Euronext. For this you need to transfer your Fastned depository receipts to Euronext. However, you are not required to do this.

How does the transfer of depository receipts for Fastned shares work?
The depositary receipts listed on Nxchange cannot simply be transferred to Euronext. The newly issued certificates have a different ISIN code than the existing certificates. At the investor's request Fastned exchange any currently existing certificate for a new certificate, which can be traded then on Euronext.


To what extent do the "Nxchange depositary receipts" differs from the "Euronext Fastned certificates"?
The only difference between the two certificates is the ISIN code. There is no difference in rights or expected financial compensation. Upon exchange, you will therefore receive, regardless of the rate on both exchanges, one new certificate upon submission of one existing certificate.

Which procedure should I follow?
On the Fastned website a document has been placed, in which the migration procedure is clearly explained. You need this form to convert your Fastned certificates. ING bank, as the "listing agent" of the new Fastned shares, has a role as coordinator in this process.

What costs does the exchange entail?
Nxchange incurs costs for the exchange of the certificates, which we charge to the investor. Please find the fees for this transaction at www.nxchange.com/fees. Until 31st August 2019, Fastned reimburses the costs of the exchange for all exchanges.

For more questions you can always contact Nxchange directly on +31 (0) 20 2404360 on workdays between 9 AM and 6 PM or by mail: support@nxchange.com
Fastned BV heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
20 juni 2019 16:55

Fastned morgen genoteerd op Euronext; emissie nieuwe certificaten van aandelen uitgesteld

Fastned morgen genoteerd op Euronext; emissie nieuwe certificaten van aandelen uitgesteld

Amsterdam, 20 juni 2019. Fastned B.V. ("Fastned" of de "Vennootschap"), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, start vrijdag haar notering op Euronext Amsterdam. De vorige week aangekondigde emissie van nieuwe certificaten van aandelen wordt echter uitgesteld in verband met markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid deze week over het kabinetsbeleid aangaande de stimulering van elektrisch rijden. De handel in certificaten van aandelen op Euronext start morgen, vrijdag 21 juni 2019.

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snelle laadstations. Onlangs opende Fastned in het Verenigd Koninkrijk haar eerste station en de onderneming bouwt momenteel aan laadstations in Duitsland en Nederland. Fastned heeft al een netwerk van 101 stations, waarvan 88 in Nederland en 12 in Duitsland. Afgelopen jaren groeide de omzet van Fastned met 10% maand op maand en loopt daarmee voor op de groei van het aantal elektrische auto’s. Investeren in de groei van haar netwerk is de reden voor Fastned om te noteren aan Euronext. Deze notering zal de toegang van Fastned tot de kapitaalmarkt vergroten en Fastned extra financieringsflexibiliteit geven, om de groeistrategie te helpen realiseren.

Een week geleden publiceerde Fastned haar voornemen om de notering aan Euronext te combineren met de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Dit deed zij op basis van positieve signalen vanuit de markt. Echter, op basis van de huidige markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid aangaande de stimulering van elektrisch rijden, en de respons vanuit beleggers in de afgelopen dagen hieromtrent, heeft Fastned besloten de emissie uit te stellen.

Voor Fastned betekent dit dat zij vrijdag 21 juni 2019 noteert aan Euronext, waarmee de gewenste toegang tot een grotere kapitaalmarkt wordt gerealiseerd. Het niet doorgaan van de emissie betekent dat er geen verwatering is voor huidige certificaathouders bij de beursgang. Voor de komende periode verwacht Fastned haar onderneming verder te laten groeien en nieuwe laadstations te realiseren. Deze ontwikkelingen worden gefinancierd uit de obligatie-uitgiften en kapitaalstortingen van afgelopen jaar. Ook deze nieuwe stations zullen gaan bijdragen aan de toekomstige omzetgroei en winstgevendheid. Afhankelijk van de ontwikkeling van het marktsentiment zal Fastned op termijn mogelijk met een nieuwe aanbieding voor investeerders komen.

Daarnaast zal Fastned vanaf 25 juni 2019 een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als voorzitter (Bart is één van de oprichters van Fastned), en Hans Streng (vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.

Michiel Langezaal (mede-oprichter en CEO): “Ik ben heel trots dat Fastned morgen een notering aan Euronext krijgt. Dit is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van het bedrijf. De uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen is nu uitgesteld, maar met de notering aan Euronext zijn de mogelijkheden voor financiering uitgebreid.”

Migratieproces
Informatie voor de Fastned certificaathouders (de “Certificaathouders”) die over willen stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam is te vinden op Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) en via het Nxchange berichtensysteem. Certificaathouders die geen gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam zullen hun Certificaten op Nxchange kunnen blijven verhandelen zolang Nxchange deze optie op haar platform faciliteert.

Het migratieproces voor Certificaathouders die van Nxchange naar Euronext Amsterdam willen overstappen, bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

(i) als een Certificaathouder nog geen effectenrekening met toegang tot Euronext Amsterdam heeft, zal een Certificaathouder een dergelijke effectenrekening bij een bank of effectenmakelaar moeten openen;
(ii) een Certificaathouder moet het conversieformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com/) en een screenshot maken van zijn of haar Certificatenpositie op Nxchange;
(iii) het ingevulde conversieformulier samen met het bovengenoemde screenshot moet door de Certificaathouder per e-mail of post worden verstuurd aan ING (de “Noterings- en Betaalagent”);
(iv) de Fastned Administratie Stichting zal de huidige Certificaten (ISIN NL0010732244) van de betreffende Certificaathouder inwisselen voor nieuwe Certificaten (ISIN NL0013654809) die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam door een intrekking van de relevante bestaande Certificaten en gelijktijdige uitgifte van een gelijk aantal Certificaten;
(v) en de nieuwe Certificaten worden in girale vorm geleverd via de faciliteiten van Euroclear Nederland door de Noterings- en Betaalagent op de effectenrekening van de betreffende Certificaathouder.

Stappen (i) tot (iii) worden hierna de “Voorbereidende Stappen” genoemd en de stappen (iv) en (v) worden hierna de “Conversiestappen” genoemd. Bij ontvangst van het conversieformulier overeenkomstig stap (iii) hierboven, zal de Nxchange rekening van de desbetreffende Certificaathouder worden geblokkeerd en kan de Certificaathouder niet meer op Nxchange deze Certificaten verhandelen. Nadat het migratieproces is voltooid van Nxchange naar Euronext Amsterdam, is het niet mogelijk om de Certificaten die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn terug om te zetten in Certificaten die op Nxchange verhandelbaar zijn.

De duur van het migratieproces is afhankelijk van de timing van de uitvoering van de Voorbereidende Stappen. Tot en met 31 augustus 2019 (de “Initiële Migratie Periode”) is het mogelijk om het migratieproces dagelijks af te ronden, wat resulteert in een periode van maximaal drie werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 1 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 is het mogelijk het migratieproces wekelijks te voltooien, wat resulteert in een periode van maximaal vijf werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 10 oktober 2019 is het alleen mogelijk om het migratieproces op maandelijkse basis te voltooien. Fastned, de Fastned Administratie Stichting, Nxchange en de Noterings- en Betaalagent aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies geleden door een persoon als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Conversiestappen.

Tijdens de Initiële Migratie Periode dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange voor rekening van de betreffende Certificaathouder. Afhankelijk van de bank of effectenmakelaar van een Certificaathouder, kunnen dergelijke kosten (gedeeltelijk) worden gedragen door de bank of effectenmakelaar van de Certificaathouder.

Informatie
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de notering aan Euronext Amsterdam, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0)20 705 53 80.

Fastned BV heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
20 juni 2019 16:52

Fastned will list on Euronext tomorrow; issue of new depositary receipts postponed

Fastned will list on Euronext tomorrow; issue of new depositary receipts postponed

Amsterdam, 20 June 2019. Fastned B.V. ("Fastned" or the "Company"), the fast-charging company that is building a European network of fast-charging stations for fully electric vehicles, will start trading on Euronext Amsterdam this Friday. The issue of new depositary receipts announced last week is being postponed due to market-related circumstances, including the increased uncertainty this week about goverment policy in relation to fiscal incentives for electric vehicles in the Netherlands. Trading in depository receipts on Euronext will start tomorrow, Friday, June 21, 2019.

Fastned is building a European network of fast charging stations and recently opened its first station in the United Kingdom. The company is currently building charging stations in Germany and the Netherlands. Fastned already has a network of 101 stations, 88 of which in the Netherlands and 12 in Germany. In recent years, Fastned's revenue grew by 10% month on month, outpacing the growth in the number of electric cars. Investing in the growth of its network is the reason for Fastned to list on Euronext. This listing will increase Fastned's access to capital markets and gives Fastned additional funding flexibility to help realise its growth strategy.

A week ago, Fastned published its intention to combine its listing on Euronext with the issue of new depository receipts. This was done on the basis of positive signals from the market. However, based on current market-related circumstances, including increased uncertainty regarding fiscal stimulation of electric vehicles in the Netherlands, and the response from investors in recent days on this matter, Fastned has decided to postpone the issue.

