28 feb. 2019
De obligaties waarvan Fastned de uitgifte heeft aangekondigd op 28 februari 2019 zijn niet genoteerd aan de gereglementeerde markt van Nxchange.

The bonds of which Fastned announced to issue on February 28 2019 are not listed on the regulated market of Nxchange.
URL: https://www.nxchange.com/nl/Fastned/community