– Financiële balans

Activa

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Totale vaste activa 52.964 86.400 0 0 0
Totale vlottende activa 1.398.964 3.015.211 0 0 0
Totale activa 1.451.928 3.101.611 0 0 0

Passiva

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Eigen vermogen 22.496 155.502 0 0 0
Totale langlopende schulden 0 0 0 0 0
Totale kortlopende schulden 1.429.432 2.946.109 0 0 0
Totale passiva 1.451.928 3.101.611 0 0 0