For Fastned, this means that it will list on Euronext on Friday, 21 June 2019, thereby achieving its goal to gain access to a larger capital market. The postponement of the issue means that there will be no dilution for current holders of the depository receipts. In the coming period, Fastned expects to continue its growth path and add new charging stations to its network. These developments are funded with proceeds from earlier bond issues and capital raises. These new stations will also contribute to future revenue growth and profitability. Depending on the development of market sentiment, Fastned may in due time come to market with a new offer.

In addition, from 25 June 2019 Fastned will have a supervisory board consisting of Bart Lubbers as chairman (Bart is one of the founders of Fastned), and Hans Streng (vice-chairman) and Hans Michels as independent members.

Michiel Langezaal (Co-founder & CEO): “I am very proud that tomorrow Fastned will be listed on Euronext. This is an important milestone in the development of the company. The issue of new depositary receipts for shares has now been postponed, but the listing on Euronext has expanded the possibilities for financing. "

Migration process
Information for DR holders who wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam is provided on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and via the Nxchange messaging system. DR holders that do not make use of the possibility to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam, will continue to be able to trade their DRs on Nxchange as long as Nxchange facilitates this option on its platform.

The migration process for DR holders that wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam will consist of the following main steps:

(i) in so far as a DR holder does not yet have a securities account with access to Euronext Amsterdam, a DR holder will need to open such a securities account with a bank or stockbroker;

(ii) a DR holder will need to complete the conversion form which is available on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and make a screenshot of its DR position on Nxchange;

(iii) the completed conversion form together with the aforementioned screenshot is to be submitted per e-mail or per post by the DR holder to ING (the “Listing and Paying Agent”);

(iv) the Fastned Administration Foundation will exchange the current DRs (ISIN NL0010732244) held by the relevant DR holder into new DRs (ISIN NL0013654809) that will be tradeable on Euronext Amsterdam by means of a cancellation of the relevant existing DRs and simultaneous issuance of an equivalent number of DRs;

(v) and the new DRs are delivered in book-entry form through the facilities of Euroclear Nederland by the Listing and Paying Agent to the securities account of the relevant DR holder.

Steps (i) through (iii) are hereinafter referred to as the “Preparatory Steps” and steps (iv) and (v) are hereinafter referred to as the “Conversion Steps”. Upon receipt of the conversion request pursuant to step (iii), the Nxchange account of the relevant DR holder will be locked and the DR holder will not be able to trade any DRs on Nxchange. After the migration process has been completed from Nxchange to Euronext Amsterdam, it will not be possible to re-convert DRs that are tradeable on Euronext Amsterdam back to DRs that are tradeable on Nxchange.

The duration of the migration process will depend on the timing of the effectuation of the Preparatory Steps. Up to and including 31 Augustus 2019 (the “Initial Migration Period”), it will be possible to complete the migration process on a daily basis, resulting in a time period of up to three business days for the effectuation of the Conversion Steps. From 1 September 2019 up to and including 9 October 2019, it will be possible to complete the migration process on a weekly basis, resulting in a time period of up to five business days for the effectuation of the Conversion Steps. As of 10 October 2019, it will only be possible to complete the migration process on a monthly basis. The Company, the Foundation, Nxchange and the Listing and Paying Agent do not accept any liability for any loss incurred by any person as a result of any delay in the effectuation of the Conversion Steps.

During the Initial Migration Period, Fastned will cover the costs involved in the effectuation of the Conversion Steps. After the Initial Migration Period, the costs related to the effectuation of the Conversion Steps for an individual migration, such as any fees charged by Nxchange, will be for the account of the relevant DR holder. Depending on a DR holder’s bank or stockbroker, such costs could (in part) be borne by the DR holder’s bank or stockbroker.

Information
For additional information with regard to the listing on Euronext Amsterdam, investors can contact Fastned Investor Relations, via invest@fastnedcharging.com, or +31 (0)20 705 53 80.

Fastned BV heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
13 juni 2019 15:19

Fastned opent 100ste snellaadstation // Fastned opens its 100th fast charging station

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Fastned opent 100ste snellaadstation
Belangrijke mijlpaal op weg naar een Europees netwerk van duizend snellaadstations

Amsterdam, 13 juni 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt waar alle volledig elektrische voertuigen snel hun accu kunnen opladen, opent vandaag gelijktijdig haar 100ste en 101ste snellaadstation in Europa. Het gaat om de stations Molenkamp en Eigenblok aan beide zijden van de A15 tussen Gorinchem en Geldermalsen.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Dit is goed nieuws voor elektrische rijders en een mooie mijlpaal voor Fastned. In 2013 openden we onze eerste stations langs de Nederlandse snelweg. Zes jaar later hebben we meer dan 100 stations gebouwd in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op A-locaties langs snelwegen en in steden. We zijn daarnaast ver gevorderd met de ontwikkeling van locaties in België en Zwitserland. Fastned is met dit snellaadnetwerk inmiddels één van de grootste spelers in Europa.”

Fastned is opgericht in 2012 door Michiel Langezaal en Bart Lubbers nadat het bedrijf
in een openbare aanbestedingsprocedure die door Rijkswaterstaat werd georganiseerd concessies verwierf voor de realisatie van een groot aantal snellaadstations langs Nederlandse snelwegen.

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk, met als doel duizend snellaadstations waar alle volledig elektrische voertuigen snel kunnen opladen met 100% duurzame elektriciteit.

////////

Fastned opens its 100th fast charging station
Important milestone on the way to a European network of a thousand fast charging stations

Amsterdam, 13 June 2019. Fastned, the charging company that is building a European network of fast charging stations where all fully electric vehicles can fast charge their batteries, is simultaneously opening its 100th and 101st fast charging stations in Europe. The two stations are situated in the Netherlands, on both sides of the A15 highway.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “This is good news for electric drivers and a great milestone for Fastned. In 2013 we opened our first fast charging stations along the Dutch highway. Six years later we have built more than 100 stations in the Netherlands, Germany and the United Kingdom at high traffic locations along highways and within cities. The development of locations in Belgium and Switzerland is also well underway. With this fast charging network Fastned is now one of the largest players in Europe.”

Fastned was founded in 2012 by Michiel Langezaal and Bart Lubbers after the company
acquired concessions via a public allocation procedure organised by the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (“Rijkswaterstaat”) for the realisation of a large number of fast charging stations along Dutch highways.

Fastned's mission is to give freedom to electric drivers and thereby accelerate the transition to electric driving. To achieve this, Fastned is building a European network with the aim of a thousand fast charging stations where all fully electric vehicles can charge fast with 100% sustainable electricity.

Fastned BV heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
12 juni 2019 18:32

Fastned launches its public offering on Euronext Amsterdam

Fastned launches its public offering on Euronext Amsterdam

Amsterdam, 12 June 2019. Fastned B.V. (Fastned or the Company), the charging company which is building a European network of fast charging stations for fully electric vehicles, today announces the offer price, offer size and publication of the prospectus (the “Prospectus”) for the planned public offering and listing on Euronext Amsterdam (the “Offering”). The offer period of the Offering will commence on Thursday, 13 June 2019 for Dutch retail investors and for institutional investors. Listing of, and first trading in, the Fastned depositary receipts (“DRs”) on Euronext Amsterdam is expected on Friday, 21 June 2019.

Offering Highlights
● The offer price for the Offering (the “Offer Price”) is set at €10 per Offer DR;
● The Offering consists of an offering of primary DRs only, comprising up to 3,000,000 new DRs (the “Offer DRs”), to be issued by the Fastned Administratie Stichting, representing up to 3,000,000 newly to be issued ordinary shares with a nominal value of € 0.01 each;
● Bart Lubbers (co-founder) and Michiel Langezaal (CEO and co-founder) will not sell securities in the Offering and intend to continue to be long-term DR holders following the Offering;
● Based on the Offer Price, the Offering aims to raise approximately €27.3 million in gross proceeds, excluding the over-allotment option (and €30 million assuming full exercise of the over-allotment option). Fastned will use the net proceeds from the sale of the Offer DRs to finance the operational and capital expenditures associated with increasing the capacity of its European network of fast charging stations;
● Fastned has granted an over-allotment option to ING of up to 10% of the total number of Offer DRs;
● The Offer DRs constitute approximately 18.4% of Fastned’s issued share capital, excluding exercise of the over-allotment option (assuming full exercise of the over-allotment option, the Offer DRs will constitute not more than approximately 20.3% of Fastned’s issued share capital);
● The Offering will be made to institutional and retail investors in the Netherlands and to eligible institutional investors in various other jurisdictions outside the United States;
● There will be a preferential allocation to eligible retail investors in the Netherlands, and each Dutch retail investor will in principle be allocated a minimum of 1,000 Offer DRs for which such investor subscribes.
● The offer and subscription period for both institutional and retail investors commences on 13 June 2019 at 9:00 CET and is expected to end at 14:00 CET on 20 June 2019;
● The exact number of Offer DRs to be sold and allocated are expected to be announced on 20 June 2019 (subject to extension of the timetable of the Offering). Prior to allocation, the number of Offer DRs may be increased or decreased.
● Listing of, and first trading in, the DRs (on an “as-if-and-when-issued/delivered” basis) on Euronext Amsterdam under the symbol “FAST” is expected to commence on 21 June 2019;
● Migration process from Nxchange to Euronext Amsterdam has been put in place and detailed instructions are provided on the Fastned website
● The Prospectus as approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten, the “AFM”) is available on the Fastned website (ir.fastnedcharging.com).

