Persbericht
15 mrt. 2019
PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Fastned wint opnieuw aanbesteding in Engeland
Fastned zal in het noordoosten van Engeland vijf snellaadstations gaan bouwen en exploiteren

Amsterdam, 15 maart 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een tweede aanbesteding gewonnen die geleid wordt door de North East Joined Transport Committee. Fastned zal in die regio vijf snellaadstations voor elektrische voertuigen bouwen en exploiteren. Elk station krijgt minimaal twee 50 kW snelladers die 100% duurzame elektriciteit leveren.

Fastned heeft de intentie om vijf snellaadstations te bouwen en exploiteren in Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington en Kingston Park. Bij deze snellaadstations kunnen alle volledig elektrische voertuigen snel opladen en de stations zullen deel uitmaken van het Europese netwerk van Fastned. Dit netwerk bestaat momenteel uit 88 stations in Nederland en Duitsland en groeit snel. Momenteel zijn twee andere Fastned snellaadstations in aanbouw in Sunderland en Newcastle.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "Fastned is opgericht om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. We zijn daarom blij dat we kwalitatieve snellaadinfrastructuur in het noordoosten van Engeland aan kunnen gaan bieden. Betrouwbare snellaadinfrastructuur maakt volledig elektrische auto’s net zo praktisch als brandstofauto's. Fastned heeft de ambitie om een Europees netwerk van 1000 snellaadstations te bouwen, waaronder meer snellaadstations in het Verenigd Koninkrijk.”

Raadslid Martin Gannon, voorzitter van de North East Joint Transport Committee en leider van de Gateshead Council: "De vijf snellaadstations helpen het noordoosten van Engeland om zich te positioneren als leider in elektrische mobiliteit en zijn zeer goed nieuws voor elektrische rijders in onze regio. De stations bieden elektrische vrijheid en maken het reizen gemakkelijker voor forenzen, commerciële wagenparken en reizigers die door de regio rijden.”

Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (EFRO) en de Office for Low Emissions Vehicles (OLEV) van de Britse overheid. De stations zullen eigendom zijn van de North East Joined Transport Committee. Fastned neemt het design en de bouw van de stations voor haar rekening en zal de stations daarna exploiteren als deel van haar groeiende netwerk.

////////

Fastned wins second tender in the North East of England
Fastned will build and operate five more fast charging stations

Amsterdam, 15 March 2019. Fastned, a charging company which is building a European network of fast charging stations, won a second tender in the UK led by the North East Joined Transport Committee. Fastned will build and operate five fast charging stations (hubs) for electric vehicles across the region. Each station will initially house two 50 kW fast chargers (known as “rapid” chargers in the UK) that will deliver 100% renewable electricity.

Fastned intends to build and operate the five fast charging stations in Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington, and Kingston Park. These fast charging stations will enable fully electric cars to fast charge their batteries and will be added to Fastned’s European network. This network currently consist of 88 stations in the Netherlands and Germany and is expanding rapidly. Two other Fastned stations are currently under development in Newcastle and Sunderland as part of the Go Ultra Low NE programme.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Fastned was founded to accelerate the transition to electric vehicles, so we are pleased we can start offering fast charging infrastructure in the North East of England. Reliable fast charging infrastructure will make fully electric vehicles just as practical as cars with internal combustion engines. Fastned has the ambition to build a European network of 1000 fast charging stations and aims to build more fast charging stations in the UK.

Councillor Martin Gannon, Chair of the North East Joint Transport Committee and Leader of Gateshead Council: “The five rapid charging hubs will help further establish the North East of England as a leader in electric mobility and are very good news for electric drivers in our region. The hubs can provide electric freedom and ease of travelling for local commuters, commercial fleets, and travellers passing through the region.”

The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and the UK Government’s Office for Low Emission Vehicles (OLEV). The stations will be owned by the North East Joined Transport Committee. Fastned will manage the stations’ design and construction, and operate and maintain them as part of its growing network.

URL: https://fastned.nl/nl/blog/post/fastned-wint-opnieuw-aanbesteding-in-engeland