Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

T. Roozendaal
July 2 2019 10:45
Omar Kouriane
June 29 2019 12:53
kees Schooleman
June 26 2019 22:42

Fastned Activity feed

FastnedNiels Korthals Altes wrote a post about Fastned BV
June 25 2019 22:55

Category: Other

Beste Kees, we beantwoorden alle vragen maar door de veelheid kan het helaas wat langer duren. Onze excuses daarvoor

kees Schooleman wrote a post about Fastned BV
June 25 2019 18:13

Category: Other

Hoi Alida, dat staat de koers inmiddels niet meer, maar ik krijg ook geen reactie op meerdere vragen. Ik vraag me af hoe dat kan!

Alida Hoek asked a question about Fastned BV
June 21 2019 19:57

Category: Shareholders

Hoe kan dat de koers van Fastned op NXchange op 21,10 staat en op Euronext 59?

Pieter Baron wrote a post about Fastned BV
June 21 2019 15:36

Category: Other

wat is er de de oorzaak van dat de aandelen Fastned ,na afzien van de emissie nieuwe aandelen door Fastned, op de amsterdamse beurs met ca 250% in waarde stijgt?

Nxchange posted an important announcement
June 21 2019 12:36

Important announcement from Nxchange

Nxchange has temporarily removed the 10% rate collar for equity transactions in Fastned depository receipts. It is now possible to place orders outside the rate collar boundary.

Nxchange continues to monitor the market. For further questions please contact Nxchange on +31 (0) 20 2404360 on workdays between 9 AM and 6 PM or by mail: support@nxchange.com
Nxchange posted an important announcement
June 20 2019 18:39

Dual-listing Fastned op Nxchange en Euronext // Dual-listing Fastned on Nxchange and Euronext

(English below)

Amsterdam, 20 juni 2019 – Fastned zal morgen een dual-listed company zijn door haar beursgang op Euronext Amsterdam. Dit betekent dat de Fastned certificaten op twee verschillende beurzen verhandeld kunnen worden. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit voor uw certificaten van aandelen Fastned op Nxchange betekent. Er verandert niks, alleen op het moment dat u uw certificaten van aandelen wilt verhandelen op Euronext dient u deze over te hevelen naar Euronext. Certificaten van aandelen Fastned kunnen vanaf morgen zoals gebruikelijk 24/7 op Nxchange worden verhandeld en via reguliere tijden op Euronext. Hieronder een paar veelgestelde vragen uitgelicht.

Wat gaat er gebeuren?
Fastned heeft aangekondigd nieuwe certificaten van aandelen uit te geven en deze verhandelbaar te maken op Euronext. De bestaande aandelen blijven genoteerd aan Nxchange, maar Fastned biedt Nxchange beleggers ook de mogelijkheid om hun certificaten van aandelen te verhandelen op Euronext. Hiervoor dient u wel uw beleggingsportefeuille naar Euronext over te hevelen. U bent dit echter niet verplicht.

Hoe gaat het overhevelen van certificaten van aandelen Fastned in zijn werk?
De certificaten van aandelen die op Nxchange genoteerd staan kunnen niet zonder meer worden overgeheveld naar Euronext. Fastned heeft ervoor gekozen de nieuw uit te geven certificaten op een andere ISIN-code uit te geven dan de bestaande certificaten. Op verzoek van de belegger ruilt Fastned bestaande certificaten om in een nieuw certificaat. Op Euronext zijn alleen de nieuwe certificaten verhandelbaar.

In hoeverre verschillen de “Nxchange Fastned certificaten” van de “Euronext Fastned certificaten”?
Het enige verschil tussen de beide certificaten is de ISIN-code. Er is geen verschil in rechten of te verwachten financiële vergoedingen. Bij omwisseling ontvangt u dan ook, ongeacht de koers op beide beurzen, één nieuw certificaat bij inlevering van één bestaand certificaat.

Welke procedure moet ik volgen?
Op de website van Fastned is een document geplaatst, waarin de migratieprocedure duidelijk is uitgelegd. Dit formulier heeft u nodig om uw Fastned certificaten om te zetten. ING-bank, als “listing agent” van de nieuwe certificaten van aandelen Fastned, heeft daarbij een coördinerende rol.

Welke kosten brengt de omwisseling met zich mee?
Voor de omwisseling van de certificaten moet Nxchange kosten maken, die we in rekening brengen bij de investeerder. De hoogte van die kosten kunt u vinden op www.nxchange.com/fees. Tot 31 augustus 2019 zal Fastned de kosten van deze omwisseling voor haar rekening nemen.

Voor meer vragen kunt u altijd direct contact opnemen met Nxchange via +31 (0)20 2404360 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur of per mail: support@nxchange.com

//////

Amsterdam, 20th June 2019 - Fastned will be a dual-listed company tomorrow due to its IPO on Euronext Amsterdam. This means that the Fastned certificates can be traded on two different exchanges. We can imagine that you are wondering what this means for your Fastned depositary receipts on Nxchange. Nothing will change, only when you want to trade your depository receipts on Euronext you have to transfer them to Euronext. A few frequently asked questions are explained below.

What is going to happen?
Fastned has announced that it will issue new depositary receipts for shares and make them tradable on Euronext. The existing shares remain listed on Nxchange, but Fastned also offers Nxchange investors the opportunity to trade their depository receipts on Euronext. For this you need to transfer your Fastned depository receipts to Euronext. However, you are not required to do this.