Michiel Langezaal, CEO of Fastned:
“I’m happy to announce the launch of the Offering of Fastned today. The proceeds of this offering will be used to finance the operational and capital expenditures that are required in the following years to increase the capacity of our network. The car industry is investing billions of euros in the development and mass production of full electric vehicles, and we expect a strong increase in demand for fast charging in the coming years. This is why significant investments in fast charging infrastructure are so important.“

Fastned’s highlights
● Amsterdam based Fastned is a pioneer in the development and operation of a network of fast charging stations that provide 100% renewable electricity for fully electric vehicles (“FEVs”);
● The Company’s mission is to give freedom to drivers of FEVs and accelerate the transition to sustainable transportation;
● Since its start in 2012, Fastned has built a network of 99 fast charging stations, of which 86 stations in the Netherlands, 12 in Germany and one in the UK;
● Fastned has expansion plans for other countries in Europe, with a focus on Belgium, Switzerland (where it recently won a tender for 20 locations) and France;
● Fastned has shown consistent strong growth in volume and revenues, with a compounded growth rate of 30% for its quarter-on-quarter revenue in the 2015 – 2018 period;
● Fastned believes it is uniquely positioned to benefit from the mega-trend towards full electrification of mobility, supported by (i) government support in the form of regulations and incentives, (ii) increasing supply of FEVs as a result of large investments in FEV manufacturing facilities by car manufacturers, (iii) battery technology advancements combined with decreasing battery prices, (iv) growing consumer preferences to drive FEVs, and (v) increasing charging speed in combination with fast charging infrastructure;
● Through its highly-scalable network of fast charging stations, Fastned provides essential infrastructure to help facilitate the accelerating growth of FEV adoption in the Netherlands and other European countries.

Equipped with a valuable set of exclusive rights to apply for permits to operate fast charging stations along Dutch highways, Fastned decided in 2012 to start investing in fast charging stations ahead of the expected significant market demand for its services. As a result of this early start Fastned now has the infrastructure, systems, procedures and know-how in place to take advantage of the accelerating growth of the number of fully electric vehicles on European roads.

Rationale for the Euronext listing and Use of Proceeds
The principal purpose of the Offering is to obtain additional capital to support the execution of Fastned’s growth strategy. The Company believes that the Offering and listing of the DRs on Euronext Amsterdam is a logical next step in the development of the Company, will further enhance Fastned’s profile and brand recognition with investors, business partners, clients and employees, and will create additional funding flexibility.

Based on the Offer Price, the Offering aims to raise approximately €27.3 million in gross proceeds, excluding the over-allotment option (and €30 million assuming full exercise of the over-allotment option).

The Offering is intended to finance operational and capital expenditures that are required in the following years to increase the capacity of Fastned’s network. Fastned expands its network primarily in the following four ways:
● by placing additional fast chargers at existing stations;
● by procuring additional grid connections and/or grid connections with more capacity;
● by equipping existing stations with faster chargers that can deliver more kilowatt-hour (“kWh”) per unit of time; and
● by securing new locations, obtaining permits and continue building stations in the Netherlands, Germany and other countries such as the United Kingdom, Belgium, Switzerland and France, with the aim to realise on average three to six new locations per month in the medium term.

The amounts and timing of the Company’s actual expenditures will consequently depend upon numerous factors, including but not limited to delays in time-intensive elements in the development process of new locations (such as the receipt of operating permits, building permits, planning consents and grid connections), location specific aspects (e.g. the type of soil a station is built on), regulatory or competitive developments, the net proceeds actually raised by it in the Offering, any amounts received by way of government subsidies and Fastned’s future operating costs and expenditures. As a consequence, the Company cannot predict with certainty all of the particular ways in which it will expand the capacity of Fastned’s network, the amounts that it will actually spend on the uses set forth above nor do the four ways listed above indicate the order in which the Company will deploy the net proceeds from the Offering. The net proceeds of the Offering will as part of this expansion also be used for the related operational expenditures and other costs, including interest charges of corporate bonds that cannot yet be covered by Fastned’s earnings. The proceeds from the Offering will not be used for the repayment of the principal amount of any outstanding corporate bonds.

The management board will have significant flexibility in applying the net proceeds from the Offering on the expansion of the capacity of Fastned’s network and may change the allocation of these proceeds as a result of these and other contingencies.

Leadership team and governance

Fastned currently has 52 employees, working in Amsterdam and at its offices in Cologne, London, and Ghent, the vast majority of which is focused on the growth of the Company’s operations.

The management board of Fastned will, as of the settlement of the Offering, comprise two members being Michiel Langezaal, one of the founders and Chief Executive Officer, and Niels Korthals Altes, the Chief Commercial Officer and Head of Funding. Both are experienced professionals in this young but rapidly growing industry.

Further, as of the settlement of the Offering, Fastned will have a supervisory board in place, consisting of Bart Lubbers as Chairman (Bart is one of Fastned’s founders) and Hans Streng (Vice-Chairman) and Hans Michels as independent members.

All shares in the capital of Fastned are held by the Fastned Administratie Stichting (the “Foundation”), which in turn issued depository receipts for these shares to investors. This structure was implemented on 7 March 2014 and will remain in place upon completion of the Euronext listing.

Financial and business objectives

On the basis that Fastned is able to secure financing to implement its growth strategy, it has set the following financial and business objectives for the medium term [1] , which it aims to achieve by executing its strategy:
● Fastned aims to continue to exceed the FEV market growth, following the pattern it has shown in the recent years, through offering reliable fast charging services on strategic high traffic locations;
● Fastned aims to achieve further growth of its network by realising on average three to six new locations per month, as well as expanding the capacity of existing stations with additional and faster chargers. The vast majority of the new locations referred to above will be locations along highways, but the expansion will also include stations in urban areas and at retail sites;

● Provided that the FEV sales growth in the Netherlands, Fastned’s core market, continues, Fastned aims for a further improvement of the utilisation of its network, allowing it to cover an increasing part of its cost base. Fastned aims to reach EBITDA break-even level on a monthly basis (annualised) somewhere at a 1.0-1.5% penetration of FEVs in the Dutch market .

● Once Fastned has reached the EBITDA break-even level, it aims to remain EBITDA positive as it further develops its focus markets outside of the Netherlands (Germany, United Kingdom, Belgium, Switzerland and France).

Further details on the Offering

The Offering consists of an offering of primary DRs only, comprising up to 3,000,000 Offer DRs. Based on the Offer Price, the Offering aims to raise approximately €27.3 million in gross proceeds, excluding the over-allotment option (and €30 million assuming full exercise of the over-allotment option). The Offer DRs will represent a maximum of 18.4% of Fastned’s issued and outstanding ordinary shares, excluding exercise of the over-allotment option (assuming full exercise of the over-allotment option, the Offer DRs will represent a maximum of 20.3% of Fastned’s issued and outstanding ordinary shares).

The Offering will be made to institutional and retail investors in the Netherlands and to eligible institutional investors in various other jurisdictions outside the United States.

Preferential retail allocation
There will be a preferential allocation of Offer DRs to eligible retail investors in the Netherlands in accordance with applicable law and regulations. Each retail investor will in principle be allocated a minimum of 1,000 Offer DRs for which such investor applies (or less, if the application is made for a lower number of Offer DRs). The exact number of Offer DRs allocated to retail investors will be determined after the offer period has ended and will depend on, amongst other things, the total number of Offer DRs applied for by retail investors and the total number of Offer DRs offered. This means that individual retail investors may be allocated all Offer DRs applied for.

To be eligible for the preferential retail allocation, Dutch retail investors must place their subscriptions during the period commencing on 13 June 2019 at 9:00 CET and ending on 20 June 2019 at 14:00 CET through their bank or other financial intermediaries. Each bank or financial intermediary may set an earlier deadline, in advance of the closing time of the offer period.

Anticipated timetable of the Offering
Subject to extension, the timetable below sets forth certain expected key dates for the Offering:
● The offer period for institutional investors and Dutch retail investors commences on Thursday, 13 June 2019 at 9:00 am CET;
● Expected end of retail offering on Thursday, 20 June 2019 at 14:00 CET;
● Expected end of institutional offering on Thursday, 20 June 2019 at 14:00 CET;
● Allocation is expected to take place on Thursday, 20 June 2019;
● Publication of results of the Offering is expected to take place on Thursday, 20 June 2019;
● The listing of, and first trading in, the DRs on an “as-if-and-when-delivered” basis on Euronext Amsterdam under the symbol “FAST” is expected to occur on Friday, 21 June 2019 at 9:00 CET;
● Closing date for the listing and the Offering (payment and delivery) is expected to take place on Tuesday, 25 June 2019 (the “Settlement Date”).

