Hieroo

Public Offering

Pitch

Investeer met Hieroo in talent die zich inzetten voor maatschappelijke problemen en sociale initiatieven. De introductie van deze obligatielening betreft de eerste verhandelbare lening voor Hieroo B.V., een dochter onderneming van het succesvolle adviesbureau SeerderDeBoer. Hieroo is voornemens de komende jaren meerdere obligatieleningen uit te geven, wanneer de opleidingsprogramma’s succesvol verlopen.

Hieroo werkt met Rotterdams talent aan een beter Rotterdam van morgen. De Rotterdamse talenten zijn oprechte, betrokken, vrije en vernieuwende doeners. Zij voeren projecten en consultancy-opdrachten uit voor organisaties in alle sectoren in Rotterdam. Na een tweejarige traineeship en een gedegen opleiding bij de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (SIOO), stromen de talenten door als leidinggevende, consultant of (sociaal) ondernemer. Hieroo bouwt een community op in de stad met startend hoogopgeleid talent van diverse organisaties. Een deel van de winst en tijd van Hieroo wordt aangewend voor het realiseren van sociale innovaties in Rotterdam.

Hieroo is naast Rotterdam ook actief in Amsterdam en Twente. Zij heeft de ambitie aanwezig te zijn in alle steden met een HBO en/of Universiteitsinstelling. Hieroo is onderdeel van SeederDeBoer, een leidend adviesbureau in organisatietransformaties. Het doelbedrag dat Hieroo met haar eerste obligatie-uitgifte wilt ophalen is EUR 400.000. Rabobank zal bij het bereiken hiervan additionele groeifinanciering verstrekken van EUR 300.000. Het totaal opgehaalde kapitaal zal door de onderneming ingezet worden om het opleidingstraject voor talentvol talent te financieren.

Geïnteresseerde beleggers kunnen investeren vanaf EUR 500,-. Looptijd van de lening is 48 maanden met een vaste rente van 4,5%. Na het bereiken van het doelbedrag zal de emissie gesloten worden, waarna de stukken aan beleggers zullen worden toegewezen.

Online inschrijven kan direct via deze pagina.

Highlights

  • Hieroo staat voor:
  • - Jong talent
  • - Werk maken van sociale innovatie
  • - Lokale oriëntatie

Media

Risks and challenges

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de winst die Hieroo B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest.

De belangrijkste redenen waardoor Hieroo B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, worden genoemd in het AFM-Informatiememorandum.

De obligaties zijn verhandelbaar op de multilaterale handelsfaciliteit (MTF) van Nxchange.

Provisional conditions and collateral

Graag verwijzen we u naar de Basic Term Sheet/Obligatievoorwaarden. Er worden aan de beleggers geen zekerheden verstrekt of verpand.

Hieroo B.V. heeft wel zekerheden verleend aan Rabobank voor een bedrag van EUR 300.000.

De zekerheden zijn gevestigd op alle huidige en toekomstige inventaris en vorderingen van Hieroo B.V. Daarnaast is er sprake van achterstelling van een lening van EUR 260.000 ver-strekt door de aandeelhouders van Participatiemaatschappij SeederDeBoer B.V.

Signups

Name Role
Bert Frijlingh Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Ruud Schrijver Investor
Klazinus Lagerwerf Investor
Pieter Mulder Investor
Anonymous Investor
GGP Investor
Jan de Groot Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Ron Dukers Investor
René Boots Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor

Fundraise details

Funding goal €400,000.00
Fixed price €100.00
Minimum investment €502.50
Maximum investment €402,000.00
Interest 4.50%
Duration 48 months
Opening date November 8 2019
Closing date December 17 2019

Files