How does the transfer of depository receipts for Fastned shares work?
The depositary receipts listed on Nxchange cannot simply be transferred to Euronext. The newly issued certificates have a different ISIN code than the existing certificates. At the investor's request Fastned exchange any currently existing certificate for a new certificate, which can be traded then on Euronext.


To what extent do the "Nxchange depositary receipts" differs from the "Euronext Fastned certificates"?
The only difference between the two certificates is the ISIN code. There is no difference in rights or expected financial compensation. Upon exchange, you will therefore receive, regardless of the rate on both exchanges, one new certificate upon submission of one existing certificate.

Which procedure should I follow?
On the Fastned website a document has been placed, in which the migration procedure is clearly explained. You need this form to convert your Fastned certificates. ING bank, as the "listing agent" of the new Fastned shares, has a role as coordinator in this process.

What costs does the exchange entail?
Nxchange incurs costs for the exchange of the certificates, which we charge to the investor. Please find the fees for this transaction at www.nxchange.com/fees. Until 31st August 2019, Fastned reimburses the costs of the exchange for all exchanges.

For more questions you can always contact Nxchange directly on +31 (0) 20 2404360 on workdays between 9 AM and 6 PM or by mail: support@nxchange.com
Fastned BV posted an important announcement
June 20 2019 16:55

Fastned morgen genoteerd op Euronext; emissie nieuwe certificaten van aandelen uitgesteld

Fastned morgen genoteerd op Euronext; emissie nieuwe certificaten van aandelen uitgesteld

Amsterdam, 20 juni 2019. Fastned B.V. ("Fastned" of de "Vennootschap"), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, start vrijdag haar notering op Euronext Amsterdam. De vorige week aangekondigde emissie van nieuwe certificaten van aandelen wordt echter uitgesteld in verband met markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid deze week over het kabinetsbeleid aangaande de stimulering van elektrisch rijden. De handel in certificaten van aandelen op Euronext start morgen, vrijdag 21 juni 2019.

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snelle laadstations. Onlangs opende Fastned in het Verenigd Koninkrijk haar eerste station en de onderneming bouwt momenteel aan laadstations in Duitsland en Nederland. Fastned heeft al een netwerk van 101 stations, waarvan 88 in Nederland en 12 in Duitsland. Afgelopen jaren groeide de omzet van Fastned met 10% maand op maand en loopt daarmee voor op de groei van het aantal elektrische auto’s. Investeren in de groei van haar netwerk is de reden voor Fastned om te noteren aan Euronext. Deze notering zal de toegang van Fastned tot de kapitaalmarkt vergroten en Fastned extra financieringsflexibiliteit geven, om de groeistrategie te helpen realiseren.

Een week geleden publiceerde Fastned haar voornemen om de notering aan Euronext te combineren met de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Dit deed zij op basis van positieve signalen vanuit de markt. Echter, op basis van de huidige markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid aangaande de stimulering van elektrisch rijden, en de respons vanuit beleggers in de afgelopen dagen hieromtrent, heeft Fastned besloten de emissie uit te stellen.

Voor Fastned betekent dit dat zij vrijdag 21 juni 2019 noteert aan Euronext, waarmee de gewenste toegang tot een grotere kapitaalmarkt wordt gerealiseerd. Het niet doorgaan van de emissie betekent dat er geen verwatering is voor huidige certificaathouders bij de beursgang. Voor de komende periode verwacht Fastned haar onderneming verder te laten groeien en nieuwe laadstations te realiseren. Deze ontwikkelingen worden gefinancierd uit de obligatie-uitgiften en kapitaalstortingen van afgelopen jaar. Ook deze nieuwe stations zullen gaan bijdragen aan de toekomstige omzetgroei en winstgevendheid. Afhankelijk van de ontwikkeling van het marktsentiment zal Fastned op termijn mogelijk met een nieuwe aanbieding voor investeerders komen.

Daarnaast zal Fastned vanaf 25 juni 2019 een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als voorzitter (Bart is één van de oprichters van Fastned), en Hans Streng (vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.

Michiel Langezaal (mede-oprichter en CEO): “Ik ben heel trots dat Fastned morgen een notering aan Euronext krijgt. Dit is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van het bedrijf. De uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen is nu uitgesteld, maar met de notering aan Euronext zijn de mogelijkheden voor financiering uitgebreid.”

Migratieproces
Informatie voor de Fastned certificaathouders (de “Certificaathouders”) die over willen stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam is te vinden op Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) en via het Nxchange berichtensysteem. Certificaathouders die geen gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam zullen hun Certificaten op Nxchange kunnen blijven verhandelen zolang Nxchange deze optie op haar platform faciliteert.