Risk factors
Investing in the Offer DRs involves certain risks. A description of these risks, which include risks relating to (i) the Company’s industry, (ii) the Company’s business, (iii) the regulatory and legal environment the Company operates in, (iv) the Company’s financial environment and (v) the Offering and the Offer DRs, is included in the Prospectus.

Availability of the Prospectus
The Offering is being made only by means of the Prospectus as approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten, the “AFM”). The Prospectus, which includes a Dutch language summary, is available electronically via the website of Fastned (https://ir.fastnedcharging.com), subject to securities law restrictions in certain jurisdictions.

In addition, copies of the Prospectus will be available free of charge at Fastned's offices (James Wattstraat 77-79, Amsterdam, the Netherlands, telephone +31 (0)20 715 53 16) during normal business hours from the date of the Prospectus until at least the Settlement Date.

Any decision to purchase Offer DRs in the Offering should be made solely on the basis of the Prospectus.

ING Bank N.V. is acting as global coordinator and bookrunner for the Offering.

Migration process
Information for DR holders who wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam is provided on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and via the Nxchange messaging system. DR holders that do not make use of the possibility to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam, will continue to be able to trade their DRs on Nxchange as long as Nxchange facilitates this option on its platform.

The migration process for DR holders that wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam will consist of the following main steps:
(i) in so far as a DR holder does not yet have a securities account with access to Euronext Amsterdam, a DR holder will need to open such a securities account with a bank or stockbroker;
(ii) a DR holder will need to complete the conversion form which is available on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and make a screenshot of its DR position on Nxchange;
(iii) the completed conversion form together with the aforementioned screenshot is to be submitted per e-mail or per post by the DR holder to ING (the “Listing and Paying Agent”);
(iv) the Foundation will exchange the current DRs (ISIN NL0010732244) held by the relevant DR holder into new DRs (ISIN NL0010732244) that will be tradeable on Euronext Amsterdam by means of a cancellation of the relevant existing DRs and simultaneous issuance of an equivalent number of DRs; and
(v) the new DRs are delivered in book-entry form through the facilities of Euroclear Nederland by the Listing and Paying Agent to the securities account of the relevant DR holder.

Steps (i) through (iii) are hereinafter referred to as the “Preparatory Steps” and steps (iv) and (v) are hereinafter referred to as the “Conversion Steps”. Upon receipt of the conversion request pursuant to step (iii), the Nxchange account of the relevant DR holder will be locked and the DR holder will not be able to trade any DRs on Nxchange. After the migration process has been completed from Nxchange to Euronext Amsterdam, it will not be possible to re-convert DRs that are tradeable on Euronext Amsterdam back to DRs that are tradeable on Nxchange.

The duration of the migration process will depend on the timing of the effectuation of the Preparatory Steps. Up to and including 31 Augustus 2019 (the “Initial Migration Period”), it will be possible to complete the migration process on a daily basis, resulting in a time period of up to three business days for the effectuation of the Conversion Steps. From 1 September 2019 up to and including 9 October 2019, it will be possible to complete the migration process on a weekly basis, resulting in a time period of up to five business days for the effectuation of the Conversion Steps. As of 10 October 2019, it will only be possible to complete the migration process on a monthly basis. The Company, the Foundation, Nxchange and the Listing and Paying Agent do not accept any liability for any loss incurred by any person as a result of any delay in the effectuation of the Conversion Steps.

During the Initial Migration Period, Fastned will cover the costs involved in the effectuation of the Conversion Steps. After the Initial Migration Period, the costs related to the effectuation of the Conversion Steps for an individual migration, such as any fees charged by Nxchange, will be for the account of the relevant DR holder. Depending on a DR holder’s bank or stockbroker, such costs could (in part) be borne by the DR holder’s bank or stockbroker.

Dividend policy
Fastned has not paid any dividends since its incorporation and it does not expect to pay dividends in the foreseeable future. All of the DRs on the day after the Settlement Date will rank equally and will be eligible for any profit or other payment that may be declared on the DRs.

Earlier announcements related to the Offering
On 9 April 2019, Fastned announced its intention to list on Euronext Amsterdam and on 21 May 2019 the Company announced the publication of a listing prospectus, which is superseded by the Prospectus published today. The press releases are available on the website of Fastned (https://ir.fastnedcharging.com).

Information
For additional information with regard to the Offering, investors can contact Fastned Investor Relations, via invest@fastnedcharging.com, or +31 (0)20 705 53 80.

More information is provided in annexes, which can be found in the complete message on ir.fastnedcharging.com

Important Legal Information:

This announcement is not an advertisement and for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of the Company (the Securities) in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful. This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into any state, province, territory, county or jurisdiction of the United States, Australia, Canada or Japan, and does not form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Canada, Australia or Japan.

The Securities have not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of the securities in the United States. This announcement contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).

In the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at qualified investors (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) and who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i) and (ii) above together being referred to as relevant persons). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on these materials or any of its contents.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area other than the Netherlands. With respect to any Member State of the European Economic Area, other than the Netherlands (each a Relevant Member State), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, and any applicable implementing measures in the Relevant Member State under such Directive, the Prospectus Directive); or (ii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to exercise, purchase or subscribe for the Securities, as the same may be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. The offer to acquire securities pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment decision, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus that is approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten) (the AFM) and to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. This announcement should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company. When published, the prospectus can be obtained from Fastned’s website, subject to regulatory restrictions.

ING Bank N.V. (ING) is acting exclusively for the Company and the Foundation, and no one else in connection with the offering, and ING will not regard any other person as its client in relation to the offering and will not be responsible to anyone other than the Company and the Foundation for providing the protections afforded to its clients or for giving advice in relation to the offering or the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

In connection with the offering, ING, and any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts, may subscribe for or purchase Securities and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Securities and other securities of the Company or related investments in connection with the offering or otherwise. Accordingly, references in the Prospectus to the Securities being offered, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer to, acquisition, placing or dealing by ING, or any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts. In addition ING may enter into financing arrangements with investors, such as share swap arrangements or lending arrangements where Securities are used as collateral, that could result in ING acquiring Securities. ING does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.

In connection with the offering, ING as stabilisation agent (the Stabilisation Agent), or any of its agents may (but will be under no obligation to), to the extent permitted by applicable law, over-allot Offer DRs (as defined in the Prospectus) or effect other transactions with a view to supporting the market price of the Offer DRs at a higher level than that which might otherwise prevail in the open market. The Stabilisation Agent will not be required to enter into such transactions, and such transactions may be effected on any securities market, over-the-counter market, stock exchange (including Euronext Amsterdam) or otherwise and may be undertaken at any time during the period commencing on the First Trading Date (as defined in the Prospectus) and ending no later than 30 calendar days thereafter. The Stabilisation Agent or any of its agents will not be obligated to effect stabilising transactions, and there will be no assurance that stabilising transactions will be undertaken. Such stabilising transactions, if commenced, may be discontinued at any time without prior notice. Save as required by law or regulation, neither the Stabilisation Agent nor any of its agents intend to disclose the extent of any over-allotments made and/or stabilisation transactions under the offering. Neither the Company nor ING makes any representation or prediction as to the direction or the magnitude of any effect that the transactions described above may have on the price of the Securities.
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (MIFID II); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MIFID II; and (c) local implementing measures (together, the MIFID II Product Governance Requirements), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MIFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Securities have been subject to a product approval process, which has determined that the Securities are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MIFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MIFID II (the Target Market Assessment). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Securities may decline and investors could lose all or part of their investment; the Securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering of depositary receipts. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MIFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the offering of depositary receipts.

This announcement may include forward-looking statements, which are based on the Company’s current expectations and projections about future events and speak only as of the date hereof. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future whether or not outside the control of the Company. Such factors may cause actual results, performance or developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Accordingly, no undue reliance should be placed on any forward-looking statements. The Company operates in a rapidly changing environment. New risks and uncertainties emerge from time to time, and it is not possible to predict all risks and uncertainties, nor to assess the impact that these factors will have on the Company. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made.

Footnotes:
[1] Fastned has not defined, and does not intend to define, “continue” or “medium term”. These financial objectives should not be read as forecasts or projections and should not be read as indicating that Fastned is targeting such metrics for any particular year, but are merely objectives that result from Fastned’s pursuit of its strategy. Fastned can provide no assurances that these objectives can be met or that its strategy can be implemented, and the actual results could differ materially. The objectives have been determined based on trends, data, assumptions and estimates that Fastned considers reasonable as of the date of this press release, but which may change as a result of uncertainties related to its economic, financial or competitive environment and as a result of future business decisions, as well as the occurrence of certain factors, and they are inherently subject to significant business, operational, economic and other risks, many of which are outside of Fastned’s control. Fastned cannot influence or predict, and does not predict, the future growth (or even decline), in amount nor in time, of the number of FEVs. The assumptions upon which the objectives are based (including the expected adoption of FEVs in the Netherlands in the coming years, Fastned’s operating expenses to develop in line with historical patterns and pricing for the sale of electricity to remain stable) may change or may not materialise at all. In addition, unanticipated events may adversely affect the actual results that Fastned achieves in future periods whether or not its assumptions relating to the medium-term objectives prove to be correct. You are urged not to place undue reliance on any of the statements set out above.
[2] EBITDA is defined as earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, which is a non-IFRS metric.
[3] For the purpose of calculating EBITDA in the medium term objective relating to reaching EBITDA break-even in the medium term, this excludes any future non-cash expenses related to Fastned’s equity-settled employee based payments (options) under the application of IFRS 2.

