Zonnepark-Budel

Public Offering

Pitch

Zonnepark Budel is al volledig operationeel en biedt de mogelijkheid voor Nyrstar-werknemers, inwoners van Cranendonck en andere beleggers om te investeren in het zonnepark via deze achtergestelde obligatie.

Het zonnepark is al volledig gefinancierd. Daarom gaat de opbrengst van deze uitgifte gebruikt worden om een gedeelte van de verstrekte leningen door de aandeelhouders af te lossen. Hierdoor is er een participatie in het zonnepark mogelijk.

Het 44MWp Zonnepark Budel is een van de grootste zonneparken van Nederland. Het park is gebouwd in het industriële gebied van Cranendonck, op het land dat eerder werd gebruikt door zinksmelter Nyrstar Budel.

Het zonnepark werd in 2018 gedurende 5 maanden gebouwd en begon eind november 2018 met de opwekking van elektriciteit. De inkomsten voor het zonnepark zullen in 2019 naar verwachting meer dan € 4,3 miljoen bedragen en een stabiel inkomen van minstens 15 jaar behouden onder het SDE + -initiatief van de Nederlandse staat.

Highlights

  • Het zonnepark wekt voldoende duurzame elektriciteit op om 12.500 huishoudens van stroom te voorzien
  • Het park beslaat een oppervlakte van 120 voetbalvelden met 154.000 zonnepanelen
  • Nederland is vastbesloten om iets te doen tegen de klimaatverandering en de koolstofemissies
  • Zonnepark Budel zou naar schatting meer dan 600.000 ton CO2-uitstoot tijdens zijn levensduur kunnen besparen

Media

Risks and challenges

Lage zonnestraling:
Het risico bestaat dat er aanzienlijk lager dan verwachte zonnestraling is met als gevolg inkomsten en kasstromen die te laag zijn om het rendement op de Obligatie te betalen. De verwachte zonnestraling wordt berekend op basis van lange termijn gemiddelden op de locatie van het zonnepark, gecorrigeerd voor een waarschijnlijkheid van 90% dat deze waarden wordt overschreden.

Operationeel risico:
Het risico bestaat dat er technische problemen in het zonnepark zijn die kunnen leiden tot lagere inkomsten en een lagere cashflow om de rente en aflossing te betalen.

Faillissementsrisico:
Als Zonnepark Budel failliet gaat, heeft zij geen geld om de lening terug te betalen of om rente te betalen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Provisional conditions and collateral

Voor deze obligatie zijn geen zekerheden gevestigd/gesteld. De obligaties zijn achtergesteld.

Zonnepark Budel B.V. heeft wel zekerheden en geen garanties verleend aan Rabobank voor een bedrag van EUR 54.600.000,-. Dit bestaat uit een hoofdsom van 39.000.000,- vermeerderd met overeengekomen renten en kosten en alle andere bedragen die verschuldigd aan enige Secured Creditor onder of in verband met de Finance Documents, gezamenlijk geschat op 40% van eerder genoemd bedrag, zijnde 15.600.000,- De zekerheden zijn gevestigd op het zonnepark.

Signups

Name Role
Anonymous Investor
Hans Ramaekers Investor
Anonymous Investor
Cornelis Middelkoop Holding Investor
Hans Pluijgers Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
HAM Real Estate B.V. Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Oscar Hoogeslag Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Gerco Wilbrink Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Jan Koolhaas Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Bram van Santen Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Ruud Schrijver Investor
Gerard Simonse Investor
Angela Smits Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Maarten Suijs Investor
Anonymous Investor
Hermannus Neulen Investor
Maarten Kansen Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Barbera Ammerlaan Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
J.T.M. Theloosen Investor
Hans Koster Investor
André Warmerdam Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Nico Rooijmans Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor

Fundraise details

Funding goal €250,000.00
Fixed price €100.00
Minimum investment €502.50
Maximum investment €5,025.00
Interest 5.50%
Duration 60 months
Opening date April 15 2019
Closing date May 15 2019

Files