Het migratieproces voor Certificaathouders die van Nxchange naar Euronext Amsterdam willen overstappen, bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

(i) als een Certificaathouder nog geen effectenrekening met toegang tot Euronext Amsterdam heeft, zal een Certificaathouder een dergelijke effectenrekening bij een bank of effectenmakelaar moeten openen;
(ii) een Certificaathouder moet het conversieformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com/) en een screenshot maken van zijn of haar Certificatenpositie op Nxchange;
(iii) het ingevulde conversieformulier samen met het bovengenoemde screenshot moet door de Certificaathouder per e-mail of post worden verstuurd aan ING (de “Noterings- en Betaalagent”);
(iv) de Fastned Administratie Stichting zal de huidige Certificaten (ISIN NL0010732244) van de betreffende Certificaathouder inwisselen voor nieuwe Certificaten (ISIN NL0013654809) die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam door een intrekking van de relevante bestaande Certificaten en gelijktijdige uitgifte van een gelijk aantal Certificaten;
(v) en de nieuwe Certificaten worden in girale vorm geleverd via de faciliteiten van Euroclear Nederland door de Noterings- en Betaalagent op de effectenrekening van de betreffende Certificaathouder.

Stappen (i) tot (iii) worden hierna de “Voorbereidende Stappen” genoemd en de stappen (iv) en (v) worden hierna de “Conversiestappen” genoemd. Bij ontvangst van het conversieformulier overeenkomstig stap (iii) hierboven, zal de Nxchange rekening van de desbetreffende Certificaathouder worden geblokkeerd en kan de Certificaathouder niet meer op Nxchange deze Certificaten verhandelen. Nadat het migratieproces is voltooid van Nxchange naar Euronext Amsterdam, is het niet mogelijk om de Certificaten die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn terug om te zetten in Certificaten die op Nxchange verhandelbaar zijn.

De duur van het migratieproces is afhankelijk van de timing van de uitvoering van de Voorbereidende Stappen. Tot en met 31 augustus 2019 (de “Initiële Migratie Periode”) is het mogelijk om het migratieproces dagelijks af te ronden, wat resulteert in een periode van maximaal drie werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 1 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 is het mogelijk het migratieproces wekelijks te voltooien, wat resulteert in een periode van maximaal vijf werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 10 oktober 2019 is het alleen mogelijk om het migratieproces op maandelijkse basis te voltooien. Fastned, de Fastned Administratie Stichting, Nxchange en de Noterings- en Betaalagent aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies geleden door een persoon als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Conversiestappen.

Tijdens de Initiële Migratie Periode dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange voor rekening van de betreffende Certificaathouder. Afhankelijk van de bank of effectenmakelaar van een Certificaathouder, kunnen dergelijke kosten (gedeeltelijk) worden gedragen door de bank of effectenmakelaar van de Certificaathouder.

Informatie
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de notering aan Euronext Amsterdam, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0)20 705 53 80.

Fastned BV posted an important announcement
June 20 2019 16:52

Fastned will list on Euronext tomorrow; issue of new depositary receipts postponed

Fastned will list on Euronext tomorrow; issue of new depositary receipts postponed

Amsterdam, 20 June 2019. Fastned B.V. ("Fastned" or the "Company"), the fast-charging company that is building a European network of fast-charging stations for fully electric vehicles, will start trading on Euronext Amsterdam this Friday. The issue of new depositary receipts announced last week is being postponed due to market-related circumstances, including the increased uncertainty this week about goverment policy in relation to fiscal incentives for electric vehicles in the Netherlands. Trading in depository receipts on Euronext will start tomorrow, Friday, June 21, 2019.

Fastned is building a European network of fast charging stations and recently opened its first station in the United Kingdom. The company is currently building charging stations in Germany and the Netherlands. Fastned already has a network of 101 stations, 88 of which in the Netherlands and 12 in Germany. In recent years, Fastned's revenue grew by 10% month on month, outpacing the growth in the number of electric cars. Investing in the growth of its network is the reason for Fastned to list on Euronext. This listing will increase Fastned's access to capital markets and gives Fastned additional funding flexibility to help realise its growth strategy.

A week ago, Fastned published its intention to combine its listing on Euronext with the issue of new depository receipts. This was done on the basis of positive signals from the market. However, based on current market-related circumstances, including increased uncertainty regarding fiscal stimulation of electric vehicles in the Netherlands, and the response from investors in recent days on this matter, Fastned has decided to postpone the issue.

For Fastned, this means that it will list on Euronext on Friday, 21 June 2019, thereby achieving its goal to gain access to a larger capital market. The postponement of the issue means that there will be no dilution for current holders of the depository receipts. In the coming period, Fastned expects to continue its growth path and add new charging stations to its network. These developments are funded with proceeds from earlier bond issues and capital raises. These new stations will also contribute to future revenue growth and profitability. Depending on the development of market sentiment, Fastned may in due time come to market with a new offer.

In addition, from 25 June 2019 Fastned will have a supervisory board consisting of Bart Lubbers as chairman (Bart is one of the founders of Fastned), and Hans Streng (vice-chairman) and Hans Michels as independent members.

Michiel Langezaal (Co-founder & CEO): “I am very proud that tomorrow Fastned will be listed on Euronext. This is an important milestone in the development of the company. The issue of new depositary receipts for shares has now been postponed, but the listing on Euronext has expanded the possibilities for financing. "

Migration process
Information for DR holders who wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam is provided on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and via the Nxchange messaging system. DR holders that do not make use of the possibility to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam, will continue to be able to trade their DRs on Nxchange as long as Nxchange facilitates this option on its platform.