Fastned BV heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
12 juni 2019 18:30

Fastned kondigt openbare aanbieding op Euronext Amsterdam aan

Fastned kondigt openbare aanbieding op Euronext Amsterdam aan

Amsterdam, 12 juni 2019. Fastned BV (Fastned of de Vennootschap), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, kondigt vandaag de aanbiedingsprijs, de aanbiedingsgrootte en de publicatie van het prospectus (het “Prospectus”) aan voor de geplande openbare aanbieding en notering aan Euronext Amsterdam (de "Aanbieding"). De aanbiedingsbiedingsperiode van de Aanbieding gaat in op donderdag, 13 juni 2019 voor Nederlandse particuliere beleggers en voor institutionele beleggers. Het noteren van, en het eerst handelen in, de Fastned certificaten van aandelen ("Certificaten") op Euronext Amsterdam wordt verwacht op vrijdag, 21 juni 2019.

Highlights van de aanbieding
● De aanbiedingsprijs voor de Aanbieding (de "Aanbiedingsprijs") is vastgesteld op € 10 per Aangeboden Certificaat;
● De Aanbieding bestaat uitsluitend uit een aanbod van primaire Certificaten, bestaande uit maximaal 3.000.000 nieuwe Certificaten (de "Aangeboden Certificaten"), uit te geven door de Fastned Administratie Stichting, die tot 3.000.000 nieuw uit te geven gewone aandelen vertegenwoordigen met een nominale waarde van € 0,01 elk;
● Bart Lubbers (mede-oprichter) en Michiel Langezaal (CEO en mede-oprichter) zullen in de Aanbieding geen effecten verkopen en zijn voornemens om langdurig Certificaathouders te blijven na de Aanbieding;
● Op basis van de Aanbiedingsprijs is de Aanbieding bedoeld om ongeveer € 27,3 miljoen aan bruto-opbrengsten te genereren, exclusief de overtoewijzingsoptie (en ongeveer € 30 miljoen, uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie). Fastned zal de netto-opbrengst van de verkoop van de Aangeboden Certificaten gebruiken voor de financiering van de operationele en kapitaaluitgaven die nodig zijn om de capaciteit van haar Europese netwerk van snellaadstations uit te breiden;
● Fastned heeft ING een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 10% van het totale aantal Aangeboden Certificaten;
● De Aangeboden Certificaten zullen ongeveer 18,4% van het geplaatste kapitaal van Fastned vertegenwoordigen, exclusief de uitoefening van de overtoewijzingsoptie (uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie, zullen de Aangeboden Certificaten niet meer bedragen dan ongeveer 20,3% van uitgegeven aandelen van Fastned);
● De Aanbieding zal worden gedaan aan institutionele en particuliere beleggers in Nederland en aan in aanmerking komende institutionele beleggers in verschillende andere rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten;
● Er zal een preferente toewijzing zijn aan in aanmerking komende particuliere beleggers in Nederland, en elke Nederlandse particuliere belegger zal in principe een minimum van 1.000 Aangeboden Certificaten toegewezen krijgen waarvoor deze belegger inschrijft.
● De aanbiedings- en inschrijvingsperiode voor zowel institutionele als particuliere beleggers begint op 13 juni 2019 om 9:00 CET en zal naar verwachting eindigen om 14:00 CET op 20 juni 2019;
● Het exacte aantal Aangeboden Certificaten dat zal worden verkocht en toegewezen zal naar verwachting worden aangekondigd op 20 juni 2019 (onder voorbehoud van verlenging van het tijdschema van de Aanbieding). Voorafgaand aan toewijzing, kan het aantal Aangeboden Certificaten worden verhoogd of verlaagd.
● Het noteren en het eerste verhandelen van de Certificaten (op basis van een "as-if-and-when-issued/delivered") op Euronext Amsterdam onder het symbool "FAST" zal naar verwachting beginnen op 21 juni 2019;
● Het migratieproces van Nxchange naar Euronext Amsterdam is gereed gemaakt en gedetailleerde instructies zijn beschikbaar op de Fastned website;
● Het Prospectus zoals goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”) is beschikbaar op de Fastned-website (https://ir.fastnedcharging.com).

Michiel Langezaal, CEO van Fastned:

"Ik ben blij dat we Fastned’s aanbieding vandaag kunnen aankondigen. De opbrengst van deze Aanbieding zal worden gebruikt voor de financiering van de operationele en kapitaaluitgaven die de komende jaren nodig zijn om de capaciteit van ons netwerk te vergroten. De auto-industrie investeert miljarden euro's in de ontwikkeling en massaproductie van volledig elektrische voertuigen, en we verwachten een sterke toename van de vraag naar snelladen in de komende jaren. Daarom zijn aanzienlijke investeringen in snellaadinfrastructuur zo belangrijk."

Highlights van Fastned
● Het in Amsterdam gevestigde Fastned is een pionier in de ontwikkeling en exploitatie van een netwerk van snellaadstations die 100% hernieuwbare elektriciteit leveren voor volledig elektrische voertuigen (“FEV's”);
● De missie van het Bedrijf is om bestuurders van FEV's vrijheid te geven en de overgang naar duurzaam transport te versnellen;
● Sinds de start in 2012 heeft Fastned een netwerk van 99 snellaadstations gebouwd, waarvan 86 stations in Nederland, 12 in Duitsland en één in het VK;
● Fastned heeft uitbreidingsplannen voor andere landen in Europa, met een focus op België, Zwitserland (waar het onlangs een aanbesteding won voor 20 locaties) en Frankrijk;
● Fastned heeft een consistente sterke groei in volume en omzet laten zien, met een omzetgroei van 30% kwartaal-op-kwartaal in de periode 2015 - 2018;
● Fastned gelooft dat het een unieke positie heeft om te profiteren van de mega-trend naar volledige elektrificatie van mobiliteit, die ondersteund wordt door (i) overheidssteun in de vorm van regelgeving en incentives, (ii) uitbreiding van het aanbod van FEV's als gevolg van grote investeringen in FEV-productiefaciliteiten door autofabrikanten, (iii) ontwikkelingen in de batterijtechnologie in combinatie met dalende prijzen van accu’s, (iv) toenemende consumentenvoorkeur om FEV's te rijden, en (v) toenemende laadsnelheid in combinatie met snellaadinfrastructuur;
● Door zijn zeer schaalbare netwerk van snellaadstations biedt Fastned essentiële infrastructuur om de snel toenemende groei van FEV-adoptie in Nederland en andere Europese landen te vergemakkelijken.

Uitgerust met een waardevolle set exclusieve rechten om vergunningen aan te vragen voor de exploitatie van snellaadstations langs Nederlandse snelwegen, besloot Fastned in 2012 te investeren in snellaadstations, vooruitlopend op de verwachte significante marktvraag naar snelladen. Als gevolg van deze vroege start heeft Fastned nu de infrastructuur, systemen, procedures en knowhow om te profiteren van de versnellende groei van het aantal volledig elektrische voertuigen op Europese wegen.

Rationale voor de notering van Euronext en gebruik van de opbrengst
Het hoofddoel van de Aanbieding is om extra kapitaal te verkrijgen om de uitvoering van de groeistrategie van Fastned te ondersteunen. De Vennootschap is van mening dat de Aanbieding en de notering van de Certificaten aan Euronext Amsterdam een logische volgende stap is in de ontwikkeling van de Vennootschap, het profiel en de merkherkenning van Fastned verder zal versterken bij investeerders, zakelijke partners, klanten en werknemers, en extra financieringsflexibiliteit zal creëren.

Op basis van de Aanbiedingsprijs, is de Aanbieding bedoeld om ongeveer € 27,3 miljoen aan bruto-opbrengsten te genereren, exclusief de overtoewijzingsoptie (en ongeveer € 30 miljoen, uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie).

De Aanbieding is bedoeld om operationele en kapitaaluitgaven te financieren die in de komende jaren nodig zijn om de capaciteit van het Fastned’s netwerk uit te breiden. Fastned breidt zijn netwerk voornamelijk uit op de volgende vier manieren:
● door extra snelladers op bestaande stations te plaatsen;
● door te zorgen voor extra netwerkverbindingen en / of netwerkverbindingen met meer capaciteit;
● door bestaande stations uit te rusten met snellere laders die meer kilowattuur (“kWh”) per tijdseenheid kunnen leveren; en
● door nieuwe locaties te verwerven, vergunningen te verkrijgen en door te gaan met het bouwen van stations in Nederland, Duitsland en andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk, met het doel om op de middellange termijn gemiddeld drie tot zes nieuwe locaties per maand te realiseren.

