Ask the Community

You need to have an account an be logged in to ask questions.

Category Filter

Company's followers (299) View all

Recent followers

June 27 2018 18:10
June 27 2018 10:31
June 25 2018 12:11

Fastned Community

March 29 2018 10:34
L.C. van der Weide asked Fastned B.V. a question

Category: Other

Zijn de nieuwe type stations goedkoper om te bouwen dan de "oude" stations?
January 12 2018 07:46
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned groeit in vierde kwartaal 110% // Fastned grows 110% in fourth quarter

PERSBERICHT // PRESSRELEASE (english below)


Fastned groeit in vierde kwartaal 110%

Omzet snellaadbedrijf in laatste kwartaal van 2017 met ruim 15% per maand gegroeid

Amsterdam, 12 januari 2018.
Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het vierde kwartaal van 2017 opnieuw sterk toegenomen. Dit ondanks het feit dat automakers zoals Hyundai en Opel nog altijd onvoldoende elektrische auto’s kunnen leveren om aan de sterk gestegen marktvraag te voldoen.

- Afzet: 362.498 kWh (+115%)
- Omzet: € 170.960 (+110%)
- Aantal actieve klanten: 6.278 (+98%)

Highlights:
- Er waren eind 2017 ongeveer 20.000 volledig elektrische auto’s in Nederland. Dit is een toename van 54% ten opzichte van een jaar daarvoor. Fastned groeide dus ruim twee keer sneller dan de markt.
Tien Fastned snellaadstations passeerden het operationeel break-even punt. Dit betekent dat de operationele kosten van die stations worden gedekt met de daar gegenereerde inkomsten.
- Fastned legde tot twee keer toe de vraag aan de rechter voor of benzinestations ook stroom mogen gaan verkopen op verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is of komt. In beide gevallen werd de zaak door de bestuursrechter helaas niet inhoudelijk behandeld. Fastned gaat in hoger beroep.
- Begin december haalde Fastned in 10 dagen 12,3 miljoen euro op door middel van de uitgifte van obligaties.
Fastned introduceerde als eerste in de wereld Autocharge waarbij klanten na het inpluggen van de stekker direct kunnen laden zonder het gebruik van een laadpas.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers zullen in maart worden gepubliceerd.

///////////////

Fastned grows 110% in fourth quarter

Dutch fast charging company’s revenue growth exceeded 15% per month in the last quarter of 2017

Amsterdam, 12 January 2018
In a year on year comparison with Q4 2016, Fastned’s volume, revenue and number of customers showed strong growth in Q4 2017. This is despite the fact that car manufacturers such as Hyundai and Opel have not been able to deliver sufficient numbers of electric cars in the Netherlands to meet strong market demand.

- Volume: 362,498 kWh (+115%)
- Revenue: € 170,960 (+110%)
- Active customers: 6,278 (+98%)

Highlights:
- There were about 20,000 fully electric cars in the Netherlands at the end of 2017 - an increase of 54% compared to the previous year. This implies that Fastned outgrew the market by more than a factor of two.
- Ten Fastned fast-charging stations passed the operational break-even point. This means that the operational costs of these stations are covered by the income generated at these stations.
- In early December, Fastned raised € 12.3 million in just 10 days via a public bond issue.
- Fastned was the first company in the world to introduce Autocharge, enabling customers to charge their electric vehicle automatically after plugging in without the need for a charging card.

Please note that the numbers above are unaudited. Audited annual figures will be published in March 2018.

fastned-q4-2017-nl-def.pdf
December 7 2017 19:36
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned haalt 12,3 miljoen euro op voor uitbreiding Europees snellaadnetwerk // Fastned raises 12,3 million euro

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned haalt 12,3 miljoen euro op voor uitbreiding Europees snellaadnetwerk

Obligatielening binnen 10 dagen volledig gevuld

Amsterdam, 7 december 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, heeft in 10 dagen 12,3 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengst zal gebruikt worden voor verdere uitbreiding van het netwerk van snellaadstations in Nederland, Duitsland en andere Europese landen.

