Max Property Fund II B.V. – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

William Aartsen
July 3 2021 21:55
Marco Jonkers
January 26 2021 09:52
R. Groters
November 27 2020 14:14

Max Property Fund II B.V. Activity feed

Max Property Fund II posted an important announcement
July 6 2021 12:10

Annual Report 2020

Please find the Annual Report 2020 attached.

Max Property Fund II posted an important announcement
May 14 2021 15:35

Max Property Fund II Q4 2020 Accounts

Please find the Quarterly figures for Q4-2020 attached.

Max Property Fund II posted an important announcement
October 19 2020 09:14

Max Property Fund II Q3 2020 Accounts

Please find the Quarterly figures for Q3-2020 attached.

Max Property Fund II posted an important announcement
July 15 2020 12:54

Max Property Fund II Q2 2020 Accounts

Please find below the Quarterly Figures of Max Property Fund II B.V. for Q2 2020

Max Property Fund II posted an important announcement
May 22 2020 08:29

Max Property Fund II Q1 2020 Accounts

Please find the quarterly report for Q1 2020 attached.

Max Property Fund II uploaded the annual report for financial report - q4 2019
April 3 2020 17:39
Max Property Fund II posted an important announcement
March 18 2020 13:35

Verlenging Inschrijfperiode MPF II tot 1 mei 2020 [Subscription Period for MPF II extended until May 1st 2020]

Verlenging Inschrijfperiode MPF II

Vanwege de situatie met het Corona virus heeft MPG in overleg met nx’change besloten de inschrijfperiode voor MPF II te verlengen van 19 maart tot 1 mei. Tot 1 mei 2020 17:00 uur heeft u nog de mogelijkheid om te investeren in het Max Property Fund II vastgoedfonds, tenzij het fonds al voor deze tijd is volgeschreven.

Het zijn onzekere tijden en de beursbewegingen maken het er niet makkelijker op om investeringsbeslissingen te maken, maar de vaste rente van 6.25% plus 50% winstdeling van MPF II kan hierin mogelijk een kalmerende factor zijn. Wij willen allemaal dat de eerste fase succesvol nog voor de nieuwe afloopdatum afgerond wordt en zien eventuele vragen graag tegemoet.

Wij vragen alle bestaande investeerders voor hun begrip voor deze situatie en wensen iedereen veel sterkte in de moeilijke tijden.

Het Max Property Group Bestuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Extension of the Subscription Period for MPF II

Due to the current situation with the Corona virus, MPG together with nx'change have decided to extend the subscription period for MPF II from March 19 to May 1 inclusive. Until 17:00 on the 1st of May 2020 you have the option to invest in the Max Property Fund II real estate fund, unless the fund has been fully subscribed before this time.

These are uncertain times and stock market movements are not making it easier to make investment decisions, but the fixed interest rate of 6.25% plus 50% profit sharing from MPF II may be a calming factor in this. We all want the first phase to be successfully completed before the new expiry date and are happy to answer any questions.

We ask all existing investors for their understanding of this situation and wish everyone a lot of strength during these difficult times.

The Max Property Group Board