– Winst- en verliesrekening

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Netto omzet 835.008 1.811.462 0 0 0
Kostprijs van de omzet 400.364 811.354 0 0 0
Bruto-omzetresultaat 434.644 1.000.108 0 0 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Personeelskosten 115.516 280.233 0 0 0
Afschrijvingen 16.266 22.120 0 0 0
Overige operationele kosten 192.680 334.448 0 0 0
Resultaat uit operationele activiteiten 110.182 363.307 0 0 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 3.590 0 0 0 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 106.592 363.307 0 0 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Vennootschapsbelasting 5.222 65.301 0 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 101.370 298.006 0 0 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 101.370 298.006 0 0 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 101.370 298.006 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Aandeelhouders 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0