Vanaf dinsdag 28 november tot en met dinsdag 12 december konden investeerders inschrijven op de obligaties. De uitgifte was echter vandaag al volledig ingetekend. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned: “Steeds meer mensen zien dat de toekomst elektrisch is en willen investeren in de duurzame missie van Fastned. We zien dit nu terug in de enorme vraag naar obligaties. Met de opbrengst van deze uitgifte gaan we het komende jaar tientallen nieuwe stations bouwen en laders bijplaatsen op bestaande locaties. Uitbreiding van het aantal snellaadstations is hard nodig, want we zien de groei versnellen, en wachtrijen bij onze stations komen steeds vaker voor.”

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations. Ze heeft momenteel 63 stations operationeel en een nieuwe serie stations in aanbouw. Ook is er de afgelopen maanden geïnvesteerd in nieuwe netaansluitingen en de aanschaf van snellere laders met een laadvermogen tot 350 kW. Deze worden op dit moment geïnstalleerd en maken laden mogelijk tot 100 keer sneller dan thuis. Dat er veel vraag is naar snelladen blijkt uit het feit dat Fastned de afgelopen jaren met ongeveer 10% maand-op-maand is gegroeid; veel sneller dan de markt.

Fastned beschikt over een unieke portfolio van AAA locaties waar snellaadstations gerealiseerd kunnen worden. In 2012 verwierf Fastned concessies voor de verkoop van stroom aan elektrische auto’s op 201 van de 245 verzorgingsplaatsen langs snelwegen in Nederland. Het afgelopen jaar is de portfolio uitgebreid met groot aantal locaties in Duitsland en België. Daarnaast tekende Fastned een overeenkomst met Transport for London (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in het Verenigd Koninkrijk.

//////////////

Fastned raises 12.3 million euro for expansion of European fast charging network

Bonds fully subscribed in just 10 days

Amsterdam, 7 December 2017. Fastned, the Dutch company that builds a European network of fast charging stations, has raised 12.3 million euro in 10 days via a public issue of bonds. The proceeds of this issue will be used to further expand the network of fast-charging stations in the Netherlands, Germany other European countries.

Investors could subscribe to the issue between Tuesday 28 November and Tuesday 12 December. However, the issue was already fully subscribed this afternoon. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: "More and more people see that the future is electric and want to invest in the sustainable mission of Fastned. This is reflected in the incredible demand for our bonds. We will use the proceeds of this issue to build dozens of new stations and add chargers to existing locations. We really need to expand the number of fast-charging stations because our growth is accelerating and queues at our stations are becoming more common.”

Fastned is building a European network of fast charging stations. The company currently has 63 stations operational and a new series of stations under construction. In recent months Fastned invested in new grid connections and the purchase of faster chargers with a charging power of up to 350 kW. These will be installed before the end of the year and allow EV drivers to charge up to 100 times faster than at home. The strong demand for fast charging is shown by the fact that Fastned has grown at a rate of around 10% month-on-month in the past few years; significantly faster than the market.

Fastned has a unique portfolio of AAA locations where fast charging stations can be realised. In 2012, Fastned acquired concessions for the sale of electricity to electric cars at 201 of the 245 service locations along the Dutch highways. In the past year, the portfolio has been expanded with a large number of locations in Germany and Belgium. Fastned also signed an agreement with Transport for London (TfL) for the realisation of fast-charging stations in the United Kingdom.

December 6 2017 17:39

Category: Shareholders

when does Fastned pay dividend on its shares?
what month?
November 28 2017 18:11
Nxchange posted an important announcement
Fastned obligatie uitgifte
11/28/2017
De obligaties waarvan Fastned de uitgifte heeft aangekondigd op 28 november 2017 zijn of worden niet genoteerd aan de gereglementeerde markt van Nxchange.
November 28 2017 14:06
J.J. Laseur wrote a post about Fastned B.V.
Hoe zit het met de huidige koers van het aandeel? Het staat nu op minus 8% ten op zichte van de aankoopprijs. Is er al uitzicht op een plus?
November 28 2017 14:04
J.J. Laseur asked Fastned B.V. a question

