Persbericht
7 mrt. 2019
PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

//////

Fastned wint Zwitserse tender

De tender maakt het mogelijk om 20 snellaadstations langs Zwitserse snelwegen te bouwen en voor 30 jaar te exploiteren

Amsterdam, 7 maart 2019. Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een tender van het Zwitserse Bundesamt für Strassen (ASTRA) gewonnen voor 20 snellaadstations. ASTRA is de federale autoriteit die verantwoordelijk is voor wegeninfrastructuur en particulier wegtransport in Zwitserland. Fastned maakt gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit en is toegankelijk voor alle elektrische voertuigen (EV’s).

Momenteel heeft Fastned 88 stations operationeel in Nederland en Duitsland en breidt ze het netwerk uit naar het Verenigd Koninkrijk en België. De snellaadstations van Fastned zijn uitgerust met meerdere 175 kW snelladers (die tot 350 kW te upgraden zijn). Deze krachtige snelladers zijn in staat om EV’s tot 100 keer sneller op te laden dan thuis. De missie van Fastned is vrijheid geven aan de elektrische rijder en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Het winnen van deze Zwitserse tender is voor Fastned een belangrijke volgende stap op weg naar een Europees netwerk van snellaadstations.

Met deze tender wil ASTRA kwalitatieve laadinfrastructuur aanbieden langs de nationale wegen in Zwitserland. De locaties voor de snellaadstations zullen worden gecontracteerd voor een periode van 30 jaar. De tender verdeelde 100 locaties in 5 pakketten van 20 locaties. Alle pakketten bevatten locaties direct langs de snelweg en zijn verspreid over Zwitserland.

Michiel Langezaal, oprichter en CEO van Fastned: "We zijn blij dat de Zwitserse federale autoriteit deze toplocaties beschikbaar stelt voor oplaadinfrastructuur via een openbare aanbestedingsprocedure. Dit stelt ons in staat te investeren in kwalitatieve laadinfrastructuur op locaties langs drukke wegen. Het toevoegen van deze locaties aan ons netwerk biedt meer vrijheid aan elektrische rijders en dat is waar het Fastned om gaat."

///////

Fastned wins Swiss tender

The tender allows for the construction and 30-year operation of 20 fast charging stations at Swiss motorway service areas

Amsterdam, 7 March 2019. Fastned, a Dutch charging company which is building a European network of fast charging stations, won a tender by the Swiss Federal Roads Office (FEDRO) for 20 fast charging stations. FEDRO is the federal authority responsible for road infrastructure and private road transport in Switzerland. Fastned uses 100% renewable electricity and serves all electric vehicles (EVs).

Currently Fastned has 88 stations operational in the Netherlands and Germany and is expanding its network into the United Kingdom and Belgium. Fastned stations are designed to house multiple 175 kW fast chargers which are upgradable to 350 kW. These high powered chargers are capable of charging EVs up to 100 times faster than at home. The mission of Fastned is to give freedom to the electric driver and thereby accelerate the transition to electric driving. Winning this Swiss tender is an important next step towards Fastned’s European network of fast charging stations.

With this tender FEDRO aims to provide quality charging infrastructure along the national roads in Switzerland. The sites for the charging stations will be contracted for a period of 30 years. The tender allocated 100 locations in 5 packages of 20 sites. All packages contain locations directly along the motorway and are spread out across Switzerland.

Michiel Langezaal, Fastned founder and CEO: "We are happy that the Swiss Federal Authority is making key locations available for charging infrastructure through a public tender procedure. This allows us to invest in quality charging infrastructure on high traffic locations. Adding these locations to our network provides more freedom to electric drivers and that’s what Fastned is all about.”

URL: https://fastned.nl/nl/blog/post/fastned-wint-zwitserse-tender