The migration process for DR holders that wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam will consist of the following main steps:

(i) in so far as a DR holder does not yet have a securities account with access to Euronext Amsterdam, a DR holder will need to open such a securities account with a bank or stockbroker;

(ii) a DR holder will need to complete the conversion form which is available on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and make a screenshot of its DR position on Nxchange;

(iii) the completed conversion form together with the aforementioned screenshot is to be submitted per e-mail or per post by the DR holder to ING (the “Listing and Paying Agent”);

(iv) the Fastned Administration Foundation will exchange the current DRs (ISIN NL0010732244) held by the relevant DR holder into new DRs (ISIN NL0013654809) that will be tradeable on Euronext Amsterdam by means of a cancellation of the relevant existing DRs and simultaneous issuance of an equivalent number of DRs;

(v) and the new DRs are delivered in book-entry form through the facilities of Euroclear Nederland by the Listing and Paying Agent to the securities account of the relevant DR holder.

Steps (i) through (iii) are hereinafter referred to as the “Preparatory Steps” and steps (iv) and (v) are hereinafter referred to as the “Conversion Steps”. Upon receipt of the conversion request pursuant to step (iii), the Nxchange account of the relevant DR holder will be locked and the DR holder will not be able to trade any DRs on Nxchange. After the migration process has been completed from Nxchange to Euronext Amsterdam, it will not be possible to re-convert DRs that are tradeable on Euronext Amsterdam back to DRs that are tradeable on Nxchange.

The duration of the migration process will depend on the timing of the effectuation of the Preparatory Steps. Up to and including 31 Augustus 2019 (the “Initial Migration Period”), it will be possible to complete the migration process on a daily basis, resulting in a time period of up to three business days for the effectuation of the Conversion Steps. From 1 September 2019 up to and including 9 October 2019, it will be possible to complete the migration process on a weekly basis, resulting in a time period of up to five business days for the effectuation of the Conversion Steps. As of 10 October 2019, it will only be possible to complete the migration process on a monthly basis. The Company, the Foundation, Nxchange and the Listing and Paying Agent do not accept any liability for any loss incurred by any person as a result of any delay in the effectuation of the Conversion Steps.

During the Initial Migration Period, Fastned will cover the costs involved in the effectuation of the Conversion Steps. After the Initial Migration Period, the costs related to the effectuation of the Conversion Steps for an individual migration, such as any fees charged by Nxchange, will be for the account of the relevant DR holder. Depending on a DR holder’s bank or stockbroker, such costs could (in part) be borne by the DR holder’s bank or stockbroker.

Information
For additional information with regard to the listing on Euronext Amsterdam, investors can contact Fastned Investor Relations, via invest@fastnedcharging.com, or +31 (0)20 705 53 80.

Fastned BV posted an important announcement
June 13 2019 15:19

Fastned opent 100ste snellaadstation // Fastned opens its 100th fast charging station

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Fastned opent 100ste snellaadstation
Belangrijke mijlpaal op weg naar een Europees netwerk van duizend snellaadstations

Amsterdam, 13 juni 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt waar alle volledig elektrische voertuigen snel hun accu kunnen opladen, opent vandaag gelijktijdig haar 100ste en 101ste snellaadstation in Europa. Het gaat om de stations Molenkamp en Eigenblok aan beide zijden van de A15 tussen Gorinchem en Geldermalsen.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Dit is goed nieuws voor elektrische rijders en een mooie mijlpaal voor Fastned. In 2013 openden we onze eerste stations langs de Nederlandse snelweg. Zes jaar later hebben we meer dan 100 stations gebouwd in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op A-locaties langs snelwegen en in steden. We zijn daarnaast ver gevorderd met de ontwikkeling van locaties in België en Zwitserland. Fastned is met dit snellaadnetwerk inmiddels één van de grootste spelers in Europa.”

Fastned is opgericht in 2012 door Michiel Langezaal en Bart Lubbers nadat het bedrijf
in een openbare aanbestedingsprocedure die door Rijkswaterstaat werd georganiseerd concessies verwierf voor de realisatie van een groot aantal snellaadstations langs Nederlandse snelwegen.

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk, met als doel duizend snellaadstations waar alle volledig elektrische voertuigen snel kunnen opladen met 100% duurzame elektriciteit.

////////

Fastned opens its 100th fast charging station
Important milestone on the way to a European network of a thousand fast charging stations

Amsterdam, 13 June 2019. Fastned, the charging company that is building a European network of fast charging stations where all fully electric vehicles can fast charge their batteries, is simultaneously opening its 100th and 101st fast charging stations in Europe. The two stations are situated in the Netherlands, on both sides of the A15 highway.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “This is good news for electric drivers and a great milestone for Fastned. In 2013 we opened our first fast charging stations along the Dutch highway. Six years later we have built more than 100 stations in the Netherlands, Germany and the United Kingdom at high traffic locations along highways and within cities. The development of locations in Belgium and Switzerland is also well underway. With this fast charging network Fastned is now one of the largest players in Europe.”

Fastned was founded in 2012 by Michiel Langezaal and Bart Lubbers after the company
acquired concessions via a public allocation procedure organised by the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (“Rijkswaterstaat”) for the realisation of a large number of fast charging stations along Dutch highways.

Fastned's mission is to give freedom to electric drivers and thereby accelerate the transition to electric driving. To achieve this, Fastned is building a European network with the aim of a thousand fast charging stations where all fully electric vehicles can charge fast with 100% sustainable electricity.