Category: Competition

Wat zijn de implicaties van de aankodiging van Shell om laadstations te bouwen? Ik dacht dat Fastned een exclusieve licentie had?
November 28 2017 07:32
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned geeft opnieuw obligaties uit met 6% rente // Fastned starts new issue of bonds at 6% interest

Persbericht // Press release (english below)

Fastned geeft opnieuw obligaties uit met 6% rente

Amsterdam, 28 november 2017. Na succesvolle eerdere uitgiften start Fastned vandaag de uitgifte van een nieuwe serie obligaties. Hiermee bouwt Fastned verder aan de uitbreiding van haar Europese netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s. De obligaties keren 6% rente per jaar uit en hebben een looptijd van vijf jaar. Het biedt investeerders de kans om te beleggen in duurzame infrastructuur in de snel groeiende markt van elektrisch rijden. Deelname is mogelijk vanaf 1000 euro en de inschrijving is vandaag geopend.

Fastned bouwt aan een Pan-Europees netwerk van snellaadstations. Ze heeft momenteel 63 stations operationeel en een nieuwe serie stations in aanbouw. Ook is er de afgelopen maanden geïnvesteerd in nieuwe netaansluitingen en de aanschaf van snellere laders met een laadvermogen tot 350 kW. Deze worden vanaf december geïnstalleerd en maken laden mogelijk tot 100 keer sneller dan thuis. Dat er veel vraag is naar snelladen blijkt uit het feit dat Fastned de afgelopen jaren met ongeveer 10% maand-op-maand is gegroeid; veel sneller dan de markt.

Fastned beschikt over een unieke portfolio van nog eens honderd AAA locaties waar snellaadstations gerealiseerd kunnen worden. In 2012 verwierf Fastned concessies voor de verkoop van stroom aan elektrische auto’s op 201 van de 245 verzorgingsplaatsen langs snelwegen in Nederland. Het afgelopen jaar is de portfolio uitgebreid met groot aantal locaties in Duitsland en België. Daarnaast tekende Fastned een overeenkomst met Transport for London (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in het Verenigd Koninkrijk.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Autofabrikanten zetten massaal in op elektrisch waardoor het aantal volledig elektrische auto’s steeds sneller groeit. Investeerders zien dat er een serieuze oplaadmarkt aan het ontstaan is en dat biedt kansen. Tot op heden hebben al ruim 2500 mensen in Fastned geïnvesteerd. Ze ontvangen dubbel rendement: 6% rente per jaar en het versnellen van de transitie naar duurzame mobiliteit.”

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag tot en met 12 december 2017 inschrijven via de website www.fastned.nl/obligaties. Daar is ook het prospectus en andere relevante informatie beschikbaar. De uitgifte is beperkt tot 3.300 stuks voor 3,3 miljoen euro.

///////////////

Fastned starts new issue of bonds at 6% interest

Amsterdam, 28th of November 2017. After earlier successful bond issues, Dutch charging company Fastned has today started the issue of a new series of bonds. The proceeds of this issue will be used to fund the expansion of Fastned’s European network of fast-charging stations for electric cars. The bonds will pay out 6% interest per year and have a maturity of five years. They offer investors the opportunity to invest in green infrastructure in the fast-growing e-mobility market. Subscription to the offer has opened today and bonds come at 1000 euro each.

Fastned is building a European network of fast charging stations. The company currently has 63 stations operational and a new series of stations under construction. In recent months Fastned invested in new grid connections and the purchase of faster chargers with a charging power of up to 350 kW. These will be installed from December of this year and make EV charging up to 100 times faster than charging at home. The strong demand for fast charging is shown by the fact that Fastned has grown at around 10% month-on-month in the past few years; significantly faster than the market.