De bedragen en timing van de werkelijke uitgaven van de Vennootschap zullen bijgevolg afhankelijk zijn van veel factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, vertragingen bij de tijdsintensieve delen van het ontwikkelingsproces van nieuwe locaties (zoals het verkrijgen van van exploitatievergunningen, bouwvergunningen, plannings vergunningen en netaansluitingen), locatiespecifieke aspecten (bijv. het type grond waarop een station is gebouwd), ontwikkelingen op het gebied van regelgeving of concurrentie, de netto-opbrengst die door de Aanbieding wordt opgehaald, eventuele bedragen die als overheidssubsidies zijn ontvangen en de toekomstige exploitatiekosten en uitgaven van Fastned. Dientengevolge kan de Vennootschap niet met zekerheid alle specifieke manieren voorspellen waarop het de capaciteit van het Fastned-netwerk zal vergroten, de bedragen die het daadwerkelijk aan de hierboven beschreven gebruiken zal besteden, noch geven de vier hierboven vermelde manieren de volgorde weer waarop het Bedrijf de netto-opbrengst van de Aanbieding zal gebruiken. De netto-opbrengst van de Aanbieding zal als onderdeel van deze uitbreiding ook worden gebruikt voor de gerelateerde operationele kosten en andere kosten, inclusief rentelasten van bedrijfsobligaties die nog niet kunnen worden gedekt door de winst van Fastned. De opbrengsten van de Aanbieding zullen niet worden gebruikt voor de terugbetaling van de hoofdsom van de bestaande leningen.

De raad van bestuur zal aanzienlijke flexibiliteit hebben bij het gebruiken van de netto-opbrengst van de Aanbieding voor de uitbreiding van de capaciteit van het netwerk van Fastned en kan de toewijzing van deze opbrengsten als gevolg van deze en andere onvoorziene omstandigheden wijzigen.

Managementteam en bestuur

Fastned heeft momenteel 52 werknemers, werkzaam in Amsterdam en op haar kantoren in Keulen, Londen en Gent, waarvan de overgrote meerderheid gericht is op de groei van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

Het bestuur van Fastned zal vanaf de afwikkeling van de Aanbieding bestaan uit twee leden, namelijk Michiel Langezaal, een van de oprichters en Chief Executive Officer, en Niels Korthals Altes, de Chief Commercial Officer en Head of Funding. Beiden zijn ervaren professionals in deze jonge maar snelgroeiende industrie.

Verder zal Fastned vanaf de afwikkeling van de Aanbieding een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als Voorzitter (Bart is een van de oprichters van Fastned) en Hans Streng (Vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.

Alle aandelen in het kapitaal van Fastned zijn in handen van de Fastned Administratie Stichting (de “Stichting”), die op haar beurt certificaten van aandelen uitgeeft aan beleggers. Deze structuur werd op 7 maart 2014 geïmplementeerd en blijft bestaan na voltooiing van de Euronext notering.

Financiële en zakelijke doelstellingen

Op basis van het feit dat Fastned in staat is om financiering te verkrijgen om zijn groeistrategie uit te voeren, heeft het Bedrijf de volgende financiële en zakelijke doelstellingen voor de middellange termijn [1] vastgesteld, die het beoogt te bereiken door zijn strategie uit te voeren:
● In navolging van de trend van de afgelopen jaren, streeft Fastned ernaar de marktgroei van FEV’s te blijven volgen door het aanbieden van betrouwbare snellaaddiensten op strategische locaties met hoge verkeersintensiteit;
● Fastned streeft naar verdere groei van zijn netwerk door gemiddeld drie tot zes nieuwe locaties per maand te realiseren en de capaciteit van bestaande stations met extra en snellere laders uit te breiden. De overgrote meerderheid van de nieuwe locaties waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn locaties langs snelwegen, maar de uitbreiding omvat ook stations in stedelijke gebieden en bij winkels;
● Op voorwaarde dat de verkoopgroei van FEV’s in Nederland, de kernmarkt van Fastned, doorgaat, streeft Fastned naar een verdere verbetering van het gebruik van zijn netwerk, waardoor het een toenemend deel van zijn kostenbasis kan dekken. Fastned streeft naar een EBITDA [2] break-even niveau op maandelijkse basis (vertaald naar jaarbasis) ergens bij een penetratie van FEV’s van ongeveer 1,0-1,5% van de Nederlandse markt [3].
● Zodra Fastned het EBITDA break-even niveau heeft bereikt, streeft het ernaar om EBITDA-positief te blijven, terwijl het zijn focusmarkten buiten Nederland (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk) verder ontwikkelt.

Verdere details over de Aanbieding
De Aanbieding bestaat uitsluitend uit een aanbod van primaire Certificaten, bestaande uit maximaal 3.000.000 Aangeboden Certificaten. Op basis van de Aanbiedingsprijs is de Aanbieding bedoeld om ongeveer € 27,3 miljoen aan bruto-opbrengsten te genereren, exclusief de overtoewijzingsoptie (en ongeveer € 30 miljoen, uitgaande van volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie). De Aangeboden Certificaten vertegenwoordigen maximaal 18,4% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Fastned, exclusief uitoefening van de overtoewijzingsoptie (uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie vertegenwoordigen de Aangeboden Certificaten maximaal 20,3% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Fastned).

De Aanbieding zal worden gedaan aan institutionele en particuliere beleggers in Nederland en aan in aanmerking komende institutionele beleggers in verschillende andere rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten.

Preferente toewijzing aan particuliere beleggers
Er zal een preferente toewijzing zijn van Aangeboden Certificaten aan in aanmerking komende particuliere beleggers in Nederland, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Aan elke particuliere belegger wordt in principe een minimum van 1.000 Aangeboden Certificaten toegewezen waarvoor een belegger zich aanmeldt (of minder, als er minder Aangeboden Certificaten worden aangevraagd). Het exacte aantal Aangeboden Certificaten dat wordt toegewezen aan particuliere beleggers zal worden bepaald nadat de aanbiedingsperiode is geëindigd en zal onder meer afhangen van het totale aantal Aangeboden Certificaten dat is aangevraagd door particuliere beleggers en het totale aantal Aangeboden Certificaten dat wordt aangeboden. Dit betekent dat aan individuele particuliere beleggers alle aangevraagde Aangeboden Certificaten kunnen worden toegewezen.

Om in aanmerking te komen voor de preferente toewijzing voor particulieren, moeten Nederlandse particuliere beleggers hun inschrijvingen gedurende de periode beginnend op 13 juni 2019 om 9:00 CET en eindigend op 20 juni 2019 om 14:00 CET via hun bank of andere financiële tussenpersonen plaatsen. Elke bank of financiële tussenpersoon kan een eerdere deadline vaststellen, voorafgaand aan de sluitingstijd van de aanbiedingsperiode.

Verwacht tijdschema van de Aanbieding
Onder voorbehoud van verlenging, geeft de onderstaande tabel bepaalde verwachte belangrijke data voor de Aanbieding:
● De aanbiedingsperiode voor institutionele beleggers en Nederlandse particuliere beleggers begint op donderdag, 13 juni 2019 om 9:00 uur CET;
● Verwachte einddatum van de aanbieding op donderdag, 20 juni 2019 om 14:00 CET;
● Verwacht einde van de Aanbieding op donderdag, 20 juni 2019 om 14:00 CET;
● Toewijzing vindt naar verwachting plaats op donderdag, 20 juni 2019;
● Publicatie van de resultaten van de Aanbieding zal naar verwachting plaatsvinden op donderdag, 20 juni 2019;
● De notering van, en eerste verhandeling in, de Aangeboden Certificaten op basis van "as-if-and-when-delivered" op Euronext Amsterdam onder het symbool "FAST" zal naar verwachting plaatsvinden op vrijdag, 21 juni 2019 om 9:00 uur CET;
● Afwikkelingsdatum voor de notering en de Aanbieding (betaling en levering) zal naar verwachting plaatsvinden op dinsdag, 25 juni 2019 (de "Afwikkelingsdatum").

Risicofactoren
Investeren in de Aangeboden Certificaten brengt bepaalde risico's met zich mee. Een beschrijving van deze risico's, waaronder risico's met betrekking tot (i) de bedrijfssector, (ii) de bedrijfsactiviteiten, (iii) de regelgevende en juridische omgeving waarin de onderneming actief is, (iv) de financiële omgeving van de onderneming en (v) de Aanbieding en de Aangeboden Certificaten, zijn opgenomen in het Prospectus.

Beschikbaarheid van het Prospectus
De Aanbieding wordt uitsluitend gedaan door middel van het Prospectus zoals goedgekeurd door de AFM. Het Engelstalige Prospectus, dat een Nederlandse samenvatting bevat, is elektronisch beschikbaar via de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com), onderworpen aan beperkingen van het effectenrecht in bepaalde rechtsgebieden.

Daarnaast zijn exemplaren van het Prospectus kosteloos beschikbaar op het kantoor van Fastned (James Wattstraat 77-79, Amsterdam, telefoon +31 (0) 20 715 53 16) tijdens normale kantooruren vanaf de datum van het Prospectus tot op zijn minst de Afwikkelingsdatum.

