Startupbootcamp – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Serap Ipek
May 19 2023 15:55
Simon Hoogland
April 15 2023 19:00
Tyrell Zinhagel
March 19 2023 18:33

Startupbootcamp Activity feed

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
August 16 2023 17:19

SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V. Interim Report 2023

Dear shareholders,

We hope all is well with you.

Please find attached to this update our Interim Report 2023 - this update includes highlights on the developments and performance of SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V. as well as on the individual startups.

Launched in 2019, the SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V. accelerator program centered on investing in ventures within Fintech, Cybersecurity, and RegTech fields. Four years down the line, under the strategic direction of their founders, these portfolio companies continue to make measurable advancements.

In the coming months, we’ll send you more updates regarding the status of the invested startups, the new investments and overall financials of SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V..

Together, we are continuously raising the bar for accelerators, creating one of the most impactful support systems for entrepreneurs around the world.

This would not have been possible without the trust, passion, and support shown by our investors and partners. For that, we would like to personally thank you once again.

If you have any questions around SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V. always feel free to reach out to our Group CEO (kauan@startupbootcamp.org), or our Investment Director Joey Moreau (joey.moreau@startupbootcamp.org).

Warm regards,

The Startupbootcamp Team

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
May 30 2023 12:55

SBC Fintech & Cybersecurity 1921 B.V. Interim Report Q1'23

Dear shareholders,

Please find attached to this update our Q1 Update for 2023 with updates on the developments and performance of SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V..

The SBC Fintech & Cybersecurity 1921 program started in 2019 and has the purpose of investing in ventures that operate in the Fintech-, RegTech- & InsurTech space. Around 3 years after it started, we just added the last 11 companies to the portfolio. This brings the total number to 31 startups that - under the leadership of their amazing founders - are steadily progressing.

In the coming months, we’ll send you more updates regarding the status of the invested startups, the new investments, and the overall financials of SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V..

If you have any questions about SBC Fintech & Cybersecurity 1921 always feel free to reach out to (kauan@startupbootcamp.org), or our Investment Director Joey Moreau (joey.moreau@startupbootcamp.org).

Warm regards,
The Startupbootcamp Team

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
March 31 2023 10:08

Draft financial accounts 2022

Dear shareholders,

Please find the draft annual accounts of 2022 attached. These are set to be approved and finalized in the company’s (non-public) general assembly on April 12th. The finalised annual accounts will be shared post-meeting, please allow us to elaborate on the key metrics in the meantime.

2022 was the year in which we closed the third and final cohort of the accelerator program. A total of thirty-one startups joined the portfolio over the course of three years. By the end of 2022, the company had received a stake in 29 of these startups; two more startups issued their shares to us in 2023.

As explained in the IM of the program, the investments made by the shareholders are used to accelerate the startups in their pre-seed stage. Once they've experienced significant growth (generally until the Series B round), we exit the startups and investors benefit from the proceeds of this transaction. This means the company is 'designed' to make an accounting loss in the first years of its existence, as was the case in 2022 (result of -€226k).

Last month, we also published the Report for 2022 with details on the portfolio and updates on the portfolio companies, their progress and other relevant statistics. This file can be found on the documents section on Nx'change.

We hope this provides some context to the annual accounts. Please do not hesitate to contact our Investment Director Joey Moreau (joey.moreau@startupbootcamp.org) if you have any questions or simply would like to catch up.

Kind regards,


The Startupbootcamp team

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
February 21 2023 12:21

SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V. - Annual Report 2022

Dear shareholders,

We hope all is well with you.

Please find attached to this update our Annual Report 2022, this update includes highlights on the developments and performance of SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V. as well as on the individual startups.

The SBC Fintech Amsterdam 1921 program started in 2019 and had the purpose of investing in ventures that operate in the Fintech-, RegTech- & InsurTech space. Three years after it started, we added the last 11 companies to the portfolio. This brings the total number to 31 startups that - under the leadership of their amazing founders - are steadily progressing.

In the coming months, we’ll send you more updates regarding the status of the invested startups, and the overall financials of SBC Fintech Amsterdam 1921 B.V.

If you have any questions around SBC Fintech Amsterdam 1921 always feel free to reach out to our Global Managing Director (kauan@startupbootcamp.org), or our Investment Director Joey Moreau (joey.moreau@startupbootcamp.org).

Warm regards,
The Startupbootcamp Team

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
April 7 2022 19:01

SBC Fintech & Cybersecurity 1921 B.V. Interim Report Q1'22

Dear shareholders,

Please find attached to this update our interim report for 2022 with updates on the developments and performance of SBC Fintech & Cybersecurity 1921 B.V..