Fastned BV posted an important announcement
June 12 2019 18:32

Fastned launches its public offering on Euronext Amsterdam

Fastned launches its public offering on Euronext Amsterdam

Amsterdam, 12 June 2019. Fastned B.V. (Fastned or the Company), the charging company which is building a European network of fast charging stations for fully electric vehicles, today announces the offer price, offer size and publication of the prospectus (the “Prospectus”) for the planned public offering and listing on Euronext Amsterdam (the “Offering”). The offer period of the Offering will commence on Thursday, 13 June 2019 for Dutch retail investors and for institutional investors. Listing of, and first trading in, the Fastned depositary receipts (“DRs”) on Euronext Amsterdam is expected on Friday, 21 June 2019.

Offering Highlights
● The offer price for the Offering (the “Offer Price”) is set at €10 per Offer DR;
● The Offering consists of an offering of primary DRs only, comprising up to 3,000,000 new DRs (the “Offer DRs”), to be issued by the Fastned Administratie Stichting, representing up to 3,000,000 newly to be issued ordinary shares with a nominal value of € 0.01 each;
● Bart Lubbers (co-founder) and Michiel Langezaal (CEO and co-founder) will not sell securities in the Offering and intend to continue to be long-term DR holders following the Offering;
● Based on the Offer Price, the Offering aims to raise approximately €27.3 million in gross proceeds, excluding the over-allotment option (and €30 million assuming full exercise of the over-allotment option). Fastned will use the net proceeds from the sale of the Offer DRs to finance the operational and capital expenditures associated with increasing the capacity of its European network of fast charging stations;
● Fastned has granted an over-allotment option to ING of up to 10% of the total number of Offer DRs;
● The Offer DRs constitute approximately 18.4% of Fastned’s issued share capital, excluding exercise of the over-allotment option (assuming full exercise of the over-allotment option, the Offer DRs will constitute not more than approximately 20.3% of Fastned’s issued share capital);
● The Offering will be made to institutional and retail investors in the Netherlands and to eligible institutional investors in various other jurisdictions outside the United States;
● There will be a preferential allocation to eligible retail investors in the Netherlands, and each Dutch retail investor will in principle be allocated a minimum of 1,000 Offer DRs for which such investor subscribes.
● The offer and subscription period for both institutional and retail investors commences on 13 June 2019 at 9:00 CET and is expected to end at 14:00 CET on 20 June 2019;
● The exact number of Offer DRs to be sold and allocated are expected to be announced on 20 June 2019 (subject to extension of the timetable of the Offering). Prior to allocation, the number of Offer DRs may be increased or decreased.
● Listing of, and first trading in, the DRs (on an “as-if-and-when-issued/delivered” basis) on Euronext Amsterdam under the symbol “FAST” is expected to commence on 21 June 2019;
● Migration process from Nxchange to Euronext Amsterdam has been put in place and detailed instructions are provided on the Fastned website
● The Prospectus as approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten, the “AFM”) is available on the Fastned website (ir.fastnedcharging.com).

Michiel Langezaal, CEO of Fastned:
“I’m happy to announce the launch of the Offering of Fastned today. The proceeds of this offering will be used to finance the operational and capital expenditures that are required in the following years to increase the capacity of our network. The car industry is investing billions of euros in the development and mass production of full electric vehicles, and we expect a strong increase in demand for fast charging in the coming years. This is why significant investments in fast charging infrastructure are so important.“

Fastned’s highlights
● Amsterdam based Fastned is a pioneer in the development and operation of a network of fast charging stations that provide 100% renewable electricity for fully electric vehicles (“FEVs”);
● The Company’s mission is to give freedom to drivers of FEVs and accelerate the transition to sustainable transportation;
● Since its start in 2012, Fastned has built a network of 99 fast charging stations, of which 86 stations in the Netherlands, 12 in Germany and one in the UK;
● Fastned has expansion plans for other countries in Europe, with a focus on Belgium, Switzerland (where it recently won a tender for 20 locations) and France;
● Fastned has shown consistent strong growth in volume and revenues, with a compounded growth rate of 30% for its quarter-on-quarter revenue in the 2015 – 2018 period;
● Fastned believes it is uniquely positioned to benefit from the mega-trend towards full electrification of mobility, supported by (i) government support in the form of regulations and incentives, (ii) increasing supply of FEVs as a result of large investments in FEV manufacturing facilities by car manufacturers, (iii) battery technology advancements combined with decreasing battery prices, (iv) growing consumer preferences to drive FEVs, and (v) increasing charging speed in combination with fast charging infrastructure;
● Through its highly-scalable network of fast charging stations, Fastned provides essential infrastructure to help facilitate the accelerating growth of FEV adoption in the Netherlands and other European countries.

Equipped with a valuable set of exclusive rights to apply for permits to operate fast charging stations along Dutch highways, Fastned decided in 2012 to start investing in fast charging stations ahead of the expected significant market demand for its services. As a result of this early start Fastned now has the infrastructure, systems, procedures and know-how in place to take advantage of the accelerating growth of the number of fully electric vehicles on European roads.

Rationale for the Euronext listing and Use of Proceeds
The principal purpose of the Offering is to obtain additional capital to support the execution of Fastned’s growth strategy. The Company believes that the Offering and listing of the DRs on Euronext Amsterdam is a logical next step in the development of the Company, will further enhance Fastned’s profile and brand recognition with investors, business partners, clients and employees, and will create additional funding flexibility.

