dappre

Public Offering

Pitch

Investeer in Dappre, investeer in je privacy en verdien aan je data. Met Dappre hebben mensen hun klant- en cadeaukaarten altijd bij de hand zonder hun privacy op te geven. Dappre B.V. heeft een netwerk van services ontwikkeld waarmee mensen, middels een handige app, altijd hun klant- en cadeaukaarten bij de hand hebben. Dappre biedt mensen gemak en voordeel, controle over persoonlijke data en biedt hen binnenkort zelfs de kans om geld te verdienen aan het delen van een anoniem profiel, voorkeuren en wensen met deelnemende organisaties.

Dappre geeft organisaties de kans op nieuwe en loyale klanten tegen lagere kosten. Met Dappre kunnen organisaties 1-op-1 in contact komen consumenten, met hun toestemming.

Dappre B.V. combineert ‘social impact’ met een gezond verdienmodel. Dappre heeft sinds de oprichting in augustus 2018 al een flinke groei doorgemaakt, mede door de strategische samenwerking met launching partner VVV Nederland. Aangesloten retailers helpen Dappre versneld te groeien door hun klanten naar Dappre te verwijzen. Daarmee maken ze Dappre voor zichzelf waardevol als communicatiekanaal met hun klanten: #findusondappre.

Dappre B.V. zoekt kapitaal om sneller te groeien en zo haar ambities waar te maken. Iedereen kan meedoen! Investeringen starten vanaf 450 euro. Er wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de Dappre app, het netwerk van Dappre services, de commerciële activiteiten om de verdienmodellen op gang te brengen en het financieren van operationele kosten.

Inschrijven kan van 27 november tot 27 januari 2020. De vaste prijs is € 15 per certificaat van aandeel in Dappre B.V. Certificaten worden individueel verhandelbaar op Nxchange per 30 januari 2020.

Highlights

  • Lift mee met de groei van Dappre
  • Zorgvuldige omgang met data is onderscheidend in de markt
  • Businessmodel gebaseerd op privacy is innovatief en kansrijk
  • #findusondappre kan alternatief worden voor de Amerikaanse en Chinese giganten
  • Investeerders in Dappre worden uitgedaagd mee te denken en mee te praten over nieuwe businessmodellen
  • Toegang tot uitgebreide Dappre netwerk

Media

Risks and challenges

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de certificaten van aandelen is afhankelijk van de winst die Dappre B.V. gaat maken. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel ervan verliest.

De belangrijkste redenen en risico’s waardoor Dappre B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Tegenvallende aantallen gebruikers van de app of onvoldoende organisaties die willen aansluiten waardoor de verdienmodellen niet op gang komen;
- Hogere dan verwachte kosten;
- Onvoldoende (vervolg-)financiering beschikbaar voor continuïteit van de onderneming.

De certificaten van aandelen zijn verhandelbaar op het beursplatform Nx’change. Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw certificaten van aandelen als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kunt ontvangen en uw belegging langer aan moet houden of uw certificaten van aandelen voor een lagere prijs moet verkopen.

**RISICO’S VERBONDEN AAN DAPPRE EN DAPPRE B.V.**
Concurrentie: het risico bestaat dat de concurrentie zwaarder is dan verwacht omdat zij functionaliteiten kopiëren en met zwaarder geschut de markt betreden. Dit betekent dat de groei in gebruikers van Dappre achterblijft op de verwachtingen en daarmee de omzet.

Economische ontwikkelingen: het risico bestaat dat organisaties minder gebruik gaan maken van klanten- of cadeaukaarten omdat de consumenten het minder interessant vinden. Dit betekent dat Dappre B.V. minder organisaties kan aansluiten en dus minder inkomsten heeft uit o.a.de aansluitvergoedingen, de aankopen in Dappre en de content.

Publiciteit: het risico bestaat dat Dappre B.V. en/of haar partner(s) negatief in het nieuws komen omdat consumenten of aangesloten organisaties ontevreden zijn over de dienstverlening. Dit betekent dat de groei van Dappre B.V. mogelijk wordt afgeremd en dit ten koste gaat van het financiële resultaat.

Technologie: het risico bestaat dat de technologie zich zodanig ontwikkelt dat Dappre B.V. op achterstand komt omdat ze niet snel genoeg meekan met de vernieuwingen. Dit betekent dat er mogelijk meer kosten gemaakt moeten worden en/of dat de omzet achter blijft op de verwachtingen.

Key-man: het risico bestaat dat Dappre B.V. te sterk afhankelijk is van één of meer leidende personen in de onderneming omdat zij specifieke kennis of bepalende vaardigheden bezitten die niet makkelijk door iemand anders kan worden overgenomen. Dit betekent dat Dappre B.V. bij wegvallen van een key-man op achterstand kan komen in de ontwikkeling of extra kosten moet maken.

Datalek: het risico bestaat dat onbevoegden toegang krijgen tot data omdat hackers, ondanks goede beveiliging, zich toegang verschaffen tot de systemen van Dappre. Dit betekent dat Dappre B.V. boetes kan krijgen, negatief in het nieuws komt en mogelijk extra kosten moet maken.

Internationale uitbreiding: het risico bestaat dat Dappre B.V. niet de geplande stap naar één of meer andere landen kan maken omdat de markt er niet geschikt voor is. Dit betekent dat de beoogde internationale omzet van Dappre B.V. lager is dan verwacht en daarmee ook het resultaat.

Debiteurenrisico: het risico bestaat dat klanten (aangesloten organisaties) niet aan haar betaalverplichtingen voldoen omdat ze niet de beoogde voordelen halen of in betalingsproblemen komen. Dit betekent dat Dappre B.V. vorderingen moet afschrijven en dat gaat ten laste van het bedrijfsresultaat.

Governance: het risico bestaat dat de interne besturing van Dappre B.V. vastloopt omdat er verschillen van inzicht ontstaan tussen de beleidsbepalende functionarissen. Dit betekent dat er een kans is dat de groei gaat achterblijven en mogelijk kosten komen voor afvloeiing.

Rendement: het risico bestaat dat de certificaten van Dappre B.V. een lager dan verwacht rendement opleveren omdat de financiële resultaten en het groeipotentieel achterblijven op de prognoses. Dit betekent dat de beleggers ontevreden kunnen zijn door gemist rendement dan wel waardedaling van hun belang.

**OVERIGE RISICO’S**
Afhankelijkheid van wetgeving: het risico bestaat dat de regelgeving voor met name cadeaukaarten wordt aangescherpt omdat de regelgevers de consumenten willen beschermen. Dit betekent dat er enerzijds een belangrijk verdienmodel kleiner wordt of komt te vervallen en dat dit anderzijds juist kansen biedt voor de rol van Dappre.
Valuta: het risico bestaat dat Dappre B.V. valutaverliezen maakt omdat de koers van een valuta in een land waar Dappre B.V. zakendoet daalt. Dit betekent dat de winst in euro’s lager kan worden.

Signups

Name Role
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Robert Van der Tol Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Montesauri Investor
john van Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Freddy Madan Mohan Jankipersadsing Investor
Henk Veerbeek Investor
Ruud Schrijver Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor

Fundraise details

Funding goal €1,500,000.00
Fixed price €15.00
Minimum investment €452.25
Maximum investment €1,507,500.00
Opening date November 28 2019
Closing date January 27 2020

Files