Fastned has a unique portfolio of more than one hundred additional AAA locations where fast charging stations can be realised. In 2012, Fastned acquired concessions for the sale of electricity to electric cars on 201 of the 245 service locations along the Dutch highways. In the past year, the portfolio has been expanded with a large number of locations in Germany and Belgium. Fastned also signed an agreement with Transport for London (TfL) for the realisation of fast-charging stations in the United Kingdom.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "Car manufacturers are now really shifting to electric, resulting in ever increasing numbers of fully electric cars on the road. Investors recognise the need for a serious charging infrastructure and are now investing to make this a reality. More than 2500 people have already invested in Fastned. They receive double returns: 6% interest per year and accelerating the transition to sustainable mobility. "

Investors can subscribe to the issue from today until 12 December 2017 via the Fastned website: www.fastnedcharging.com/bonds, where they can also find the prospectus and other relevant information. The issue is limited to 3,300 bonds for a total of 3.3 million euro.

October 12 2017 07:32
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned groeit met 111% in derde kwartaal // Fastned grows 111% in third quarter

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned groeit met 111% in derde kwartaal

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het derde kwartaal van 2017 opnieuw sterk toegenomen. Dit ondanks het feit dat automakers onvoldoende auto’s kunnen leveren om aan de sterk gestegen marktvraag te voldoen:

- Afzet: 245.030 kWh (+113% t.o.v. Q3 2016)
- Omzet: € 118.024 (+111% t.o.v. Q3 2016)
- Aantal actieve klanten: 4.786 (+88% t.o.v. Q3 2016)

Highlights:

- EV rijders kunnen nu met vrijwel alle laadpassen laden bij Fastned
- Er is geïnvesteerd in netaansluitingen in Nederland en Duitsland
- De teams in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgebreid in voorbereiding op de bouw van stations in beide landen.
- De Duitse overheid draagt 4,1 miljoen euro bij aan de bouw van 25 Fastned snellaadstations in Duitsland.
- Fastned heeft de rechtszaak gewonnen over de komst van een shop bij de laadstations. Hierdoor komt een nog betere klantervaring met koffie en toiletten dichterbij. Helaas is de Staat tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gegaan.

Op dit moment rijden er ongeveer 18.000 volledig elektrische auto’s in Nederland, zo’n 50% meer dan een jaar geleden. Deze toename had veel groter kunnen zijn. Populaire EVs zoals de Hyundai Ioniq en de Opel Ampera-E worden slechts zeer beperkt uitgeleverd waardoor klanten een half jaar tot een jaar moeten wachten. We verwachten dat deze beperkingen de komende maanden zullen afnemen, alsmede dat uitleveringen van nieuwe modellen zoals de Nissan Leaf 2 op gang komen, waardoor de groei verder kan versnellen.

////////

Fastned grows 111% in third quarter

Compared to the same quarter last year, our volume, revenue and number of customers have strongly increased in Q3 2017, despite the fact that car manufacturers were unable to meet the sharp growth in customer demand:

- Volume: 245,030 kWh (+113% compared to Q3 2016)
- Revenues: € 118,024 (+111% compared to Q3 2016)
- Active customers: 4,786 (+88% compared to Q3 2016)

Highlights:
- EV drivers can now use virtually all charge cards in the Netherlands to charge at Fastned
- Fastned has invested in grid connections in the Netherlands and Germany
- The teams in Germany and the UK have been expanded in anticipation of the roll out of Fastned stations in both countries
- The German government contributes EUR 4.1 million to build 25 fast charging stations in Germany
- Fastned won a case before a Dutch court, opening the way to allow shops at our stations. This would results in a much better customer experience, including coffee and toilets. Unfortunately the Dutch government has appealed the court ruling.

At the moment about 18,000 fully electric vehicles drive around in the Netherlands, approximately 50% more than a year ago. The increase could have been larger. Popular EVs like the Hyundai Ioniq and the Opel Ampera-E are currently supply constrained, resulting in waiting times of up to a year. We expect the supply to increase in the months to come, as well as new car models such as the Nissan Leaf 2 coming to market, allowing for a faster growth of EV sales.

Fastned Q3 2017 ENG Def.pdf
August 31 2017 17:28
Jean-Paul Wagner asked Fastned B.V. a question

Category: Shareholders

Can you please inform me about the total number of Fastned shares giving the right a) to vote and b) to dividend.
I have seen in particular percentages held by shareholders, but not number of shares.
What was the price paied at the latest share capital increase by third party market participants ?
Thanks,

Newsletter


Sign up for our periodical newsletter to stay informed