The SBC Fintech & Cybersecurity 1921 program started in 2019 and has the purpose of investing in ventures that operate in the Fintech-, RegTech- & InsurTech space. Around 3 years after it started, we just added the last 11 companies to the portfolio. This brings the total number to 31 startups that - under the leadership of their amazing founders - are steadily progressing.

In the coming months, we’ll send you more updates regarding the status of the invested startups, the new investments, and the overall financials of SBC Fintech & Cybersecurity 1921 B.V..

If you have any questions about SBC Fintech & Cybersecurity 1921 always feel free to reach out to (kauan@startupbootcamp.org), or our Head of Investor Relations Joey Moreau (joey.moreau@startupbootcamp.org).

Warm regards,
The Startupbootcamp Team

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
January 27 2022 18:03

Aankondiging van het SBC FinTech & CyberSecurity Cohort III

Beste aandeelhouders,

Wij hopen dat u het goed maakt.

Sinds het succesvol afronden van de beursgang van het SBC Fintech & Cybersecurity Programma in 2019 hebben wij de luxe gehad om van uw actieve deelname te mogen genieten tijdens het scouten, selecteren & ondersteunen van de portfolio startups. Ons laatste selectieproces bracht ons van [1] de Staat van Fintech naar de [2] Shortlist Evaluatie die ons uiteindelijk leidde naar de [3] Selectiedagen.

De Selectiedagen die deze week plaatsvonden waren een nog energiekere-, inspirerende- en meer interactieve ervaring dan we hadden durven hopen. De 20 deelnemende startups hebben geweldig werk geleverd, waardoor het een enorme uitdaging was om de laatste 10 portfolio-startups te selecteren.

Na een uitgebreid juryberaad waarvoor ruim 10.000 datapunten zijn verzameld en overwogen hebben we besloten een extra startup toe te voegen aan het Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity 2022 Cohort. Het is daarom met trots en vreugde dat we u de 11 startups presenteren als laatste zullen toetreden tot het SBC Fintech & Cybersecurity portfolio.


Hieronder een overzicht van de geselecteerde startups:

Atmen - Een Afrikaanse challenger-bank gespecialiseerd in apps voor internet en mobiel geld, kaartbetalingen, geldovermakingen, vreemde valuta, prepaid debetkaarten en peer-to-peer-betalingen, met binnenkort aanvullende diensten.
Energy Shift - Een startup die slimme, door crowdfunding gefinancierde investeringen in zonneparken mogelijk maakt, waardoor de verschuiving naar meer duurzame energiebronnen mogelijk wordt.
Eqlaim - Eqlaim is een startup die snel en nauwkeurig claims voor bedrijfsonderbreking beoordeelt voor verzekeraars en hun klanten met behulp van AI om de kwantificering en rapportage van verliezen te automatiseren.
Finoo - Een fintech-startup die een nieuw tijdperk creëert voor internationale collegegeld betalingen gericht op internationale studenten en hun gezinnen.
Kle - Een nieuwe kijk op financiële educatie voor kinderen en tieners door middel van gamification, bankieren en samenwerking tussen gezinnen en jongeren om hun financiële gezondheid te verbeteren.
Moneye - Moneye is een Saas-platform waarmee mkb’ers al hun bankrekeningen in realtime kunnen volgen, zodat u de efficiëntie kunt verhogen, tijd kunt besparen en de controle kunt behouden.
ProfitRocket - Een advies- en rapportage platform voor P2P-leningen op verschillende markten.
SmarTrade - Een startup die smart contracts gebruikt om internationale handel, verzendingen, leveringen en financiële logistiek te regelen.
Toggle - Een startup die een gedecentraliseerde bank voor data bouwt, waar mensen meer controle hebben over hun digitale identiteit en data.
Vemini - Een hardware- en software oplossing voor snelle en veilige authenticatie door middel van aanraking loze handpalm scan.
Yoola - Een mobile-first managementtool voor financieel advies en planning, specifiek gericht op Afrikaanse millennials.

Het programma gaat van start op 28 februari en we zijn verheugd om dit avontuur te vervolgen met u, de startups en de vele mentoren, partners en adviseurs die zijn aangesloten op het SBC Fintech & Cybersecurity programma.

Gedurende het programma zullen wij u op de hoogte blijven houden van belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en nieuws over uw investering.

Als u vragen heeft over het portfolio, u wilt aanmelden als mentor of om gewoon eens in gesprek te gaan, neem dan gerust contact op met (joey.moreau@startupbootcamp.org // +316 54 90 44 66).

