MYoMY – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

O.L. van Rossem - Reijnders
May 5 2022 08:35
Ruud Schrijver
December 2 2021 10:30
Piet Bruins
November 25 2021 21:07

MYoMY Activity feed

Goodforall posted an important announcement
March 23 2020 16:38

Mededeling van Stichting Obligatiehoudersbelangen aan de obligatiehouders van Goodforall B.V. (MYOMY)

Datum: 23 maart 2020

Onderwerp: opschorten van aflossingsbetalingen

Vorig jaar heeft Goodforall B.V. (“uitgevende instelling”) obligaties uitgegeven via Rabo & Crowd. Deze obligaties zijn genoteerd aan en worden verhandeld via Nxchange.

De directie van de uitgevende instelling heeft op 20 maart 2020 contact gezocht met Stichting Obligatiehoudersbelangen (“stichting”) in verband met de buitengewone omstandigheden die verband houden met het Covid-19 virus. De uitgevende instelling wordt geconfronteerd met sterk dalende verkopen als gevolg van de sluiting van haar voornaamste distributiekanalen zoals bijvoorbeeld de Bijenkorf. Daarnaast heeft het Covid-19 virus ook grote nadelige gevolgen voor het productieproces in Bangladesh.

Op grond van het bovenstaande en gelet op de maatregelen die financiële instellingen de afgelopen dagen hebben aangekondigd ten behoeve van hun zakelijke klanten is de stichting van oordeel dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 11.11 van de trustakte tussen de uitgevende instelling en de stichting van 25 maart 2019.

De stichting verleent de uitgevende instelling hierbij dan ook toestemming tot het opschorten van alle aflossingsbetalingen uit hoofde van de obligaties met betrekking tot de periode van 1 maart tot en met 30 augustus 2020, met dien verstande dat de looptijd van de obligaties met een periode van 6 maanden wordt verlengd onder de huidige voorwaarden.

De stichting is van oordeel dat deze maatregel niet kon worden uitgesteld en heeft dan ook geen vergadering van obligatiehouders bijeengeroepen om de machtiging van de obligatiehouders voor deze maatregel te verkrijgen.

Indien u naar aanleiding van deze mededeling vragen heeft dan wordt u verzocht die uitsluitend via het onderstaande e-mailadres naar de stichting te sturen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

M.C. Olie S.G. van de Vusse
Voorzitter Penningmeester

E-mail: info@obligatiehoudersbelangen.org