Based on the Offer Price, the Offering aims to raise approximately €27.3 million in gross proceeds, excluding the over-allotment option (and €30 million assuming full exercise of the over-allotment option).

The Offering is intended to finance operational and capital expenditures that are required in the following years to increase the capacity of Fastned’s network. Fastned expands its network primarily in the following four ways:
● by placing additional fast chargers at existing stations;
● by procuring additional grid connections and/or grid connections with more capacity;
● by equipping existing stations with faster chargers that can deliver more kilowatt-hour (“kWh”) per unit of time; and
● by securing new locations, obtaining permits and continue building stations in the Netherlands, Germany and other countries such as the United Kingdom, Belgium, Switzerland and France, with the aim to realise on average three to six new locations per month in the medium term.

The amounts and timing of the Company’s actual expenditures will consequently depend upon numerous factors, including but not limited to delays in time-intensive elements in the development process of new locations (such as the receipt of operating permits, building permits, planning consents and grid connections), location specific aspects (e.g. the type of soil a station is built on), regulatory or competitive developments, the net proceeds actually raised by it in the Offering, any amounts received by way of government subsidies and Fastned’s future operating costs and expenditures. As a consequence, the Company cannot predict with certainty all of the particular ways in which it will expand the capacity of Fastned’s network, the amounts that it will actually spend on the uses set forth above nor do the four ways listed above indicate the order in which the Company will deploy the net proceeds from the Offering. The net proceeds of the Offering will as part of this expansion also be used for the related operational expenditures and other costs, including interest charges of corporate bonds that cannot yet be covered by Fastned’s earnings. The proceeds from the Offering will not be used for the repayment of the principal amount of any outstanding corporate bonds.

The management board will have significant flexibility in applying the net proceeds from the Offering on the expansion of the capacity of Fastned’s network and may change the allocation of these proceeds as a result of these and other contingencies.

Leadership team and governance

Fastned currently has 52 employees, working in Amsterdam and at its offices in Cologne, London, and Ghent, the vast majority of which is focused on the growth of the Company’s operations.

The management board of Fastned will, as of the settlement of the Offering, comprise two members being Michiel Langezaal, one of the founders and Chief Executive Officer, and Niels Korthals Altes, the Chief Commercial Officer and Head of Funding. Both are experienced professionals in this young but rapidly growing industry.

Further, as of the settlement of the Offering, Fastned will have a supervisory board in place, consisting of Bart Lubbers as Chairman (Bart is one of Fastned’s founders) and Hans Streng (Vice-Chairman) and Hans Michels as independent members.

All shares in the capital of Fastned are held by the Fastned Administratie Stichting (the “Foundation”), which in turn issued depository receipts for these shares to investors. This structure was implemented on 7 March 2014 and will remain in place upon completion of the Euronext listing.

Financial and business objectives

On the basis that Fastned is able to secure financing to implement its growth strategy, it has set the following financial and business objectives for the medium term [1] , which it aims to achieve by executing its strategy:
● Fastned aims to continue to exceed the FEV market growth, following the pattern it has shown in the recent years, through offering reliable fast charging services on strategic high traffic locations;
● Fastned aims to achieve further growth of its network by realising on average three to six new locations per month, as well as expanding the capacity of existing stations with additional and faster chargers. The vast majority of the new locations referred to above will be locations along highways, but the expansion will also include stations in urban areas and at retail sites;

● Provided that the FEV sales growth in the Netherlands, Fastned’s core market, continues, Fastned aims for a further improvement of the utilisation of its network, allowing it to cover an increasing part of its cost base. Fastned aims to reach EBITDA break-even level on a monthly basis (annualised) somewhere at a 1.0-1.5% penetration of FEVs in the Dutch market .

● Once Fastned has reached the EBITDA break-even level, it aims to remain EBITDA positive as it further develops its focus markets outside of the Netherlands (Germany, United Kingdom, Belgium, Switzerland and France).

Further details on the Offering

The Offering consists of an offering of primary DRs only, comprising up to 3,000,000 Offer DRs. Based on the Offer Price, the Offering aims to raise approximately €27.3 million in gross proceeds, excluding the over-allotment option (and €30 million assuming full exercise of the over-allotment option). The Offer DRs will represent a maximum of 18.4% of Fastned’s issued and outstanding ordinary shares, excluding exercise of the over-allotment option (assuming full exercise of the over-allotment option, the Offer DRs will represent a maximum of 20.3% of Fastned’s issued and outstanding ordinary shares).

The Offering will be made to institutional and retail investors in the Netherlands and to eligible institutional investors in various other jurisdictions outside the United States.

Preferential retail allocation
There will be a preferential allocation of Offer DRs to eligible retail investors in the Netherlands in accordance with applicable law and regulations. Each retail investor will in principle be allocated a minimum of 1,000 Offer DRs for which such investor applies (or less, if the application is made for a lower number of Offer DRs). The exact number of Offer DRs allocated to retail investors will be determined after the offer period has ended and will depend on, amongst other things, the total number of Offer DRs applied for by retail investors and the total number of Offer DRs offered. This means that individual retail investors may be allocated all Offer DRs applied for.

To be eligible for the preferential retail allocation, Dutch retail investors must place their subscriptions during the period commencing on 13 June 2019 at 9:00 CET and ending on 20 June 2019 at 14:00 CET through their bank or other financial intermediaries. Each bank or financial intermediary may set an earlier deadline, in advance of the closing time of the offer period.