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
January 27 2022 17:59

Announcing SBC FinTech & CyberSecurity Cohort III

Dear shareholders,

We hope all is well with you and your beloved ones.

Since successfully closing the IPO of the SBC Fintech & Cybersecurity Program in 2019, we have had the luxury to enjoy your active participation during the scouting-, selection- & acceleration process for the portfolio startups. Our latest Selection Events brought us from [1] the State of Fintech to the [2] Funnel Assessment that eventually led us to the [3] Selection Day events.

The Selection Days that took place over the course of this week were an even more energizing, inspiring, and engaging experience than we could have hoped for. The 20 participating startups did an amazing job which made it extremely challenging to select the final 10 portfolio startups.

After an extensive jury deliberation, for which over 10.000 data points were collected and taken into consideration, we have decided to add an extra startup to the Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity 2022 Cohort. It is therefore with pride and joy that we’d like to announce to you the final 11 startups that will join the SBC Fintech & Cybersecurity program portfolio. Hereunder an overview of the selected startups:

Atmen - An African challenger bank that specializes in web and mobile money apps, card payments, money remittance, foreign exchange, pre-paid debit cards, and peer-to-peer payments, with additional services coming soon.
Energy Shift - A startup allowing smart crowd-funded investments in Solar farms, empowering the shift towards renewable energy.
Eqlaim - Eqlaim is a startup that quickly and accurately assesses business interruption claims for Insurers and their clients, leveraging AI to automate loss quantification and reporting.
Finoo - A fintech startup creating a new era for cross-border tuition payments focused on international students and their families.
Kle - Re-images financial education for teenagers with their families through smart allowance management, gamifying savings, and creating a generation of increased financial health.
Moneye - Moneye is a Saas Platform that allows SMEs to monitor all their bank accounts in real-time so that SME's can increase efficiency, save time and stay in control of their finances.
ProfitRocket - An advisory & reporting platform for investors investing in P2P loans across marketplaces.
SmarTrade - A Trade Finance startup using smart contracts to settle international trade payments, shipments, delivery and financial logistics.
Togggle - A startup building a decentralized bank for data, where people have more control over their digital identity and data.
Vemini - A hardware and software solution for fast, unbiased authentication through touchless palm vein mapping.
Yoola - A mobile-first management tool for financial advice and planning specifically focused on African Millennials.


The program will kick off on February 28th and we are extremely excited to start this journey with you, the startups and the many mentors, partners and advisors that have joined us in the past months.

Throughout the program, we will continue to update you on important events, developments and news about your investment.

In case you have any questions regarding the portfolio or the investor perks, if you would like to sign up as a mentor or if you would simply like to catch up with us always feel free to reach out to (joey.moreau@startupbootcamp.org // +316 54 90 44 66).

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
October 15 2021 16:18

Program report October 2021

Dear investors,

Please find the October program report of SBC FinTech & Cybersecurity attached. During the program we were amazed with the work of the 12 strong founding teams. We are happy to share the progress with you.

Kind regards,


The SBC team

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
June 2 2021 09:53

Annual financial accounts 2020

Dear shareholders,

Please find the published annual accounts of 2020 attached. The most important metrics:

- 2020 was the year in which the first program of 10 statups was finalized.
- At year end, 9 of the 10 startups had fully gone through the process of creating a legal entity and issued shares to SBC Fintech 1921 BV. Therefore, 9 participations are listed on the balance sheet.
- Startups are valued at a purchase cost of €28.000, consisting of a €15.000 capital contribution and €13.000 in services provided in kind.

The P&L is rather straightforward:
- €70k in sponsorship revenue.
- €104k in revenue from the startups. This corresponds with the invoices sent for the services provided in kind.
- €950k in production and management fees; in line with the shareholders agreement.
- Resulting in an (anticiapted) loss of 765k.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.


Kind regards,


The Startupbootcamp Team

SBC Fintech Amsterdam 1921 posted an important announcement
February 10 2021 14:03

Program report February 2021

Dear shareholders,

First of all, we hope that you are all healthy and safe in these trying times.

Now that demo day is a wrap (see www.sbcfintechcyber.com for a recap), we would like to provide you with an update on our portfolio of startups. In the attached document you can find a program update by our MD, Douwe Mulder. The report contains general information on the program, the impact of COVID-19 and an overview of the startups the program has helped to accelarate so far.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

Kind regards,

The Startupbootcamp Team

URL: https://www.sbcfintechcyber.com