Elke beslissing om Aangeboden Certificaten in de Aanbieding te kopen, dient uitsluitend op basis van het Prospectus te worden gedaan.

ING Bank N.V. treedt op als wereldwijde coördinator en bookrunner voor de Aanbieding.

Migratieproces
Informatie voor de Fastned certificaathouders (de “Certificaathouders”) die over willen stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam is te vinden op Fastned’s webste (https://ir.fastnedcharging.com/) en via het Nxchange berichtensysteem. Certificaathouders die geen gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam zullen hun Certificaten op Nxchange kunnen blijven verhandelen zolang dat Nxchange deze optie op haar platform faciliteert.

Het migratieproces voor Certificaathouders die van Nxchange naar Euronext Amsterdam willen overstappen, bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:
i. als een Certificaathouder nog geen effectenrekening met toegang tot Euronext Amsterdam heeft, zal een Certificaathouder een dergelijke effectenrekening bij een bank of effectenmakelaar moeten openen;
ii. een Certificaathouder moet het conversieformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com/) en een screenshot maken van zijn of haar Certificatenpositie op Nxchange;
iii. het ingevulde conversieformulier samen met het bovengenoemde screenshot moet door de Certificaathouder per e-mail of post worden verstuurd aan ING (de “Noteringsagent” en het “Betaalkantoor”);
iv. de Stichting zal de huidige Certificaten (ISIN NL0010732244) van de betreffende Certificaathouder inwisselen voor nieuwe Certificaten (ISIN NL0010732244) die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam door een intrekking van de relevante bestaande Certificaten en gelijktijdige uitgifte van een gelijk aantal Certificaten en
v. de nieuwe Certificaten worden in girale vorm geleverd via de faciliteiten van Euroclear Nederland door de Noteringsagent en Betaalkantoor op de effectenrekening van de betreffende Certificaathouder.

Stappen (i) tot (iii) worden hierna de “Voorbereidende Stappen” genoemd en de stappen (iv) en (v) worden hierna de “Conversiestappen” genoemd. Bij ontvangst van uw conversieformulier overeenkomstig stap (iii) hierboven, zal de Nxchange rekening van de desbetreffende Certificaathouder worden geblokkeerd en kan de Certificaathouder niet meer op Nxchange deze Certificaten verhandelen. Nadat het migratieproces is voltooid van Nxchange naar Euronext Amsterdam, is het niet mogelijk om de Certificaten die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn terug om te zetten in Certificaten die op Nxchange verhandelbaar zijn.

De duur van het migratieproces is afhankelijk van de timing van de uitvoering van de Voorbereidende Stappen. Tot en met 31 augustus 2019 (de “Initiële Migratie Periode”) is het mogelijk om het migratieproces dagelijks af te ronden, wat resulteert in een periode van maximaal drie werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 1 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 is het mogelijk het migratieproces wekelijks te voltooien, wat resulteert in een periode van maximaal vijf werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 10 oktober 2019 is het alleen mogelijk om het migratieproces op maandelijkse basis te voltooien. De Vennootschap, de Stichting, Nxchange en de Noteringsagent en Betaalkantoor aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies geleden door een persoon als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Conversiestappen.

Tijdens de Initiële Migratie Periode dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange voor rekening van de betreffende Certificaathouder. Afhankelijk van de bank of effectenmakelaar van een Certificaathouder, kunnen dergelijke kosten (gedeeltelijk) worden gedragen door de bank of effectenmakelaar van de Certificaathouder.

Dividendbeleid
Fastned heeft sinds de oprichting geen dividenden uitbetaald en verwacht in de nabije toekomst geen dividend uit te betalen. Alle Certificaten op de dag na de Afwikkelingsdatum zullen gelijkelijk worden gerangschikt en komen in aanmerking voor winst of andere betalingen die op de Aangeboden Certificaten kunnen worden gedeclareerd.

Eerdere aankondigingen met betrekking tot de Aanbieding
Op 9 april 2019 kondigde Fastned haar voornemen aan om op Euronext Amsterdam te noteren en op 21 mei 2019 kondigde de Vennootschap de publicatie aan van een noteringsprospectus, datgeen wordt vervangen met dit Prospectus zoals vandaag gepubliceerd. De persberichten zijn beschikbaar op de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com).

Informatie
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de Aanbieding, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0) 20 705 53 80.

Voor annexen, zie volledig bericht op: ir.fastnedcharging.com.

Important Legal Information:

This announcement is not an advertisement and for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of the Company (the Securities) in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful. This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into any state, province, territory, county or jurisdiction of the United States, Australia, Canada or Japan, and does not form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Canada, Australia or Japan.

The Securities have not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of the securities in the United States. This announcement contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).

In the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at qualified investors (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) and who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i) and (ii) above together being referred to as relevant persons). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on these materials or any of its contents.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area other than the Netherlands. With respect to any Member State of the European Economic Area, other than the Netherlands (each a Relevant Member State), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, and any applicable implementing measures in the Relevant Member State under such Directive, the Prospectus Directive); or (ii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to exercise, purchase or subscribe for the Securities, as the same may be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. The offer to acquire securities pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment decision, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus that is approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten) (the AFM) and to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. This announcement should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company. When published, the prospectus can be obtained from Fastned’s website, subject to regulatory restrictions.

ING Bank N.V. (ING) is acting exclusively for the Company and the Foundation, and no one else in connection with the offering, and ING will not regard any other person as its client in relation to the offering and will not be responsible to anyone other than the Company and the Foundation for providing the protections afforded to its clients or for giving advice in relation to the offering or the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

In connection with the offering, ING, and any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts, may subscribe for or purchase Securities and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Securities and other securities of the Company or related investments in connection with the offering or otherwise. Accordingly, references in the Prospectus to the Securities being offered, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer to, acquisition, placing or dealing by ING, or any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts. In addition ING may enter into financing arrangements with investors, such as share swap arrangements or lending arrangements where Securities are used as collateral, that could result in ING acquiring Securities. ING does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.

In connection with the offering, ING as stabilisation agent (the Stabilisation Agent), or any of its agents may (but will be under no obligation to), to the extent permitted by applicable law, over-allot Offer DRs (as defined in the Prospectus) or effect other transactions with a view to supporting the market price of the Offer DRs at a higher level than that which might otherwise prevail in the open market. The Stabilisation Agent will not be required to enter into such transactions, and such transactions may be effected on any securities market, over-the-counter market, stock exchange (including Euronext Amsterdam) or otherwise and may be undertaken at any time during the period commencing on the First Trading Date (as defined in the Prospectus) and ending no later than 30 calendar days thereafter. The Stabilisation Agent or any of its agents will not be obligated to effect stabilising transactions, and there will be no assurance that stabilising transactions will be undertaken. Such stabilising transactions, if commenced, may be discontinued at any time without prior notice. Save as required by law or regulation, neither the Stabilisation Agent nor any of its agents intend to disclose the extent of any over-allotments made and/or stabilisation transactions under the offering. Neither the Company nor ING makes any representation or prediction as to the direction or the magnitude of any effect that the transactions described above may have on the price of the Securities.
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (MIFID II); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MIFID II; and (c) local implementing measures (together, the MIFID II Product Governance Requirements), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MIFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Securities have been subject to a product approval process, which has determined that the Securities are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MIFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MIFID II (the Target Market Assessment). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Securities may decline and investors could lose all or part of their investment; the Securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering of depositary receipts. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MIFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the offering of depositary receipts.

This announcement may include forward-looking statements, which are based on the Company’s current expectations and projections about future events and speak only as of the date hereof. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future whether or not outside the control of the Company. Such factors may cause actual results, performance or developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Accordingly, no undue reliance should be placed on any forward-looking statements. The Company operates in a rapidly changing environment. New risks and uncertainties emerge from time to time, and it is not possible to predict all risks and uncertainties, nor to assess the impact that these factors will have on the Company. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made.