Anticipated timetable of the Offering
Subject to extension, the timetable below sets forth certain expected key dates for the Offering:
● The offer period for institutional investors and Dutch retail investors commences on Thursday, 13 June 2019 at 9:00 am CET;
● Expected end of retail offering on Thursday, 20 June 2019 at 14:00 CET;
● Expected end of institutional offering on Thursday, 20 June 2019 at 14:00 CET;
● Allocation is expected to take place on Thursday, 20 June 2019;
● Publication of results of the Offering is expected to take place on Thursday, 20 June 2019;
● The listing of, and first trading in, the DRs on an “as-if-and-when-delivered” basis on Euronext Amsterdam under the symbol “FAST” is expected to occur on Friday, 21 June 2019 at 9:00 CET;
● Closing date for the listing and the Offering (payment and delivery) is expected to take place on Tuesday, 25 June 2019 (the “Settlement Date”).

Risk factors
Investing in the Offer DRs involves certain risks. A description of these risks, which include risks relating to (i) the Company’s industry, (ii) the Company’s business, (iii) the regulatory and legal environment the Company operates in, (iv) the Company’s financial environment and (v) the Offering and the Offer DRs, is included in the Prospectus.

Availability of the Prospectus
The Offering is being made only by means of the Prospectus as approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten, the “AFM”). The Prospectus, which includes a Dutch language summary, is available electronically via the website of Fastned (https://ir.fastnedcharging.com), subject to securities law restrictions in certain jurisdictions.

In addition, copies of the Prospectus will be available free of charge at Fastned's offices (James Wattstraat 77-79, Amsterdam, the Netherlands, telephone +31 (0)20 715 53 16) during normal business hours from the date of the Prospectus until at least the Settlement Date.

Any decision to purchase Offer DRs in the Offering should be made solely on the basis of the Prospectus.

ING Bank N.V. is acting as global coordinator and bookrunner for the Offering.

Migration process
Information for DR holders who wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam is provided on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and via the Nxchange messaging system. DR holders that do not make use of the possibility to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam, will continue to be able to trade their DRs on Nxchange as long as Nxchange facilitates this option on its platform.

The migration process for DR holders that wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam will consist of the following main steps:
(i) in so far as a DR holder does not yet have a securities account with access to Euronext Amsterdam, a DR holder will need to open such a securities account with a bank or stockbroker;
(ii) a DR holder will need to complete the conversion form which is available on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and make a screenshot of its DR position on Nxchange;
(iii) the completed conversion form together with the aforementioned screenshot is to be submitted per e-mail or per post by the DR holder to ING (the “Listing and Paying Agent”);
(iv) the Foundation will exchange the current DRs (ISIN NL0010732244) held by the relevant DR holder into new DRs (ISIN NL0010732244) that will be tradeable on Euronext Amsterdam by means of a cancellation of the relevant existing DRs and simultaneous issuance of an equivalent number of DRs; and
(v) the new DRs are delivered in book-entry form through the facilities of Euroclear Nederland by the Listing and Paying Agent to the securities account of the relevant DR holder.

Steps (i) through (iii) are hereinafter referred to as the “Preparatory Steps” and steps (iv) and (v) are hereinafter referred to as the “Conversion Steps”. Upon receipt of the conversion request pursuant to step (iii), the Nxchange account of the relevant DR holder will be locked and the DR holder will not be able to trade any DRs on Nxchange. After the migration process has been completed from Nxchange to Euronext Amsterdam, it will not be possible to re-convert DRs that are tradeable on Euronext Amsterdam back to DRs that are tradeable on Nxchange.

The duration of the migration process will depend on the timing of the effectuation of the Preparatory Steps. Up to and including 31 Augustus 2019 (the “Initial Migration Period”), it will be possible to complete the migration process on a daily basis, resulting in a time period of up to three business days for the effectuation of the Conversion Steps. From 1 September 2019 up to and including 9 October 2019, it will be possible to complete the migration process on a weekly basis, resulting in a time period of up to five business days for the effectuation of the Conversion Steps. As of 10 October 2019, it will only be possible to complete the migration process on a monthly basis. The Company, the Foundation, Nxchange and the Listing and Paying Agent do not accept any liability for any loss incurred by any person as a result of any delay in the effectuation of the Conversion Steps.

During the Initial Migration Period, Fastned will cover the costs involved in the effectuation of the Conversion Steps. After the Initial Migration Period, the costs related to the effectuation of the Conversion Steps for an individual migration, such as any fees charged by Nxchange, will be for the account of the relevant DR holder. Depending on a DR holder’s bank or stockbroker, such costs could (in part) be borne by the DR holder’s bank or stockbroker.

Dividend policy
Fastned has not paid any dividends since its incorporation and it does not expect to pay dividends in the foreseeable future. All of the DRs on the day after the Settlement Date will rank equally and will be eligible for any profit or other payment that may be declared on the DRs.

Earlier announcements related to the Offering
On 9 April 2019, Fastned announced its intention to list on Euronext Amsterdam and on 21 May 2019 the Company announced the publication of a listing prospectus, which is superseded by the Prospectus published today. The press releases are available on the website of Fastned (https://ir.fastnedcharging.com).

Information
For additional information with regard to the Offering, investors can contact Fastned Investor Relations, via invest@fastnedcharging.com, or +31 (0)20 705 53 80.

More information is provided in annexes, which can be found in the complete message on ir.fastnedcharging.com

Important Legal Information:

This announcement is not an advertisement and for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of the Company (the Securities) in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful. This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into any state, province, territory, county or jurisdiction of the United States, Australia, Canada or Japan, and does not form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Canada, Australia or Japan.

The Securities have not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of the securities in the United States. This announcement contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).

In the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at qualified investors (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) and who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i) and (ii) above together being referred to as relevant persons). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on these materials or any of its contents.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area other than the Netherlands. With respect to any Member State of the European Economic Area, other than the Netherlands (each a Relevant Member State), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, and any applicable implementing measures in the Relevant Member State under such Directive, the Prospectus Directive); or (ii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to exercise, purchase or subscribe for the Securities, as the same may be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. The offer to acquire securities pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment decision, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus that is approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten) (the AFM) and to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. This announcement should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company. When published, the prospectus can be obtained from Fastned’s website, subject to regulatory restrictions.

ING Bank N.V. (ING) is acting exclusively for the Company and the Foundation, and no one else in connection with the offering, and ING will not regard any other person as its client in relation to the offering and will not be responsible to anyone other than the Company and the Foundation for providing the protections afforded to its clients or for giving advice in relation to the offering or the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

In connection with the offering, ING, and any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts, may subscribe for or purchase Securities and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Securities and other securities of the Company or related investments in connection with the offering or otherwise. Accordingly, references in the Prospectus to the Securities being offered, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer to, acquisition, placing or dealing by ING, or any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts. In addition ING may enter into financing arrangements with investors, such as share swap arrangements or lending arrangements where Securities are used as collateral, that could result in ING acquiring Securities. ING does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.

In connection with the offering, ING as stabilisation agent (the Stabilisation Agent), or any of its agents may (but will be under no obligation to), to the extent permitted by applicable law, over-allot Offer DRs (as defined in the Prospectus) or effect other transactions with a view to supporting the market price of the Offer DRs at a higher level than that which might otherwise prevail in the open market. The Stabilisation Agent will not be required to enter into such transactions, and such transactions may be effected on any securities market, over-the-counter market, stock exchange (including Euronext Amsterdam) or otherwise and may be undertaken at any time during the period commencing on the First Trading Date (as defined in the Prospectus) and ending no later than 30 calendar days thereafter. The Stabilisation Agent or any of its agents will not be obligated to effect stabilising transactions, and there will be no assurance that stabilising transactions will be undertaken. Such stabilising transactions, if commenced, may be discontinued at any time without prior notice. Save as required by law or regulation, neither the Stabilisation Agent nor any of its agents intend to disclose the extent of any over-allotments made and/or stabilisation transactions under the offering. Neither the Company nor ING makes any representation or prediction as to the direction or the magnitude of any effect that the transactions described above may have on the price of the Securities.
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (MIFID II); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MIFID II; and (c) local implementing measures (together, the MIFID II Product Governance Requirements), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MIFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Securities have been subject to a product approval process, which has determined that the Securities are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MIFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MIFID II (the Target Market Assessment). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Securities may decline and investors could lose all or part of their investment; the Securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering of depositary receipts. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MIFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the offering of depositary receipts.

This announcement may include forward-looking statements, which are based on the Company’s current expectations and projections about future events and speak only as of the date hereof. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future whether or not outside the control of the Company. Such factors may cause actual results, performance or developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Accordingly, no undue reliance should be placed on any forward-looking statements. The Company operates in a rapidly changing environment. New risks and uncertainties emerge from time to time, and it is not possible to predict all risks and uncertainties, nor to assess the impact that these factors will have on the Company. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made.

Footnotes:
[1] Fastned has not defined, and does not intend to define, “continue” or “medium term”. These financial objectives should not be read as forecasts or projections and should not be read as indicating that Fastned is targeting such metrics for any particular year, but are merely objectives that result from Fastned’s pursuit of its strategy. Fastned can provide no assurances that these objectives can be met or that its strategy can be implemented, and the actual results could differ materially. The objectives have been determined based on trends, data, assumptions and estimates that Fastned considers reasonable as of the date of this press release, but which may change as a result of uncertainties related to its economic, financial or competitive environment and as a result of future business decisions, as well as the occurrence of certain factors, and they are inherently subject to significant business, operational, economic and other risks, many of which are outside of Fastned’s control. Fastned cannot influence or predict, and does not predict, the future growth (or even decline), in amount nor in time, of the number of FEVs. The assumptions upon which the objectives are based (including the expected adoption of FEVs in the Netherlands in the coming years, Fastned’s operating expenses to develop in line with historical patterns and pricing for the sale of electricity to remain stable) may change or may not materialise at all. In addition, unanticipated events may adversely affect the actual results that Fastned achieves in future periods whether or not its assumptions relating to the medium-term objectives prove to be correct. You are urged not to place undue reliance on any of the statements set out above.
[2] EBITDA is defined as earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, which is a non-IFRS metric.
[3] For the purpose of calculating EBITDA in the medium term objective relating to reaching EBITDA break-even in the medium term, this excludes any future non-cash expenses related to Fastned’s equity-settled employee based payments (options) under the application of IFRS 2.