Voetnoten:
[1] Fastned heeft de term “middellang” of “doorgaan” niet gedefinieerd en is niet van plan om deze te definiëren. Deze financiële doelstellingen mogen niet worden gelezen als prognoses of voorspellingen en ook niet als aanwijzingen dat Fastned zich richt op dergelijke cijfers voor enig specifiek jaar, maar zijn enkel en alleen doelstellingen die voortvloeien uit het nastreven van de door Fastned gekozen strategie. Fastned kan geen zekerheden geven dat deze doelstellingen behaald worden of dat het haar strategie kan implementeren, en de daadwerkelijk behaalde resultaten kunnen materieel/wezenlijk afwijken. De doelstellingen zijn bepaald op basis van trends, gegevens, aannames en inschattingen die Fastned op de datum van dit Document als redelijk worden gezien door Fastned (zie ook het hoofdstuk “Industry” in het Prospectus), maar deze kunnen veranderen als gevolg van onzekerheden in verband met Fastned’s economische, financiële of competitieve omgeving en als gevolg van toekomstige zakelijke beslissingen, evenals het optreden van bepaalde factoren, en ze zijn inherent onderworpen aan aanzienlijke zakelijke, operationele, economische en andere risico’s, waaronder, maar niet beperkt tot factoren zoals omschreven in de hoofdstukken “Important Information – Information Regarding Forward-Looking Statements” en “Risk Factors” in het Prospectus, waarvan vele buiten de controle van Fastned liggen. De aannames waarop de doelstellingen zijn gebaseerd (waaronder de verwachte afname van volledig elektrische auto’s in Nederland in de komende jaren, en het stabiel blijven van de operationele kosten van Fastned in lijn met historische ontwikkelingen en prijzen voor de verkoop van elektriciteit) zouden kunnen veranderen of blijken mogelijk helemaal onjuist te zijn. Daarnaast kunnen onverwachte gebeurtenissen de feitelijke resultaten die Fastned in de toekomst behaald nadelig beïnvloeden, ongeacht of haar aannames met betrekking tot de doelstelling voor de middellange termijn juist blijken te zijn. Beleggers wordt met klem verzocht om geen ongeoorloofd vertrouwen te hechten aan een van de hierboven omschreven doelstellingen.
[2] EBITDA wordt gedefinieerd als winst vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, wat een niet-IFRS maatstaf is.
[3] Voor het berekenen van EBITDA middellange termijn doelstelling met betrekking tot het bereiken van EBITDA break-even op middellange termijn, sluit dit alle toekomstige niet-contante uitgaven uit die verband houden met Fastned’s in eigen vermogensinstrumenten afgewikkelde, op werknemers gebaseerde betalingen (opties) onder toepassing van IFRS 2.

Fastned BV heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
31 mei 2019 12:46

VvC vindt plaats op woensdag 12 Juni // Annual Meeting of certificate holders will take place on Wednesday 12 June

Beste Certificaathouder,

In de uitnodiging voor de VvC die we u eerder hebben gestuurd staat een foutieve combinatie van datum en dag genoemd voor de VvC. Dit moet woensdag 12 juni zijn. Onze excuses voor de verwarring die dit mogelijk heeft veroorzaakt.

We hopen u de 12e te mogen verwelkomen

Vriendelijke groet,
Hugo Vink

///////

Dear certificate holder,

In the invitation for the Annual Meeting of certificate holders we included a wrong combination of day and date. The correct date is Wednesday 12 June. Our apologies for any confusion this may have caused.

We hope to see you on the 12th.

Kind regards,
Hugo Vink

Fastned BV heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
30 mei 2019 08:34

Uitnodiging/Invitation & Agenda VvC FAST/Fastned 2019

(English below)

Beste Certificaathouder,

We nodigen u graag uit voor de jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders (VvC) van FAST/Fastned. Deze zal plaatsvinden op donderdag 12 juni van 15.00u tot 17.00u bij Dauphine (Prins Bernhardplein 175, Amsterdam). Inloop is mogelijk vanaf 14.30u en na afloop van de vergadering is er gedurende de borrel tijd om andere investeerders te ontmoeten en te praten met het Fastned team.

// Agenda
1. Opening VvC
2. Vaststellen agenda
3. Terugblik 2018
4. Mededeling goedkeuring jaarverslag Fastned B.V. door FAST bestuur
5. Vooruitblik
6. Slot

// Jaarverslag
Het jaarverslag kunt u downloaden op onze investor relations pagina: https://ir.fastnedcharging.com

// Tijd & Locatie
- 12 juni 2019
- 14.30u inloop
- 15.00u begin
- 17.00u eindtijd

Dauphine
Prins Bernhardplein 175, Amsterdam

Er is beperkte parkeergelegenheid en er kan geen toezegging gedaan worden op beschikbaarheid van laadmogelijkheden bij eventuele parkeerplekken. We raden dan ook aan om, wanneer mogelijk, met het openbaar vervoer te komen. Dauphine ligt naast het Amstelstation.

// Aanmelden kan als volgt
Meld u aan door een email met daarin uw naam naar investeren@fastnedcharging.com te sturen. Als u niet van plan bent te komen hoeft u zich niet af te melden.

We hopen u op de 12e te zien.

Hartelijke groet, namens het gehele Fastned team,
Bart Lubbers & Michiel Langezaal

/////////

Dear Certificate holder,

We would like to invite you to the annual meeting for holders of Certificates of Shares of FAST/Fastned. The meeting will take place on Thursday 12 June from 15.00h until 17.00h at Dauphine (Prins Bernhardplein 175, Amsterdam). Doors will open at 14.30h. After the meeting you can have a drink with other investors and meet the Fastned team. Please note that the meeting will be held in Dutch.

// Agenda
1. Opening VvC
2. Vaststellen agenda
3. Terugblik 2018
4. Mededeling goedkeuring jaarverslag Fastned B.V. door FAST bestuur
5. Vooruitblik
6. Slot

// Annual Report
You can find the annual report on our investor relations page https://ir.fastnedcharging.com

// Time & Location
- 12 June 2019
- 14.30u Doors open
- 15.00u Start
- 17.00u End

Dauphine
Prins Bernhardplein 175, Amsterdam

Availability of parking places and chargers is limited and not guaranteed at the location. We suggest to, if possible, make use of public transportation. Dauphine is very close to the Amsterdam Amstel train station.

// Please subscribe
You can subscribe to the meeting by sending your name to invest@fastnedcharging.com.

We hope to see you on the 12th.

Best regards, on behalf of the Fastned team,
Bart Lubbers & Michiel Langezaal

Nxchange heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd
22 mei 2019 13:03

Certificaten Fastned blijven genoteerd op Nxchange naast de aangekondigde notering op Euronext Amsterdam

Amsterdam, 22 mei 2019 – Fastned kondigde op 9 april 2019 haar intentie aan om een beursnotering aan te vragen op Euronext Amsterdam. Beleggers krijgen hierdoor op termijn de mogelijkheid om certificaten Fastned op verschillende Nederlandse beurzen te verhandelen. De notering op Euronext Amsterdam zal naar verwachting gerealiseerd worden op 14 juni 2019. Certificaathouders kunnen vanaf dan hun stukken verhandelen op zowel de 24/7 Next Generation Stock Exchange van Nxchange, als op de traditionele beurs van Euronext Amsterdam.

Nxchange heeft besloten de beleggers in certificaten van aandelen Fastned de mogelijkheid te blijven bieden deze ook te kunnen verhandelen via de 24/7 beurs van Nxchange. Dit principe staat ook wel bekend als dat van een ‘dual-listed company’, wat vaker voorkomt in de financiële markten. Als een aandeel op twee beurzen is genoteerd, dan kan er een verschil in koers ontstaan.

Effecten die momenteel verhandeld worden op Nxchange kunnen niet zonder meer worden verhandeld op Euronext Amsterdam en omgekeerd. Via Nxchange aangekochte effecten moeten eerst worden overgeschreven naar een broker die is aangesloten bij Euronext, voordat zij op Euronext kunnen worden verhandeld. Dat proces kost enkele dagen. Het omgekeerde geldt voor effecten die in de toekomst via Euronext gekocht worden.

Er is geen koppeling tussen Euronext en Nxchange. Door het verschil in handelsmethodiek (Euronext handelt van 9:00 tot 17:40, Nxchange 24 uur per dag, inclusief de feestdagen) kunnen de koersen afwijken. Oorzaak daarvan kan zijn het verschil in handelsmoment en/of de liquiditeit op de beurs waarop wordt gehandeld op het moment van de transactie.

Certificaathouders van aandelen Fastned kunnen voor vragen direct contact opnemen met Nxchange op +31 (0)20 2404360 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de FAQ pagina van Nxchange.

========================================

Certificates Fastned to Remain Listed on Nxchange in Addition to the Announced Listing on Euronext Amsterdam

Amsterdam, 22 May 2019 - On 9 April 2019, Fastned announced its intention to request a listing on Euronext Amsterdam. As a result, investors will be able to trade Fastned certificates on multiple Dutch stock exchanges. The listing on Euronext Amsterdam is expected to be realized on June 14th 2019. From that date, certificate holders can trade their shares on both the 24/7 Next Generation Stock Exchange of Nxchange, as well as the more traditional stock exchange of Euronext Amsterdam.

Nxchange has decided to continue to offer investors of certificates of Fastned shares the opportunity to continue trading these on the 24/7 stock exchange of Nxchange. This principle is also known as that of a dual-listed company, which is common in the financial markets. If a share is listed on two stock exchanges, a difference in price may arise.

Securities currently traded on Nxchange cannot be traded on Euronext Amsterdam and vice versa. Securities traded via Nxchange must first be transferred to a broker affiliated with Euronext before they can be traded on Euronext. This process can take a few days. The reverse applies to securities that will be purchased via Euronext in the future.

There is no link between Euronext and Nxchange. Due to the difference in trading hours (Euronext trades from 9:00 am to 5:40 pm, Nxchange trades 24 hours a day including public holidays), the rates may differ. The cause of this may be the difference in trading time and/ or the liquidity on the stock exchange that is traded at the time of the transaction.

Holders of depository receipts for shares in Fastned can directly contact Nxchange on +31 (0) 20 2404360 on working days between 9 a.m. and 6 p.m. For more information you can also visit the Nxchange FAQ page.